3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Koma, tak ako je...
Koma, tak ako je...

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Koma, tak ako je...

14. 06. 2012
Cinobaňa

Takto sa prihovára svojím dobrým kamarátom. Tí, čo ho poznajú alebo  mali tú česť stretnúť majstra Tibora Kobličeka, tí vedia, že práve toto oslovenie „koma“ používa veľmi často. Ján Matejčík vo vecnom slovníku „Lexika Novohradu“, slovo koma vysvetľuje ako priateľské oslovenie dospelého človeka. Kedysi sa ľudia v niektorých častiach Novohradu  takto oslovovali a vďaka aj za tento prvok nášho prekrásneho nárečia.

Koma, tak ako je... sme vybrali aj za názov kultúrno-spoločenského podujatia, ktoré bolo venované významnému životnému jubileu, sedemdesiatpäťke Tibora Kobličeka. Je to náš najvšestrannejší výrobca ľudových hudobných nástrojov. Začínal ešte v roku 1971 a mal šťastie na dobrých ľudí, ktorí mu radi poradili a na súčasnú každodennú závisť ani len nepomysleli. Medzi takých patril aj Martin Kubinec z Poltára, najmladší zo slávnho Tria Kubincovcov – fujaristov. Majster Kobliček so svojimi výrobkami precestoval celý svet, získal mnoho ocenení a uznanie všade, kde sa objavil. Dodnes je so svojim synom Ladislavom, jediným výrobcom „ninery“ na Slovensku.

Podujatie sa konalo  v sobotu 9. júna 2012 v obci Cinobaňa, keďže Turičky, odkiaľ majster pochádza, sú časťou tejto obce.

Hlavných organizátorov, BBSK - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci a obec Cinobaňu, čakala neľahká úloha. Pripraviť dôstojné oslavy „nášho“ Kobličeka. Kamarátov má po celom Slovensku a zavolať všetkých bolo nemožné. Všetci, ktorí boli oslovení, veľmi radi prijali pozvanie a prišli pozdraviť svojho dlhoročného kamaráta. Vystúpili v hlavnom programe o 18.00 hod., ktorý moderoval Martin Kopor.  Úvod patril triu fujaristov z Kokavy nad Rimavicou (Pavel Bielčik, Miroslav Moncoľ a Ján Kroták). Potom už všetko išlo pod režijnou taktovkou Pavla Bútora a Márii Ambrušovej. A veruže účinkujúcich bolo dosť: ĽH Vepor s vynikajúcou speváčkou Stankou Zvarovou, prekrásnym hlasom pozdravil Jaroslav Spišiak z Kokavy, Vladimír Kouba, Jaroslav Obročník a Juraj Krahulec ml. a starší – heligónkari z Kokavy, zaspieval aj Juraj Matiaš s gajdošom Andrejom Babiarom z Veľkého Krtíša, nechýbal ani Rasťo Šimkovič s otcom Žigmundom z Devínskej Novej Vsi, Ľubo Tatarka (Čalamacha) zo Slovenskej Ľupče, známa Javorová húžva, čiže fujaristi Michal a Martin Fiľovci z Banskej Bystrice, fujaristi z Kotošky – Ivan, Martin a Matúš Murínovci, ĽH Jaroslava Hazlingera z Detvy, tanečné páry a rozkazovači z FS Detva a nakoniec si sám oslávenec zaspieval a zahral na fujare s kamarátom Milanom Murgašom z Banskej Bystrice.

Ale, čože by to bolo za oslavu, keby neboli aj nejaké prekvapenia. Atrakciou pre všetkých návštevníkov bola predovšetkým sladučká fujara. Bol to vlastne dar obce jubilantovi. Toto sprievodné podujatie začalo od 14.00 na vynovenom námestí pred obecným úradom. Moderovala ho kultúrnička Silvia Očovanová a otvorili ho spoločne, starosta obce Cinobaňa – Jozef Melicher a riaditeľka NOS v Lučenci – Mária Ambrušová. O čo vlastne išlo? Cinobanské kuchárky  upiekli koláč netradičného tvaru a rozmerov - 7, 5 m dlhú fujaru a keďže takúto fujaru na Slovensku ešte nikto nemal, obec požiadala o zápis do Knihy slovenských rekordov. Komisár slovenských rekordov, Vladimír Výbošťok, prišiel, fujaru zmeral, rekord potvrdil a starostovi obce odovzdal certifikát o ustanovujúcom rekorde. Potom sa ujal slova a aj  noža jubilant  Tibor Kobliček. Začal sladučkú fujarisko krájať. Kto si chcel osladiť život, nie zvukom fujary, ale lahodnou chuťou, mal jedinečnú možnosť, lebo majster krájal a krájal  a nestíhal rozdávať. Orechami posypaná roláda v tvare fujary a dokonca s logom oslávenca chutila všetkým.

Ďalším sprievodným podujatím bola výstava ľudových hudobných nástrojov, vernisáž sa konala o 17.00 hod. Riaditeľka NOS osobitne privítala vzácnych hostí: za BBSK - Mgr. Ťurekovú Annu, vedúcu odd. kultúry, Mgr. Petra Černeka, odb. ref. odd. kultúry, poslanca BBSK Ing. Jána Chromeka, Mgr. Jozefa Buriča, riaditeľa sekcie osvetových činností Národného osvetového centra v Bratislave, Mgr. Ivetu Kaczarovú, riaditeľku Novohradského múzea a galérie v Lučenci, za sponzorov - Pavla Gavalca, primátora mesta Poltár, Pavla Kyseľa, starostu Polichna a ď. Návštevníci mohli zhliadnuť prierez celou majstrovou tvorbou  - fujary, gajdy, ozembuchy, palice, rohy, píštalky.

Súčasťou vernisáže bolo odovzdanie pastierskej kapsy jubilantovi. Nie hocijakej. V kapse bolo zviazaných 75 najlepších výtvarných prác žiakov ZŠ v Cinobani, Poltári, Kokave nad Rimavicou a ZUŠ v Poltári. Témou pre všetkých mladých umelcov bol práve Tibor Kobliček- slovenské ľudové hudobné nástroje. A to,  ako si ho žiaci predstavujú, to sa odzrkadlilo aj na ich prácach. Tento netradičný dar zaujal  a potešil. Aj keď na prezeranie výtvarných diel nemal pán Kobliček vôbec čas, vychutná si to vraj doma, v kľude. Veď okrem výroby hudobných skvostov sa venuje aj maľovaniu, dokonca štyri obrazy vystavoval aj na tejto vernisáži.
Konečnú podobu kapsy vytvoril Zoltán Kovács z Fiľakova. Tým žiakom, ktorých výkresy boli do kapsy vybrané, odovzdala riaditeľka NOS so starostom obce Cinobaňa upomienkové predmety – keramické prívesky so znakom jubilanta „TK“  a ich autorkou bola  Danka Bakšová. Zároveň každá škola obdržala ďakovný list od usporiadateľov.

Spoluorganizátorom výstavy bolo Novohradské múzeum a galéria v Lučenci.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa na podujatí podieľali, predovšetkým sponzorom a mediálnym partnerom.

Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou MK SR.

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS LIPTOV RUZOMBEROK

Tam hore na vrsku

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV