3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  60 rokov tanca, spevu, hudby, stretnutí a priateľstva z pohľadu Ľudmily Hrickovej
60 rokov tanca, spevu, hudby, stretnutí a priateľstva z pohľadu Ľudmily Hrickovej

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 2 )

Ľudmila Hricková (Beťarečka)

Beťarečka Milujem ľudové piesne, tance, kroje, architektúru, nárečia, zvyky, tradície a obyčaje. Kroj považujem za výsostné umelecké dielo a rovnako dôležité sú pre mňa ľudové rozprávky, pranostiky a porekadlá. Chcem sa pričiniť o to, aby...

60 rokov tanca, spevu, hudby, stretnutí a priateľstva z pohľadu Ľudmily Hrickovej

16. 07. 2012
Margecany

Redakcia  www.jankohrasko.sk vás všetkých pred časom pozvala na slávnostný program folklórneho súboru Nadeje z Paríža a DFS Jadlovček z Margecian, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti 60. výročia založenia folklórneho súboru Nadeje vo Francúzsku. 

Folklórny súbor "NADEJE" bol založený v roku 1952. Dodnes  udržiavajú stále živé tradície a zvyky medzi slovenskými a českými rodákmi žijúcimi vo Francúzsku a podporujú tak českú, moravskú a slovenskú kultúru vo Francúzsku.  DFS Jadlovček z Margecian vznikol v obci Margecany v roku 1980 a najväčší podiel na vzniku DFS má Marta Foglarová, ktorá je jeho vedúcou od vzniku až doteraz. 

A tak sme sa vybrali na podujatie, ktoré sa konalo 14. júla 2012 v kultúrnom dome v Margecanoch. Už po príchode do kultúrneho domu bolo počuť hudbu a všetci čakali, kedy sa začne dlho očakávané vystúpenie týchto dvoch hudobno-tanečných  telies. Dokonca aj počasie nám spríjemňovalo chvíle čakania. Stretli sa tu nadšenci folklóru a milovníci ľudových piesní, tancov, známi i návštevníci z iných obcí. Po krátkom uvítacom príhovore na javisko vystúpila spevácka zložka DFS Jadlovček s piesňami z Margecian a tieto spevácke talenty zaujali všetkých divákov natoľko, že sála zrazu stíchla. Práve húževnatosť a úsilie predviesť to najlepšie na javisku bolo cítiť zo všetkých speváčok. No aj prekvapenia boli. To najväčšie, keď na javisko vyšiel Daniel COMPAGNON z Francúzska spolu so svojou fujarou a zazneli na úvod ľubozvučné tóny tohto hudobného nástroja. Nie nadarmo je fujara zapísaná aj v kultúrnom dedičstve UNESCO. Nasledoval potlesk divákov, ktorí dávali najavo, ako veľmi sa im Danielove vystúpenie páčilo. Už v okamihu prvých tónov svojej piesne presvedčil všetkých prítomných v sále o svojom  talente.

Takmer v dvojhodinovom programe v tejto malebnej obci na Spiši nás zaujalo vystúpenie členov FS Nadeje, ktoré bolo nielenže odmenené silným potleskom divákov, ale aj svojím tanečným umením a spevom vyburcovali návštevníkov tohto podujatia natoľko, že v sále okrem neprestajných bleskov fotoaparátov sa začalo aj spievať. Krásu svojich spevov okrem nich predviedli aj dievčatá z DFS Jadlovček a v plnej paráde sa predstavili  v ich tradičných a krásnych krojoch. Tento prvý programový blok ukončila chlapčenská zložka  a verbunk mládencov. FS Nadeje prispeli piesňami z Telgártu. Tie si nôtilo postupne celé hľadisko a opakujúci sa silný potlesk neprestával. Pásmo malo silu, dynamiku aj energiu. Mohli ste tu na javisku vidieť  mladých i starších, ako sa s radosťou bavia na tejto veľkolepej slávnosti.

V druhej časti programu sa predstavili hostia, ale aj domáci spevmi a kolesami z Margecian a so svojím niekoľkominútovým programom očarili nie jedného diváka. Naozaj sa tu zišli najlepší mladí folkloristi. Obdivuhodné bolo číslo, kde obidva folklórne súbory zároveň zatancovali spoločne tance z Margecian, krutu, Dubi lupšaj a Aničko Kertisova. V pásme nechýbal aj sólový spev a tak isto ĽH FS Nadeje, ktorá dokazovala, že svoje nástroje ovláda viac než dobre. Opäť dlhotrvajúci potlesk a do potlesku znela  ďalšia pieseň. Vystúpenie pokračovalo a na javisku sa aj v treťom bloku striedali súbory, speváci a  tanečníci oboch súborov. V malom, ale príjemnom  prostredí vládla skvelá atmosféra. Fantastickú atmosféru a náladu ešte vygradovalo posledné, záverečné číslo a  uzatváralo ho spoločné vystúpenie oboch súborov a takmer dvojhodinové vystúpenie pomaly skončilo. Účinkujúci si od divákov zaslúžili veľkolepý záverečný potlesk.

Prekrásny spev, skvelé vystupovanie i krásne hlasy  a bezprostredný prístup boli atribúty tohto výnimočného podujatia, ktoré zakončili večer stretnutia oboch súborov. Prichodí mi na záver nájsť tie správne slová. Vážme si, že medzi nami žijú takí ľudia, ktorí si ctia duchovné hodnoty, medzi ktoré nepochybne patria aj ľudové piesne, tance a kroje. Len ťažko sa dá do pár slov vložiť zážitok z nádherných spoločne strávených chvíľ a patrí sa poďakovať všetkým, čo boli na tomto podujatí. Organizátori ponúkli divákom z blízka i z ďaleka možnosť spoznať kultúry aj iných krajín a ich regiónov, začo im patrí veľká vďaka. Prajme folklórnemu súboru Nadeje a DFS Jadlovček  veľa zdravia, úspechov a životného elánu, aby aj naďalej boli šíriteľmi nášho kultúrneho dedičstva, dedičstva našich predkov, ktoré všetci spoločne chceme uchovávať pre naše budúce generácie.

Ďakujem vám všetkým za nádherne prežitý folklórny  večer.

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Oravan Nizna

Ej zeny, zeny

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV