3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Poznáte slovník Tisovského nárečia?
Poznáte slovník Tisovského nárečia?

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Poznáte slovník Tisovského nárečia?

13. 08. 2012
Tisovec

Pri príležitosti krstu Slovníka Tisovského nárečia Vám prinášame rozhovor, ktorý s autorom slovníka JUDr. Jánom Cabanom pre portál JankoHrasko.sk pripravil Michal Stejskal z Tisovca.

Vážený pán Caban, čo Vás primälo k tomu, aby Ste sa rozhodli vydať Slovník Tisovského nárečia?

Písal sa rok 1966, kedy po skončení Tisovskej hutníckej priemyslovky som sa z rodného Tisovca musel pobrať za robotou na východ do Košických VSŽ. Tri roky mi potom trvalo, kým som sa začal zaoberať myšlienkou zapisovať si pomaly sa strácajúce zo života slová, ktoré ma sprevádzali detstvom.

Čo bolo príčinou týchto zmien  v používaní pôvodných výrazov?

V Tisovci, veľkou migráciou obyvateľstva, ktoré sa začalo práve takým významným momentom akým bolo prenesenie ohňa z vysokej pece na zapálenie prvej vysokej pece vo VSŽ v roku 1965, pomaly ubúdalo pôvodného obyvateľstva a zabúdali sa pôvodné „Tisovskie“ slová, výrazy.

Aké kroky boli prvé ktoré Ste urobili?

V roku 1998 som „v tuške“ zapísal a rozmnožil prvé slová, na ktoré som si spomenul. V niekoľkých exemplároch som ich rozdelil medzi rodákov v Košiciach ale aj v Tisovci. Postupne sa mi podarilo zozbierať týchto pôvodných slov 1 500.

V Slovníku uvádzate aj meno rovnako Tisovského rodáka, pána Cyrila Krausa.

Priebežne som v miestnom periodiku Tisovský mesačník uvádzal príklady týchto slov. Na to mi bolo pripomenuté, že rovnaký zámer sledoval v Bratislave žijúci pán Cyril Kraus. Podarilo sa rukopis jeho pôvodných slov získať a tak sa položil definitívny základ pre vydanie Slovníka v ucelenejšom rozsahu.

Koľko slov obsahuje Sloník v knižnej podobe?

Celý Slovník obsahuje 3 260 pôvodných slov používaných  v komunikácii pôvodných obyvateľov mesta, o ktorom pôvodná písomná zmienka je z roku 1334.

Ako sa podarilo realizovať vydanie Slovníka?

Len vďaka zmysluplnej nadácii Dedičstvo regiónov, ktorú podporuje Slovenský plynárenský priemysel. Víťazným Projektom s cieľom vydať takúto publikáciu sme získali grant na jeho vydanie. Písal sa september 2011, kedy sa začali sústreďovať staré fotografie Tisovca a do elektronickej podoby spracovávať všetky zapísané slová.

Slovník však obsahuje aj ukážky  používania týchto slov v praktickom živote obyvateľov.

Aby slovníková časť nevyzerala tak suchopárne, oživil som ju výrazmi zo života. V druhej časti Slovníka sú sústredené desiatky  hovorových viet, výrazov, ktoré si medzi čitateľmi získali príjemný, mnohým detstvo a mladosť pripomínajúci Tisovec.    

Váš projekt bol slávnostným krstom uvedený do života.

Dni mesta Tisovec boli takou významnou príležitosťou, aby sa tak stalo. Dňa 13.7.2012 bol Slovník Tisovského nárečia alebo Po tisovsky uvedený do života a rodákmi aj pokrstený známou tisovskou Šťavicou.

Vyriekli sa aj nejaké slová na cestu?

Áno, ako sa v Tisovci vravelo: tak mu Pán Boh pomáhaj.

V Tisovci 13.8.2012

Online Slovník Tisovského nárečia

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk CAKLOV

A jak ja husocki pasala

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV