3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Tlmačská grámora 2012
Tlmačská grámora 2012

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 2 )

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

Tlmačská grámora 2012

09. 09. 2012
Tlmače

Folklórne slávnosti, ktoré sa už po deviaty krát konali v Tlmačoch, sme poznali pod názvom Tekovské folklórne slávnosti a v tomto ročníku dostali nový názov: Tlmačská grámora. Organizátori načreli do histórie a podľa voľakedajších púťových dní do Svätého Beňadika sa pútnici pri ceste domov zastavovali v Tlmačoch, zabávali sa a tancovali a tento sviatočný zraz pútnikov sa bohvie prečo nazýval Tlmačská grámora.

Tlmače hostili v posledný augustový víkend folkloristov z regiónu Tekova a v poslednú augustovú nedeľu usporiadali galaprogram aj za účasti zahraničného hosťa, folklórneho súboru  Danaj zo Strážnice. S malou dušičkou sme prichádzali do priestorov amfiteátra, pretože obloha sa hrozivo zatiahla, že to vyzeralo na nevydržanie. Ale počasie vydržalo, aspoň počas domáceho programu a pokazilo sa až na záver, teda na výstup zahraničného hosťa.

Nedeľný galaprogram nazvali PREMENY. Súbory zo širšieho regiónu Tekova predviedli svoje spevy a tance, spojené so scénickou choreografiou. Tak sa do folklórneho diania dostávajú prvky z ľudových zvykov a pranostík. Najskôr ženy v smútočnom tekovskom odeve predviedli púťovú procesiu na zobrazenie cesty do Svätého Beňadika a bolo to veľmi sugestívne a dojímavé. Potom už prišli folkloristi z Čajkova s obradom krštenia, s vítaním a hostením pozvaných, darmi a riekankami pre malé novorodeňa. A akože by to bolo, keby želanie dobrého zdravia bolo bez domácej pálenky. Tekovanček zo Starého Tekova priniesol na javisko detské hry a folklórna skupina Dolina z Mane priniesol tance pod názvom „Heličky“ a aj „Za vysoké konope“. Folklórna skupina Vrštek z Hostia nás zaviedla na sená, s kosením a hrabaním a FSk Topoľnica z Topoľčianok nám zas predviedla „Dranie kôry“ v lese. Kôru kedysi takto odratú odvážali do Koželužní Bošany, kde sa používala pri spracovaní kože. Bola to robota tak pre chlapov ako aj pre ženy a pri robote bolo možné zažiť všeličo. A veru dobre padla návšteva tetky bylinkárky, ktorá poradila a pomohla s bylinkami na lásku s dievčaťom, ktoré nás nechce. Folkloristi z Hronských Kľačian nám ukázali mlátenie bôbu (fazule), chlapci cepami fazuľu vymlátili a aj si cepový tanec zakrepčili, dievčence vymlátenú fazuľu na sitách previali. Veselí chlapi z Veľkých Kozmáloviec zaspievali krásne piesne z Tekova, rovnako aj speváčky zo skupiny Trnky spestrili program žartovnými piesňami. No a seniorky zo skupiny PO-KU-S z Tlmáč zabavili návštevníkov svojimi žartovnými piesňami. Folklórna skupina Konopa z Kozároviec nám odslúžila omšu vinohradníkov a Čajkovenia prišli so žatevným vencom. Potom nám zatancovali folkloristi zo súboru Vatra na regrútsku tému. Záver galaprogramu patril obradu, ktorý chytí za srdce každého. Obliekanie nevesty. Päť neviest, krásnych mladých dievčat začali ženy obliekať do svadobného so všetkým, čo k tomu patrí. Nevesty dostali nové šaty a svadobnú pártu na hlavu. Anka Šmehilová počas tohto obradu zaspievala krásne svadobné piesne prekrásnym hlasom. No a keď sa predstavili, hľadisko burácalo. Mladuchy z Hronských Kľačian, Tlmáč, Topoľčianok, Mane a Čajkova sa predviedli na javisku a tancami v kolese sa rozlúčili s kamarátkami a slobodou, tak ako sa to spieva v piesni „Kamarátky moje, už sa s vami rozlučujem...“.

Bol to veľkolepý a impozantný záver galaprogramu a nás len mrzelo, že do tejto krásy nezasvietilo aspoň kúsok slnka. Naopak. Potom už nastúpil na javisko hosť programu – FS Danaj zo Strážnice a ťažké mraky sa otvorili dažďu, že museli predčasne program ukončiť.  Videli sme aspoň kúsok ich programu a bol to program krásny. Spevy mládencov sa striedali s verbunkom a tanečníci prišli aj s darmi zeme. Ale aj tak – bol to nevšedný zážitok s nevšedným koncom, veď mladuchy z Tekova majú vari najkrajšiu pártu na hlave.

Text a foto: Milan Hlôška

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV