3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Z jubilejného koncertu pilíšskych pesničiek
Z jubilejného koncertu pilíšskych pesničiek

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Z jubilejného koncertu pilíšskych pesničiek

11. 09. 2012
Maďarsko, Mlynky

Dňa 7. septembra podvečer v osvetovom stredisku Mlynkov bolo rušno. Záujemcovia a milovníci pilíšskych slovenských pesničiek prichádzali nielen z Mlynkov, ale aj z okolitých dedín, z Čobanky, ba až z druhej strany Dunaja, zo Šáre. Z príležitosti 30. výročia vydania zbierky slovenských ľudových piesní Mlynkov s názvom „Zahučali hory“ od 19. hodiny sa tu uskutočnila prezentácia CD-platne Speváckej zložky Folklórneho súboru Pilíš a Pilíšskeho tria. Nosič obsahuje 34 pilíšskych slovenských ľudových piesní vybraných z obsiahlej knižky (421 strán). Zbierka, obsahujúca 316 znotovaných piesní je výsledkom vyše 20 ročnej zberateľskej činnosti básnika a publicistu Gregora Papučka.  

K začiatku podujatia – ako to v Mlynkoch spravidla býva, - sála Osvetového strediska bola doslova nabitá. Na prezentácii sa zúčastnil aj autor spomínanej zbierky, ktorý sedel za jedným stolom s dvoma svojimi niekdajšími informátormi, 82-ročným Rudolfom Glückom a 90-ročným Jozefom Majničom. Pôvodne boli devätnásti. Dnes žijú z nich už len dvaja, chvála Bohu, v dobrom zdraví, úspešne vzdorujúc sporiacim sa rokom. Podujatie si uctili svojou prítomnosťou aj predseda CSS Ján Fuzik a miestny starosta József Landvai.

Na javisko v krásnych krojoch vystúpili členovia Folklórneho súboru Pilíš, Pilíšske trio (Melinda Černá, Tímea Galdová a vedúci súboru Levente Galda) a kapela Kóborzengő s harmonikou, a na pravej strane v roly narátorky, v pilíšskom kroji sa posadila riaditeľka Slovenského osvetového centra dr. Katarína Királyová, vnučka Štefana Királya, jedného z bývalých informátorov G. Papučka. Levente Galda v mene všetkých srdečne pozdravil zvedavé obecenstvo a po krátkom predstavení vystupujúcich spevákov a cieľa ich koncertu odovzdal slovo predsedovi CSS Jánovi Fuzikovi. Predseda CSS srdečne pozdravil všetkých prítomných a zaspomínal si na tie dávne časy, keď on robil svoje začiatočné kroky na národnostnom poli a všimol si aj aktivity Gregora Papučka. Vtedy sa ešte len zbieral bohatý piesňový materiál budúcej zbierky Zahučali Hory. Projekt sa vydaril a knižka v peknom vydaní uzrela svetlo sveta. Sú v nej zvečnení aj informátori. Prezrieť si ich fotografie a začítať sa do príbehov z ich života je vzrušujúci pohľad do niekdajšieho spôsobu života obyvateľov tejto dediny. Predseda CSS zaželal všetným prítomným veľa krásnych zážitkov a začal sa veľkolepý koncert.

Narátorka zaspievala presmutnú starodávnu baladu ešte z tureckej doby Seďel vazeň, seďel, seďemďesát ňeďél… Vzápätí vyrozprávala, že zvláštnosťou pilíšskych Slovákov je aj skutočnosť, že si zachovali množstvo starodávnych balád. Aj v oslavovanej knižke ich je až40. Azbor spevákov, v rukách každého s modravou knihou Zahučali hory, prekvapil obecenstvo presmutnou baladou Špidóňe, Špidóňe, zahrádka zelená… Spievali viachlasne a tak dojímavo, až človeku pupence naskakovali na koži od vzrušenia. Aj to je charakteristické na spev Pilíšanov. Od rozprávačky sa obecenstvo dozvedelo veľa zaujímavostí o pilíšskych pesničkách, o čom spievajú viacej, o čom zriedkavejšie, že pieseň ako Stavaju kresári murárom lešeňí… je málo známa aj v Pilíši, a inde v Maďarsku ju Slováci vôbec nepoznajú.

Potom Viliam Gajan, tento zberateľ všetkého čo sa týka Mlynkov, premietol staré fotografie bývalých Mlynčanov, aktérov zašlých udalostí, aj tých, keď sa po vojne vysťahovalo 153 ľudí na Slovensko. A hneď odznela aj tá srdcervúca pieseň: Tam v tem našém hájku krásňe je, tam ďe voda hučí v doliňe… Zbohom ostaň oťec, matka, sestra, brat, / zbohom ostaň mój najmilší kamarád! / Já ťa zaňehávám, vác sa ňevrátím, / a k domovu lásku ňikdáj ňestraťím. // Ňou sa lúčili toho času odchádzajúci. Ja len dodám, že oni si takto našli cestu k sebe, zachránili si budúce pokolenia od úplnej straty jazyka a svojej identity. Čiže: niečo za niečo.

Potom prišli na rad Zbojnícke piesne piesne, Pijanské piesne, Regrútske (verbovačky) a vojenské piesne, a tak to šlo rad-radom. Predseda zboru zaspieval Nastalo nám rozlúčeňí…, dvaja zaspievali Ked nás odbírali g vojenskému stavu…, a zbor zaspieval pochodovú pieseň Rúžemberská kasárenka, tak rezko, po vojensky. Človek dostal chuť zverbovať sa.

Nakoniec si ponechali ľúbostné piesne, tie sú najpočetnejšie. V zbierke ich je až 93. Katka narátorka ich pekne uviedla, povedala, že tie najstaršie ľudové piesne boli magicko-rituálne, pre ktoré je charakteristický malý tónový rozsah a nerozvinutá forma, avšak tiemlynské, - aj keď sa miestami stretávame aj s magickými prvkami – už charakterizuje mimoriadne rozvinutý viachlas tvorený variabilným spôsobom na základne zdedenej tradície. A speváci súboru Pilíš to hneď aj dokázali tými prekrásnymi viachlasnými piesňami (Žalo ďifča, žalo trávu, Éj jačmeň, jačmeň, Lúčeňí. Lúčeňí, Stójí hruška v poli), a ak by to nebolo dosť presvedčivé, štafetu prevzalo známe Pilíšske trio a zaspievalo záverečnú pieseň programu Tichá noc, tmavá noc krásna je. Potlesk vytrysknul z obecenstva úprimne a zaslúžene.

Nakoniec Katka Királyová, narátorka celého programu pozvala na javisko pred mikrofon autora jubilujúcej 30 ročnej zbierky Zahučali hory, a zároveň autora týchto riadkov Gregora Papučka, aby sa, teda vlastne aby som sa prihovoril ku všetkým v tejto preplnenej sále, a aby som niečo povedal aj o mojom bývalom informátorovi Štefanovi Királyovi. Nuž, človek vo svojich dievčenských rozpakoch ťažko povie všetko a správne, keď má byť zároveň aj stručný. Čo som nepovedal tam, aspoň dopíšem tu. Mal som informátora menom Štefan Király, ktorý vedel hodne pesničiek, veľmi ochotne mi spieval, a keď sme sa stretli, predstavil sa mi ako Štefan Kráľ. Bol som prirodzene hrdý, veď kto už stretol v živote takého zberateľa ľudových piesní, ktorému spieval slovenské pesničky sám Štefan Kráľ?! Aj keď nešlo o kráľa Uhorska, mne bol on kráľom našich prekrásnych ľudových pesničiek! A mal som 15 takých kráľov a 6 kráľovien. Žiaľ, nedopatrením sa stalo, že z nich dvaja (Mariša Jánska a Ľudovít Pavleňák) nie sú v knižke predstavený textom a fotografiou. Čiže spolu 21 znalcov pilíšskych pesničiek mi naspievalo 329 piesní a variantov. Bolo to náročné. Bol som vojak z povolania, chodil som k ním s mojim magneťákom až z Vacova, keď som mal voľný čas, poväčšmi koncom týždňa. Raz k jednému, raz k druhému, občas nás bolo aj 5-6. Ale všetky naše stretnutia boli veselé, vždy sme si spievali. Potom som z pásky opísal texty, a hudobne som to dal spracovať známemu, naslovovzatému odborníkovi Tiborovi Bogányimu. Tak sa v Budapešti, vo vydavateľstve učebníc zrodila kniha, ktorú vnímam ako svoju záhradku posiatu semienkami písmen a nôt. A hľa, tá záhradka, vďaka Leventovi Galdovi, členom jeho Folklórneho súboru Pilíš a Pilíšskeho tria, ako aj všetkým účinkujúcim tohto koncertu, vydala bohatú úrodu, zakvitla prekrásnymi zrelými pesničkovými kvetmi! Škoda, že z 21 mojich vzácnych informátorov už nemohla vidieť, počuť a zažiť túto nádheru. Ale chvalabohu, ešte dvaja z tých kráľov našich piesní sú tu medzi nami v dobrom zdraví, ešte nám spievajú: 90 ročný Jožko Majnič a 82 ročný Rudo Glück. Kiež by sa dozvedeli aj tí ostatní, čo my tu všetci vidíme na vlastné oči, že tá naša spoločná práca, z ktorej vznikla tá modravá knižka Zahučali hory, je v dobrých rukách, že naša práca nebola zbytočná! Tie naše prekrásne pesničky žijú a – ako sa pozerám na naše vďačné obecenstvo – očarujú, robia im radosť.        

Úprimná vďaka tým, čo tú knižku držali v rukách a tak nádherne z nej spievali, aj tým, čo ich spev tak nadšene a s vďakou počúvali.

Gregor Papuček

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Zamutovcan

Uz v fabrice

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV