3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Rozspievané klenoty 2012
Rozspievané klenoty 2012

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Rozspievané klenoty 2012

18. 10. 2012
Kovačica, Dom kultúry

    Vojvodinský festival slovenských ľudových piesní  „Rozspievané klenoty“  je spevácka súťaž pre deti vo veku od 7 do 14 rokov. Festival sa po prvý krát uskutočnil roku 1992 z iniciatívy učiteľa hudobnej výchovy na ZŠ Mladých pokolení  v Kovačici , jedného z vedúcich v súbore Pavla Nemčeka a Ivana Babku, kovačického hudobníka. Dôvodom vzniku festivalu a motiváciou pre jeho formovanie boli obavy o postupný zánik záujmu detí o prednes slovenských ľudových piesní a taktiež aj vznik mnohých lokálnych festivalov v okolí, z ktorých sa ani jeden nezaoberal pestovaním slovenskej  ľudovej piesne. Organizátori a porota festivalu vyzdvihli jeho vysokú úroveň a dohodli sa , že sa festival bude konať každoročne a tak bude motiváciou pre nové spevácke talenty.

              Zo začiatku mal festival iba lokálny ráz , aby neskoršie prekročil hranice kovačického chotára a stal sa najprv banátsky, potom celovojvodinský a pre budúci 2013 rok sa plánuje, aby prerástol v medzinárodný dolnozemský festival.

Festival sa skladá z dvoch častí , v prvej časti súťažia mladučkí speváci z Kovačice , z ktorej najlepší dvaja predstavujú Kovačicu na druhej, finálovej časti festivalu. Na pestovanie hudby je v Kovačici mnoho talentov. Tak aj na tú prvú časť festivalu sa prihlasuje aj do 30 mladých spevákov a pravidelne aspoň jeden z nich sa  na druhej finálovej časti ovenčí slávou a potom sa v budúcnosti stane rovnoprávnym členom a sólistom v súbore.

Odborná porota počíta odborníkov hudby z rôzných prostredí, ktorí sledujú a hodnotia intonáciu a dikciu sólistov  ako aj kompletný umelecký dojem prednesu.

Okrem toho, na festivale jestvuje i zvláštna porota, ktorá vyberá najautentickejśí  dievčenský a chlapčenský  ľudový kroj. Zvláštna cena sa udeľuje aj najmladšiemu účastníkovi festivalu a taktiež aj obecenstvo svojim hlasovaním volí speváka, ktorý bol podľa ich mienky najúspešnejší.

Spevákov na festivale sprevádza  slovenská  Ľudová hudba  "Rosička"  z Kovačice pod vedením primáša Emila  Nemčeka st.

 

Text a foto: Dom kultúry Kovačica

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk CAKLOV

Kec ja isol pres les kalinovi

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV