3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Krása životu
Krása životu

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Krása životu

29. 10. 2012
Sabinov

DJZ – útvar osvetovej činnosti v Prešove, Prešovský samosprávny kraj, mesto Sabinov a  Mestské kultúrne stredisko v Sabinove uskutočnili 21. októbra 2012  Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove 38. ročník regionálnej súťažnej prehliadky folklórnych skupín z okresov Prešov a Sabinov  - KRÁSA  ŽIVOTU  2012.

Na podujatí sa prezentovalo  400 účinkujúcich z 24 obcí okresov Prešov a Sabinov - 6 folklórnych skupín v kategórii obradový folklór, v kategórii speváckych skupín 23 kolektívov a v kategórii sólový spev  5 sólistov a 5 duet. Účastníkov podujatia privítala Mgr. Magdaléna Miková, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Sabinove a súťažnú prehliadku otvoril PaedDr. Miroslav Kobelák, PhD. z Odboru kultúry Prešovského samosprávneho kraja.

Jednotlivé programové výstupy hodnotila odborná porota:  PhDr. Jana Pitková – predsedníčka a členovia Jozef Piroh a Miroslav Fabián, ktorá zhodnotila podujatie takto: „Súťažná prehliadka jednoznačne splnila svoj cieľ, najmä čo sa týka účasti. Všetci účinkujúci prezentovali svoje vystúpenia s veľkou zodpovednosťou, ale za negatívne považujem nedodržiavanie časových limitov, čím sa prehliadka zbytočne naťahuje. Niektoré výkony boli nadpriemerné, zaujali hlavne prejavom, dobrou intonáciou a tiež výberom repertoáru. Z nich treba spomenúť mužskú a ženskú spevácku skupinu zo Župčian, spevácke skupiny z Petrovian , Jazero z Rožkovian , sólistku Jolanu Palkovú z Malého Šariša, , folklórne skupiny Dubina z Červenice,  Krivany,  Smrekovica z Vyšného Slavkova a iné. Po organizačnej stránke bola prehliadka pripravená na profesionálnej úrovni. Odporúčame však, aby okrem pásiem /zlaté, strieborné, bronzové/ boli udelené diplomy za účasť, čím by sa zvýšila hodnota získania pásma.“

 Laureátom tohtoročnej prehliadky sa stala Mužská spevácka skupina Záborský zo Župčian, ktorá získala cenu, ktorú venoval Odbor kultúry Prešovského samosprávneho kraja. Ostatným kolektívom a jednotlivcom odborná porota  udelila diplomy a vecné ceny, ktoré im odovzdali Mgr. Magdaléna Miková a PhDr. Jana Pitková.

Záujem o podujatie Krása životu zo strany účinkujúcich folklórnych skupín nasvedčuje tomu, že miestne tradície sa naďalej v repertoári dedinských skupín uchovávajú a ďalej tvorivo vyvíjajú. Je potešiteľné, že aj tento rok bola účasť súťažiacich na prehliadke veľmi vysoká, o čom svedčí aj jej 6 hodinové trvanie. Podujatie je zaznamenané na DVD nosiči je súčasťou archívu DJZ – útvaru osvetovej činnosti v Prešove. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.   

Výsledky z regionálnej súťažnej prehliadky folklór. skupín Krása životu 2012

Kategória - obradový folklór:

Laureát a zlaté pásmo – Mužská spevácka skupina Záborský , Župčany 

Zlaté pásmo:
Zvykoslovná FSk Krivany – Starodávny majáles                           

FSk DUBINA , Červenica pri Sabinove- Jak še babi prebľikaľi za Amerikanki    

FSk Smrekovica, Vyšný Slavkov – Jak še  šľifki na ľekvar obraciľi

Strieborné pásmo:

Voľančan, Jakubova Voľa – Ket som v prikľece maslo mucila                                

FSk Záborský, Župčany – Ked sme na Rusadľe maja zakadaľi                                         

FSk Tichopotočan, Tichý Potok – Hobľovaňa kapusty 

Kategória - spevácke skupiny: zlaté pásmo:

MSS Milpošan, Milpoš                                        

MSS Jazero, Rožkovany                              

ŽSS Jožka Príhodu, Petrovany                            

ŽSS Malošarišanka, Malý Šariš                           

ŽSS Petroviančan, Petrovany                                          

ŽSS Svinianka, Svinia                                         

MSS Brežina, Bertotovce                                      

ŽSS Záborský, Župčany                                       

Strieborné pásmo:

ŽSS Kendičan. Kendice                                                      

MSS Kendičan, Kendice                                                     

ŽSS Haršačan, Záborské                                                      

ŽSS Jazero, Rožkovany                                                       

ŽSS Fričovce                                                                       

MSS Fričovce                                                                      

MSS Jožka Príhodu, Petrovany                                           

ŽSS Dubovičanka, Dubovica                                                          

MSS Jak hrom, Dubovica                                                    

SSk Jablonka, Pečovská Nová Ves                                      

Bronzové pásmo:

ŽSS Javorina, Malý Šariš                                                     

ŽSS Galunek, Šarišské Michaľany                                      

SSk Nemcovianka, Nemcovce 

Kategória - sólo, dueto spev:

Zlaté pásmo:

sólo Jolana Palková, Malý Šariš                               

dueto Nikola Homišanová a Júlia Petrufová, Rožkovany                                                                    

Strieborné pásmo:

sólo Jarmila Hudáková, Kendice                                         

dueto Margita Rusnáková a Jozef Germuška, Župčany                                                     

dueto Peter Kopčík a Jozef Mičko, Pastierska muzička, Prešov                                                    

Bronzové pásmo:

sólo  Peter Juščák, Malý Šariš                                              

sólo Ján Bombík, Záborské                                                  

sólo Eva Hrabková, FSk Rozmarija, Prešov                        

dueto Iveta Horoščáková a Leopold Miženko,  Malý Šariš                                                   

dueto Jozef Mičko a Miroslav Mriglot, Pastierska muzička, Prešov                                                          

                                             

Spracoval:  Mgr. Michal Kišeľák, metodik DJZ – útvar osvetovej činnosti Prešov

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH SANA DASKU

Ked sa zitko zelenalo

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV