3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Vzdelávací projekt Oravského kultúrneho strediska oslovil folkloristov z celého Slovenska
Vzdelávací projekt Oravského kultúrneho strediska oslovil folkloristov z celého Slovenska

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 2 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Vzdelávací projekt Oravského kultúrneho strediska oslovil folkloristov z celého Slovenska

21. 11. 2012
Dolný Kubín, Kultúrne stredisko

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne na základe potvrdenia o akreditácii Ministerstva školstva SR otvorilo  16. novembra tretí ročník cyklického vzdelávania Tradícia folklóru dnes. Poslucháči, ktorí absolvujú 9 stretnutí pripravených formou multimediálnych prednášok s množstvom zvukových, filmových i praktických ukážok, získajú odborné vedomosti zo základov folkloristiky, prehľad slovesného, hudobného a tanečného folklóru,  rodinných a kalendárnych obyčajov na území  Slovenska. Počas celého vzdelávacieho cyklu tak získajú odborné kompetencie viesť folklórne teleso, i ďalšie kompetencie v pohybovej príprave a všeobecný etnografický rozhľad. O takúto formu vzdelávania prejavilo záujem 30 zväčša mladých tanečníkov, muzikantov a vedúcich folklórnych súborov a skupín z celého Slovenska. Vzdelávací kurz vyvrcholí v októbri 2013 obhajobou záverečných prác a odovzdaním certifikátu.

Prvé stretnutie sa uskutočnilo 16. – 17. novembra v priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Jeho lektorkou bola doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. z Filozofickej fakulty UK v Bratislave, odborníčka na slovesný prejav, folkloristiku, folklorizmus a orálnu históriu.  Vo svojej prednáške uviedla účastníkov do vývoja národopisu, problematiky folkloristiky a umožnila získať základnú orientáciu v dostupnej národopisnej literatúre. Poslucháčom priblížila osobnosti folklorizmu a oboznámila ich s problematikou terénneho výskumu v etnológii a folkloristike. Najbližšie stretnutie bude venované hudobnému folklóru. Lektorkou tohto stretnutia bude etnomuzikologička Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD.

Mgr. Zuzana Brišáková

folklor@osvetadk.sk

043/5864978

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

Track

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV