3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Advent sa začína
Advent sa začína

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 2 )

Ľudmila Hricková (Beťarečka)

Beťarečka Milujem ľudové piesne, tance, kroje, architektúru, nárečia, zvyky, tradície a obyčaje. Kroj považujem za výsostné umelecké dielo a rovnako dôležité sú pre mňa ľudové rozprávky, pranostiky a porekadlá. Chcem sa pričiniť o to, aby...

Advent sa začína

01. 12. 2012

Adventné obdobie ľudstvo oslavuje už od 7. storočia nášho letopočtu. Začína sa štyri nedele pred Štedrým dňom a práve na Štedrý deň končí. Samotné slovíčko „advent" znamená v preklade príchod. Symbolizuje zrodenie Ježiška. Každá nedeľa v období adventu má svoj špecifický význam. Každá nedeľa v období adventu má svoj špecifický liturgický význam. Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána.

V nedeľu 2.decembra sa začína v cirkvi advent - očakávanie Spasiteľovho príchodu. Čakanie na Vianoce symbolizujú adventné vence. Každú zo štyroch adventných nedieľ sa na venci zapáli svieca.

                           Adventný veniec

Najstaršia písomne doložená správa o adventnom venci pochádza z roku 1838 z bohatého prístavného mesta Hamburgu. Teológ Johann Heinrich Wichern vtedy nad dvere sirotinca, ktorého bol správcom, zavesil na začiatku adventu veniec vyrezaný z dreva. Každý deň naň upevnil jednu zapálenú sviecu. Na základe neustálych otázok týchto detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa rozhodol vyrobiť drevený veniec s 24 sviečkami - 20 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni a 4 hrubšími sviečkami, symbolizujúcimi štyri adventné nedele.
Pod vencom stála pokladnička, do ktorej zbožní veriaci vhadzovali milodary pre opustené a osirelé deti.

Adventné vence sa neskôr vyzerávali nielen z dreva, ale zhotovovali sa tiež zo zelených vetvičiek ihličnanov. Živé adventné vence symbolizovali večný život, veriacim prisľubený Ježišom Kristom.  Kruhový tvar venca vyjadroval jednotu spoločenstva ľudí a Boha, plameň sviečok pripomínal Krista ako svetlo ožarujúce plameňom lásky každého človeka.

Zdroj: Zvyky a tradície na Slovensku

Spracovala: Ľudmila Hricková

Foto: Oľga Lacušková Jagdwirth,Dr.Lukáš Janoška

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

ĽH Zobor

Nieto takuo šumnuo ďieuča

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV