3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Odkazy dedín Turca 3.časť
Odkazy dedín Turca 3.časť

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Igor Hraško (betar)

betar To, že som folklóristom, som pochopil, keď som nastúpil na vysokú školu a zistil, že bez folklóru to už nemôžem ťahať. Prešiel som cestu tanečníka, pedagóga, speváka i inštrumentalistu. Dnes som posadnutý folklórom …. piesňou,...

Odkazy dedín Turca 3.časť

12. 08. 2012
Martin, Turiec

  Opäť sa na svojich potulkách vraciame do regiónu Turiec, obklopeného vrchmi Malej a Veľkej Fatry a pkračujeme v mapovaní zachovaných prvkoch tradičnej ľudovej architektúry. Prvou obcou, ktorú si predstavíme v tejto tretej časti, je obec Trebostovo, vzdialená 9km od Martina. Je to opäť obec, ktorá leží mimo hlavného dopravného koridoru a je tak povediac na periférii. Takéto obce sme si už spomínali v predchádzajúcich článkoch. Len na doplnenie, ide o obce, ktoré sú takzvané konečné, čiže ich pokračovaním sú už len doliny a kopce. Aj tu je badať nová výstavba, avšak na druhom konci obce, teda časti pokračujúcej do doliny. Preto sa v centrálnej časti obce zachovalo pomerne veľa domov so zachovanými prvkami tradičnej ľudovej architektúry. Hneď na začiatku obce, na križovatke pri hlavnej ceste vás privíta útulná trojpriestorová zrubová drevenička s pristavenou verandou a na červeno natretými okenicami a na modro okennými rámami. Strecha je pokrytá už pálenou krytinou, ale je zachovaná aj lomená časť v priečelí, tiež pokrytá pálenou škridľou. Špáry medzi brvnami sú vyplnené svetlou omietkou, čo zvýrazňuje jej zrubový charakter. Obec je v dolnej časti rozdelená potokom na dve strany a po oboch stranách sa vinú cesty. Okolo ciest sa nachádzajú aj domy so zachovanými prvkami tradičnej ľudovej architektúry. Hneď povyše už predstaveného zrubového domu sa nachádzajú tri drevenice identického tvaru v priečelí aj konštrukciou strechy, ktorá už nie je sedlová, ale polvalbová. Každá z nich má však už svoju novšiu prístavbu v podobe verandy, či pristavenej jednej izby, z ktorou sa mení tvar strechy na polvalbovú do T. Pri pohľade z ulice sa však na seba ponášajú. Povyše dediny sa nachádzajú ďalšie podobné stavby, ktoré si aj napriek drobným rekonštrukciám zachovávajú podobný, už spomínaný ráz. Tu je za hodno spomenúť, že obec Trebostovo má najviac neomietnutých zrubových dreveníc spomedzi skúmaných obcí. Pri niekoľkých domoch som našiel aj niekoľko sýpok s drevenou konštrukciou. V obci sa taktiež nachádzajú početné stodoly a humná. Niektoré sú síce už poškodené a vyžadovali by opravu, ale zrejme sa jej tak skoro nedočkajú z finančných dôvodov ich majiteľov. V obci je aj niekoľko vynovených domov s pôvodným tvarom trojpriestorového domu, ktorým dali nový tvar strechy (valbová) a priečelie, samozrejme aj s omietnutím a doplnenými farebnými kombináciami. V obci sa taktiež nachádza aj drevená zvonica s ihlanovou strieškou pokrytou plechovou krytinou. V neposlednom rade treba spomenúť kaštieľ vo výbornom zachovanom stave. Týmto opúšťame obec Trebostovo.

A pristavujeme sa nakrátko pri obci Trnovo (smer z Trebostova do Valče). Ku nej len stručne, keďže som nestihol nafotiť celú obec, len jej jednu časť. Takže spomeniem, že obec má veľmi málo domov a málo obyvateľov. V podstate tam sídlilo veľké poľnohospodárske družstvo, ktoré už v súčasnosti neexistuje a obec mala slabú možnosť sa niekam rozpínať. Z pôvodnej architektúry sa zachovalo niekoľko zrubových dreveníc, nie väčšina je už po rekonštrukcii fasády, zmene tvaru strechy a zateplených a omietnutých. Nájdu sa však aj tu zachované prvky tradičnej ľudovej architektúry, ktoré dúfam, tak skoro neustúpia novým trendom výstavby, keďže nové pozemky na výstavbu obec nemá k dispozícii.

Teraz sa presunieme na inú stranu Turca, neďaleko už predstavovanej obce Podhradie sa nachádza obec Turčianska Štiavnička, tiež vzdialená od Martina 9km. Dá sa povedať, že aj toto je obec, kde je zachovaných mnoho domov s prvkami tradičnej ľudovej architektúry. Na periférii je samozrejme už nová výstavba, ktorá s tradičnou architektúrou nemá veľa spoločného, ale naše poklady budeme hľadať v staršej časti obce. Tak sa poďte spolu so  mnou poprechádzať. Začíname pri hasičskej zbrojnici oproti kaštieľu a rozsiahlemu parku. Vybral som sa prvou z paralelným ulíc (pravostrannou od potoka). Celá ulica je lemovaná staršími domami, ktoré majú v sebe prvky tradičnej ľudovej architektúry. Najviac je zachované priestorové členenie domov – trojpriestorový dom na dĺžku smerom do dvora s prechodom do hospodárskej časti. Takmer všetky domy na tejto ulici už majú zrekonštruované priečelie a priľahlú stenu z dvora – sú omietnuté staršími aj novšími materiálmi, ďalej majú zrekonštruované okná a strechy. Strechy sú u niektorých zachované sedlové a na niektorých sú už polvalbové či valbové. V niektorých domoch je zrekonštruované aj podkrovie a začalo sa využívať na bývanie. Podľa rozsahu rekonštrukcie sa mierne zmenila aj výška prízemnej časti domu. Každý z domov je niečím odlišný čo dotvára jedinečnosť celej ulici (tak, ako v iných obciach), ale ako bolo spomenuté, so zachovaním prvkov tradičnej ľudovej architektúry. Prešiel som mostíkom na druhú paralelnú ulicu a naskytol sa mi podobný obraz. V tejto časti možno nebol taký odliv pôvodných obyvateľov, aby na ich miesto prišli mladší s dostatkom financií, ktorí by zmenili charakter zástavby. Okrem domov, lemujúcich obe ulice sa oproti domom (zväčša pri potoku) nachádzajú typické sýpky, či dvojsýpky, ktoré sme si spomínali už v iných obciach. Niektoré pôvodné drevené, niektoré z kameňa a niektoré už zrekonštruované na iný účel ako skladový priestor a zvonku omietnuté. Pri niektorých domoch sa nachádzajú aj drevené stodoly a humná. Tieto sa nachádzajú aj v inej časti obce najmä pozdĺž potoka. Pri obci Turčianska Štiavnička však treba povedať, že je záujem o rozvoj obce vo vyššej miere, preto možno nepotrvá dlho a zachované prvky tradičnej architektúry môžu vymiznúť z koloritu obce.

Opäť sa presúvame kúsok na juh a prichádzame do obce Turčianske Jaseno. Do Jasena sa dá dostať po dvoch cestách, ktoré sa asi 300 metrov pred Jasenom zbiehajú do jednej. Rozdvojka je na konci obce Dražkovce, ktorú sme si už spomínali pri našom putovaní. Po odbočení doprava sa cez Kalník, ktorý sme si už tiež predstavovali, dostanete na spomínajú cestu zbiehania. Druhou cestou pokračujete rovno smerom, na už tiež spomínanú Sklabiňu s odbočkou doprava, popri obci Záborie, ktorú si predstavíme v poslednej časti rozprávania. Obec Turčianske Jaseno je vzdialená od Martina 8km a prechodom cez ňu sa dostanete buď so Jasenskej doliny, alebo do obce Belá-Dulice. Pokiaľ sa prejdete len po hlavnej ceste cez Jaseno, natrafíte najskôr na modernejšie domy a vyššie, navôkol obecného úradu nájdete niekoľko domčekov, s tradičnou ľudovou architektúrou. Dokonca zrubové drevenice v pôvodnom štýle. To by bol koniec, keby som sa nebol pozrel do jednej bočnej uličky, kam zvyčajne nie je dôvod autom zachádzať. A tu sa mi otvoril obraz niekoľkých zrubových dreveníc posiatych v zvlnenom teréne a posadených v niekoľkých bočných uličkách. Takže som tu našiel naozaj zachované prvky tradičnej ľudovej architektúry zo svojim pôvodným rázom dvoj a trojpriestorových domov zo sedlovou strechou, niekde aj zachovanou lomenicou v priečelí a tradičnými oknami. Na strechách už síce nikde nebol tradičný šindeľ, ale väčšinou pálená strešná krytina, aj tak sa dá povedať, že pôsobia pôvodne. Boli to domy aj so zachovaným tradičným dvorom a pri niekoľkých stáli aj stodoly a humná v prevedení, aké sme mali možnosť vidieť aj v iných obciach Turca. Turčianske Jaseno si aj napriek svojej neveľkej vzdialenosti od okresného mesta zachovalo veľmi veľa prvkov tradičnej ľudovej architektúry a zachovalo sa aj veľa pôvodných zrubových domov, a teda patrí k obciam z najzachovalejšou tradičnou ľudovou architektúrou a jej prvkami v zrekonštruovaných domoch. Nad obcou sa ešte nachádza drevená zvonica, ktorá má síce plechovú strechu, ale pôsobí podobným pôvodným dojmom, ako niektoré zvonice, ktoré sme si už spomínali v iných turčianskych obciach. Aj v Turčianskom Jasene postupne badať vymieranie pôvodného obyvateľstva a sťahovanie sa mladých rodín s tendenciou modernej rekonštrukcie, či likvidácie pôvodných stavieb a nahradením novými, ktoré však už z prvkami tradičnej ľudovej architektúry nemajú nič spoločné. V tomto neľahkom čase však ešte ostáva nádej, že pri nedostatku financií v dôsledku ekonomickej stagnácie celej Európy nedôjde k tak rýchlej likvidácii pôvodných a zachovaných prvkov tradičnej ľudovej architektúry, ako by sa to zrejme udialo pri plnej ekonomickej sile regiónu či štátu.

 

Tento článok, spolu s galériou fotografií je súčasťou projektu „Odkazy dedín Turca“ podporeného z grantového systému Nadácie SPP v programe  „Dedičstvo regiónov“.

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Muzička

To ta Heľpa (...Borieuka - Heľpa)

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV