3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Odkazy dedín Turca 4.časť
Odkazy dedín Turca 4.časť

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Igor Hraško (betar)

betar To, že som folklóristom, som pochopil, keď som nastúpil na vysokú školu a zistil, že bez folklóru to už nemôžem ťahať. Prešiel som cestu tanečníka, pedagóga, speváka i inštrumentalistu. Dnes som posadnutý folklórom …. piesňou,...

Odkazy dedín Turca 4.časť

26. 08. 2012
Martin, Turiec

  V dnešnej poslednej časti nášho putovania po zachovaných prvkoch tradičnej ľudovej kultúry regiónu Turiec sa dnes pristavíme opäť pri štyroch obciach. Tou prvou je obec Turčiansky Peter. Táto obec sa nachádza len 5km od mesta Martin a dostali by ste sa do nej, pokiaľ by ste v Košťanoch nad Turcom odbočili do prava. Pokračovaním je cesta do Trebosotva, Trnova a Valče. Turčiansky Peter je ďalšou obcou, kde sa celkom darí uchovávať prvky tradičnej ľudovej architektúry. A to hneď niekoľkými spôsobmi. V obci sa nachádza hneď niekoľko pôvodných drevených zrubových domov s pôvodným zachovaním tvaru sedlovej strechy a s lomenicou v jej priečelí. Na niektorých sa nachádza eternitová strešná krytina a na niektorých už aj iné druhy – plechová či pálená. Niektoré zrubové domy si zachovali aj pôvodný tvar okna s dvojicou okien v priečelí. V niektorých domoch už boli okná spojené do jedného väčšieho okenného otvoru, prípadne pôvodné okná boli nahradené väčšími s použitím modernejších materiálov, ako napríklad plastové okná, avšak hnedej farby, aby zachovali pôvodný ráz zrubového domu. V obci sa nachádza aj niekoľko zrekonštruovaných zrubových domov, z ktorých niektoré sú len omietnuté novou omietkou, ale niektoré sú už aj zateplené s novou strechou s prípadnou malou zmenou jej tvaru. Avšak aj tu badať cit pre zachovanie prvkov tradičnej ľudovej architektúry. Keďže obec Turčiansky Peter sa nachádza vo zvlnenom teréne na dosť malom území, nebol tu priestor pre prenikanie moderných prvkov výstavby na pôvodných miestach zrubových drevených domov zachovanej tradičnej ľudovej architektúry. Novšiu výstavbu registrujeme len na rovinatom území časti obce, ktoré je pokračovaním cesty do Trebostova, kde bola možná nová výstavba. Preto si môžeme povedať, že je predpoklad, aby si obec Turčiansky Peter zachovala na dlhšiu dobu prvky tradičnej ľudovej architektúry. Ešte môžem doplniť, že aj tu sa pri niektorých domoch zachovali pôvodné či zrekonštruované stodoly a humná a aj sýpky na potraviny a krmoviny. Aj napriek blízkosti k okresnému mestu môžeme konštatovať, že obec Turčiansky Peter má v pomere ku počtu obyvateľov a svojej rozlohe dostatok zachovaných prvkov tradičnej ľudovej architektúry, ktoré je možno obdivovať pri potulkách po regióne Turiec.

Neveľkou obcou, alebo skôr osadou, vzdialenou 13km od mesta Martin je Valentová. Dostanete sa do nej z obce Karlová od hlavného ťahu Martin – Turčianske Teplice, alebo aj z obcí Laskár, či Rakovo. V obci Valentová pripomínajú zachované prvky tradičnej ľudovej architektúry už len hádam tri domy svojim tvarom. Všetky už prešli svojou rekonštrukciou. Zachovaný zostal len tvar trojpriestorového domu zo sedlovou strechou. Všetky spomínané domy sú už omietnuté a majú nové okná a na streche novú krytinu. Pri nich sa však nachádzajú hospodárske objekty, ako stodoly a humná, ale aj jedna sýpka. V obci sa nachádza ešte zachovaná drevené zvonica, ktorá už stojí na novom betónovom základe. Nie je pravdepodobné, že by sa v budúcnosti našiel niekto, kto by zrekonštruoval, či postavil novú budovu v duchu zachovania prvkov tradičnej ľudovej architektúry.

Opäť sa priblížime viac ku Martinu a dostaneme sa do obce, ktorú sme si už spomínali pri prechode do Turčianskeho Jasena a do Sklabine. Je to obec Záborie a nachádza sa 5km od Martina. Rozkladá sa v značne zvlnenom teréne, preto je zrejme menej atraktívna z hľadiska novej výstavby, oproti takej Sklabini. To je zrejme dôvod, prečo sa v obci zachovalo opäť niekoľko pôvodných drevených zrubových stavieb so zachovanými prvkami tradičnej ľudovej architektúry. Niektoré drevenice majú aj pôvodný tvar sedlovej strechy no niektoré už majú valbový tvar. Niektoré domy sú opäť zrekonštruované, ale so zachovanými prvkami tradičnej ľudovej architektúry, najmä zachovaný tvar trojpriestorového domu a sedlová strecha. Na mnohých je však už zmenený tvar okien aj materiál, z ktorého sú zhotovené. Aj v tejto obci sa nachádzajú zachované hospodárske stavby. Je však vidieť, že o niektoré objekty sa už dlhodobo nik nestará a tak chátrajú bez pozitívneho zásahu. Je možné, že sa tieto objekty samovoľne rozpadnú a bude ťažké ich zrekonštruovať či obnoviť, aj keď je evidentné, že nesú prvky tradičnej ľudovej architektúry.

A dostávame sa do poslednej obce, kde sme mapovali zachované prvky tradičnej ľudovej architektúry. Obec Žabokreky je vzdialená 3 km od okresného mesta Martin a priamo susedí s obcou Košťany nad Turcom, s ktorou sa pomaly spája novou výstavbou na voľnej strane hlavnej komunikácie vedúcej do obcí Necpaly a Belá–Dulice až do Jasenskej doliny. Keďže nová výstavba sa deje na voľnom priestranstve bližšie k Martinu, zatiaľ nebola veľmi zasiahnutá časť obce zo staršou zástavbou a výstavba po 70.-tych rokoch bola realizovaná v inej časti obce a to je dôvod, prečo sa zachovalo aj viac prvkov tradičnej ľudovej architektúry vo viacerých domoch nachádzajúcich sa v centrálnej časti obce a okolo cesty ku kostolu. Práve v tejto staršej časti nájdeme aj neomietnuté drevené zrubové stavby. Je však veľa domov, ktoré majú ešte pôvodný charakter aj vzhľad, ale sú už omietnuté a majú mierne zmenené tvary striech. Dokonca veľa z nich má zachované aj tvary okien. Pri mnohých sa už pristavili aj takzvané verandy, teda zádveria pred vstupnými dverami. Na žiadnej stavbe už nenájdeme na streche ako krytinu pôvodný šindeľ, pretože väčšina stavieb má buď eternitovú krytinu, alebo pálenú krytinu či už niektorú s modernejších v súčasnosti používaných strešných krytín. V obci sa v rámci zachovaných prvkoch tradičnej ľudovej architektúry nachádzajú aj pôvodné sýpky a to hneď dva druhy. Jedny sú drevené, niektoré neomietnuté  a niektoré omietnuté, z toho jedna hlinenou omietkou. Jedna vyrobená z hlinených tehál a omietnutá tiež hlinenou omietkou. Najmä posledné spomínané by si zaslúžili viac pozornosti a najmä nevyhnutnú opravu či rekonštrukciu, pretože sú to vzácnosti v rámci zachovaných prvkov tradičnej ľudovej architektúry a neostáva im veľa životnosti. V obci sa, tak ako aj v iných obciach Turca, nachádzajú aj stodoly a humná. Niektoré priamo pri obytných domoch a niektoré samostatne stojace pospolu na konci dvorov, takmer za dedinou. Ako som spomínal, v obci Žabokreky sa nachádza niekoľko domov zoradených po sebe na jednej ulici so zachovanými prvkami tradičnej ľudovej architektúry. Tvoria tak peknú tradičnú uličnú zástavbu. Obec Žabokreky je jednou z tých, v ktorej si mnoho domov zachovalo prvky tradičnej ľudovej architektúry. Dúfajme, že to aj tak ostane ešte na pár dlhých rokov. Poďme si zhrnúť naše potulky po Turci a jeho obciach, ktoré si zachovali v rámci svojej výstavby prvky tradičnej ľudovej architektúry. Navštívili sme 17 obcí dolného Turca. Žiaľ, do ostatných sme sa z časových dôvodov nateraz nedostali. Máme však ambíciu zmapovať nie len dolný, ale aj horný Turiec, preto pred tým, než sa pustíme do horného Turca, dokončíme ostatné obce dolného Turca. Budú tam zastúpené aj väčšie obce, aj s väčšou vzdialenosťou od okresného mesta, ako sme navštívili doteraz. Tam bude zaujímavé odsledovať zachované prvky tradičnej architektúry a porovnať s obcami menšími, ktoré sú zároveň bližšie ku okresnému mestu. Podľa pozorovaní však môžem už teraz skonštatovať, že aj tu sa nachádzajú zaujímavé objekty, ktoré si zachovali veľa prvkov tradičnej ľudovej architektúry.

 

Tento článok, spolu s galériou fotografií je súčasťou projektu „Odkazy dedín Turca“ podporeného z grantového systému Nadácie SPP v programe  „Dedičstvo regiónov“.

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Folkmarcanka Velky Folkmar

Kec ja budzem konac

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV