3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Vianočné oblátky
Vianočné oblátky

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 4 )

Ľudmila Hricková (Beťarečka)

Beťarečka Milujem ľudové piesne, tance, kroje, architektúru, nárečia, zvyky, tradície a obyčaje. Kroj považujem za výsostné umelecké dielo a rovnako dôležité sú pre mňa ľudové rozprávky, pranostiky a porekadlá. Chcem sa pričiniť o to, aby...

Vianočné oblátky

15. 12. 2012

"Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc"

Po Lucii nasledoval týždeň chudobný na zvyky, no zato vyplnený praktickými prípravami na vianočné sviatky.  Učiteľovi sa obvykle ušla úloha postarať sa o to, aby na žiadnom vianočnom stole nechýbali oblátky. Prípravy boli rozličné. Učiteľ už niekoľko týždňov vopred vyslal školské deti po domoch s naučenou piesňou, aby vyžiadali obilie.
Gazdovia okrem žita, dali aj strukoviny, údeniny a vajíčka. Tieto potraviny priniesli deti do školy hneď v hojnom množstve, len čo sa dozvedeli, že sa idú piecť oblátky. Mládenci sa postarali o drevo a pomáhali aj pri pečení, veď práca zo železami nepatrila k najľahším prácam, ktorá trvala hlboko do noci, keď už oči žiakov premáhal spánok. Oblátky sa piekli hneď prvé dni po Lucii, niekedy takmer až do Vianoc, podľa toho, aká bola obec veľká. Posledné dni pred sviatkami deti poroznášali oblátky v košíkoch po domoch. Na každú rodinu sa ušlo pätnásť až dvadsať oblátok vodových, zo päť cukrových. Pred odchodom učiteľ ešte každé dieťa vyskúšal, či dokonalé ovláda vinš a roznáška sa mohla začať.

Vinš oravských detí mal jednoznačne ľudový charakter:


Vinšujem Vám na tieto hody,

žeby ste mali toľko mlieka ako vody

a smotánky plné džbanky,

masielko ako kvet dajte mi korunku ale hneď.


Keď deti odovdáli oblátky, domáci im naplnili košík potravinami a pridali aj peniaze, drobnú mincu pre žiaka a väčšiu pre učiteľa. Príprava a roznášanie nemali síce pôvod v ľudovej kultúre, ani nesplynuli so štruktúrou ľudových zvykov, napriek tomu však nemožno poprieť, že mali svoje trvalé miesto v tradičnom živote dediny.

Zdroj: Zvyky a tradície na Slovensku

Spracovala: Ľudmila Hricková

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

OLUN

(12) A my chlapci

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV