3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Na svätého Tomáše zima sa nám rozpáše
Na svätého Tomáše zima sa nám rozpáše

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 2 )

Ľudmila Hricková (Beťarečka)

Beťarečka Milujem ľudové piesne, tance, kroje, architektúru, nárečia, zvyky, tradície a obyčaje. Kroj považujem za výsostné umelecké dielo a rovnako dôležité sú pre mňa ľudové rozprávky, pranostiky a porekadlá. Chcem sa pričiniť o to, aby...

Na svätého Tomáše zima sa nám rozpáše

21. 12. 2012

Deň Tomáša bol najkratším dňom roka. Na vädšine územia Slovenska bol tento deň známy ako sviatok lesov.

Hovorilo sa: "Na Toma seď doma", inými slovami, ako niekto nechcel aby ho v horách stihla nehoda, mal sa im radšej vyhnúť. V tento deň sa nepriadlo, iba dievča, ktoré sa chcelo dozvedieť , za koho sa vydá, malo na jedno vydýchnutie upriasť niť. Touto sa malo priviazať o stôl po návrate zo štedrovečernej omše a jej budúci muž ju prišiel odviazať.
Z masla zmúteného na Tomáša časť odkladali, pretože vraj malo vo zvýšenej miere hojivú silu. Podobné vlastnosti mala aj masť z brava zakliatého na Tomáša. Vo všeobecnosti 21.december bol deň zakáľačiek. Ľudia verili. že mäso zo zvieraťa zabitého v tento deň dlhšie vydrží. Dievčatá používali bravčové kosti aj na veštenie.
Tento deň sa uplatňovala predovšetkým takzvaná mágia prvého dňa. Kto chcel byť v ďalšom období zdravý a chcel sa vyhnúť škode, musel tento deň privítať v čisto vybielenej izbe. Z domu sa nesmelo nič dať ani požičiať, aby nenasledoval úbytok majetku. Obavy boli aj z príchodu žobráka. Na druhej strane bol príchod koledníkov nielen vítaný, ale priamo netrpezlivo očakávaný. Aj koledník musel spĺňať kritéria. Vhodným typom bol zdravý muž v plnej sile alebo chlapec, ktorý ešte rástol. Vinšovníci mali priniesť do domu zdravie, veselosť a bezstarostnosť. Dospelému pripravili pohostenie, dieťa obdarovali sladkosťami alebo i peniazmi.


V mnohých oblastiach Slovenska chodili deti po domoch s kusom železa, čo sa nazývalo chodením s oceľou. Železo symbolizovalo pevnosť, zdravie, silu. Vinš chlapcov prinášajúcich oceľ mal charakter koledy. Koledník želal hojnosť úrody, dobytka, hydiny, peňazí, dievčatám ženíchov, mládencom nevesty a podobne.


"Tomáš s oceľou (mráz) znamená, že bude v nastávajúcom roku zrno plné".


Zdroj: Zvyky a tradície na Slovensku
Spracovala: Ľudmila Hricková

Foto: Števo Majerčák Vlachovo.

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH Petra Kustara

Ajso chavo ma mangelas

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV