3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Štedrý večer, Viliový večer
Štedrý večer, Viliový večer

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 3 )

Ľudmila Hricková (Beťarečka)

Beťarečka Milujem ľudové piesne, tance, kroje, architektúru, nárečia, zvyky, tradície a obyčaje. Kroj považujem za výsostné umelecké dielo a rovnako dôležité sú pre mňa ľudové rozprávky, pranostiky a porekadlá. Chcem sa pričiniť o to, aby...

Štedrý večer, Viliový večer

24. 12. 2012

Celá dedina bola pokojná a tichá a v každom dome sa rodina zdržiavala vo vnútri. Všetci sa pomaly chystali na slávnostnú večeru. Pred večerou sa umyli a obliekli do čistých šiat. Tam  v domci všetci spoločne sadajú k prestretému stolu, večeru začínajú modlitbou a zapaľuje sa na stole svieca. 
Večera sa začínala obyčajne modlitbou. Vypili si hriatu pálenku - radostník. Gazda namočil prst do medu a urobil každému krížik na ochranu proti zlému.

Prvé jablko otec rozkrájal na toľko častí, koľko bolo pri stole ľudí. Ak potom niekto z domácich v nastávajúcom roku na cestách zablúdil, mal si spomenúť na tých, s ktorými jedol vianočné jablko, a táto spomienka mu ihneď pomohla dostať sa na správnu cestu. Jablko malo byť zdravé, červené a pekne sformované. Každý si vzal jablko sám a podľa toho, či bolo vo vnútri zdravé alebo červivé usudzoval, aké bude jeho zdravie v budúcom roku. Ani jedno z jedál, čo sa dostali na štedrovečerný stôl, sa neskonzumovalo obvyklým spôsobom, ale dostavalo aj iný, magický význam. Ryba nebola len pôstnym pokrmom, ale vďaka šupinám pripomínajúcim mince, symbolizovala bohatstvo. Šupiny sa dávali pod obrus a kto si šupinu odložil do peňaženky, nemal byť nikdy bez peňazí.

Počas večere gazdiná nesmela vstávať od stola a jedlá po večeri zo stola neodkladali, ostávali na ňom najmenej do druhého dňa, pečivo ostávalo celé sviatky a chlieb až do Nového roku. Omrvinky z pečiva sa nevyhadzovali do smetí, ale naopak starostlivo ich pozbierali a odložili.

Dievčatá ani v tento večer nezabúdali na takú dôležitú otázku akou je láska a manželstvo. Po večeri išli búchať na strechu. Zatiaľ čo jedna búchala, druhá držala zásteru, Ak jej do nej padla raž, mala sa vydať za chudobného, ak žito, za bohatého.  V iných oblastiach triasli slivku, klopali na studňu, na chlievy, na cudzie obloky a podobne.

Sotva bolo po večeri, nastal v nielen v rodinách, ale aj v celej obci čulý ruch. Každý mal už vopred premyslený program, ako stráviť nastávajúce hodiny. Blízki susedia sa navštevovali, aby si zaželali šťastie, zdravie, spokojnosť. Spoločne si zaspievali známe vianočné piesne. V dedinách atmosféru dotvárali predovšetkým vianočné koledy. Po večeri sa začali stretávať skupinky dievčat ktoré obišli dedinu  v každom dome odspievali koledy a zavinšovali.

"Vinšujem vam na tu svätu viľiju,
hojňejši, pokojňejši, zdravši,
ročkom dožic, jak sce dožiľi a prežiľi od Pana Boha laski,
od sušedoch priažeň, na poľu urodu a doma zlahodu,
žebi vas tak Pan Boh požehnal,
jak z neba rosa pada".
"Visliš Pane Bože":

Zdroj: Zvyky a tradície na Slovensku
Spracovala: Ľudmila Hricková
Foto: www.katnoviny.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH Flisocek Spisska Stara Ves

Ani jo ne juhas

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV