3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  História Betlehemu a Vianoc
História Betlehemu a Vianoc

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 2 )

Ľudmila Hricková (Beťarečka)

Beťarečka Milujem ľudové piesne, tance, kroje, architektúru, nárečia, zvyky, tradície a obyčaje. Kroj považujem za výsostné umelecké dielo a rovnako dôležité sú pre mňa ľudové rozprávky, pranostiky a porekadlá. Chcem sa pričiniť o to, aby...

História Betlehemu a Vianoc

26. 12. 2012

História betlehemu

Prastará je história betlehema. Už v roku 354 priniesli z Betlehema do Ríma jasličky, aby ich pápež Libérius slávnostne vysvietil v kostole Santa Maria Maggiore. V 13. storočí legendárny František z Assisi postavil v talianskej Umbrii prvé živé jasličky. Na Slovensku sa betlehemstvo začalo rozvíjať na sklonku 18.storočia. Pre Slovensko boli typické predovšetkým drevené vyrezávané betlehemy. Pri ich stavbe sa ľudoví vyrobcovia pridržiavali pevnej kompozície. Jasličky s Jezuliatkom  a Svätou rodinou boli uprostred v pravo stáli figúrky darcov, vľavo pastieri, ktorí prinašáli dary a ovečky. Bývalo nepísaným zákonom, že po 6. januári, sviatku Troch kráľov  do betlehema pribudli aj postavičky Troch kráľov. Každý z betlehemov je svojím spôsobom originálne umelecké dielo.

Betlehemci

Veľkým zážitkom pre všetkých bol príchod betlehemcov. Dotvárali špecifickú atmosféru vianočných sviatkov. Samotné betlehemské hry vznikli v stredoveku. Ich staršia predloha bola vo významnej miere obohatená výjavmi a réaliami zo života pastierov, ľudovými piesňami, vinšmi a žartmi. Často aj učitelia  a farári venovali pozornosť nácviku betlehemských hier a obstarávali potrebné texty. Všetky tieto momenty pôsobili nielen na tredovanie hrier, ale aj na obohatenie vianočného obdobia.

 

História Vianoc

Hoci sa v každej krajine slávia Vianoce inak, symbolika je všade rovnaká. Trblietavé ozdoby, stromček, betlehem, hviezdy, zvončeky či darčeky. Vianoce sa začali oslavovať neskôr ako Veľká noc, historické pramene hovoria o roku 336. Kresťania rôznych cirkví slávia Vianoce v rôznych termínoch podľa Gregoriánského kalendára 25. decembra, podľa Juliánskeho 6.januára. Oslavy Vianoc sa v priebehu histórie vyvíjali. K obľubeným zvykom patrí stavanie a zdobenie vianočného stromčeka a jeho pôvod nie je kresťanský, siaha k oslavám slnovratu. Starovekí pohania spájali kult Slnka s kultom vždy zelených stromov - evegrínov. Počas rituálnych osláv sa pohania zabávali pri stromoch, vešali na ne rôzne ozdoby, ovocie a pečivo. Strom symbolizuje zrod nového života a pripisovala sa mu schopnosť  zaháňať zlých duchov.

Zdroj: Zvyky a tradície na Slovensku

Spracovala: Ľudmila Hricková

Foto: Jozef Halcin ml. a Renátka Hrašková

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Vikartovcan

Ja som chopec z Vikartovec - Pud hajom zelenym

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV