3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  SLIAČANKA OSLÁVILA 80 ROKOV
SLIAČANKA OSLÁVILA 80 ROKOV

Ohodnoť článok hráškami


(9.75/10 hráškov, hlasovali 4 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

SLIAČANKA OSLÁVILA 80 ROKOV

07. 01. 2013
Liptovské Sliače

Folklórna skupina Sliačanka si v závere roka 2012 pripomenula významné výročie, 80 rokov od svojho vzniku. V Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch sa v sobotu 29. decembra zišli súčasní i bývalí členovia a pozvaní hostia. V slávnostnom programe nazvanom „Klenotnica spomienok“ folklórna skupina predviedla spevy a tance rodnej obce, zvyky a obyčaje, ktoré boli súčasťou života v priebehu kalendárneho roka. Počas večera sa spomínalo na prežité roky, dosiahnuté úspechy, staršie a novšie programy, i na významné osobnosti pôsobiace v tomto kolektíve. Súčasťou podujatia bola výstava diplomov a vecných cien, ktoré Sliačanka získala. Nechýbala prezentácia veľkorozmerných fotografií a videoprojekcia obrázkov zo života skupiny.

Vznik folklórnej skupiny Sliačanka siaha do roku 1932.  Kultúrne bohatstvo Sliačov nadchlo vtedajšiu riaditeľku Ľudovej školy Bronislavu Kubánkovú (matku známeho choreografa Juraja Kubánku). Život v obci ju natoľko očaril, že založila tanečno-spevácku skupinu.

Sliačanka tak ako v minulosti aj v súčasnej dobe často účinkuje na podujatiach, ktoré pripravuje obec a organizácie pôsobiace v Sliačoch. Skupina pravidelne pomáha pri rôznych akciach, radami ale hlavne prípravou a zapožičaním krojov.

Folklórna skupina sa okrem javiskovej prezentácie zameriava aj na udržiavanie zvykov a tradícií v obci počas roka. Snahou je zachovať čo najviac z dedičstva našich predkov. Sliačanka sa hlavnou mierou podieľa na šírení ľudovej kultúry rodnej obce. Každoročne usporadúva  fašiangy, vynášanie murieny, jánske spevy, vianočné programy, spievanie na svadbách i pohreboch. Poslaním kolektívu je aj uchovať prekrásny sliačanský kroj, ktorý má mnoho typov a kombinácií. Veľmi dôležitým článkom práce skupiny je udržanie tanečného štýlu a pôvodných piesní, neodmysliteľnou súčasťou činnosti je používanie nárečia a starých slovných výrazov. V súčasnosti má skupina 30 členov, tanečníkov, spevákov i hudobníkov,  ďalší spolupracujú so Sliačankou príležitostne. Ročne skupina uskutoční v priemere okolo 30 vystúpení, reprezentuje Liptovské Sliače po celom Slovensku i za hranicami. Počas svojej existencie sa Sliačanka predstavila v krajinách – Česko (10x), Poľsko (4x), Juhoslávia (3x), Nemecko (3x), Ukrajina (2x), Bosna a Hercegovina, Belgicko, Taliansko, Maďarsko, Rusko.

Folklórna skupina z Liptovských Sliačov patrí medzi najstaršie a najznámejšie kolektívy na Slovensku. Sliačanka počas ôsmich desaťročí vždy úspešne reprezentovala rodnú obec, šírila dobré meno Liptovských Sliačov na Slovensku i v zahraničí.

 

Autor: A. Balážecová

 

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

Jano Chabada

Na horach sedaju vtacence

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV