3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Sv. Cyril a Metod očami detí
Sv. Cyril a Metod očami detí

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

Sv. Cyril a Metod očami detí

16. 03. 2013
Nitra

V tomto roku si celé Slovensko pripomína 1.150 výročie príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda a k tomuto výročiu je pripravovaných mnoho podujatí, na ktorých  si dôstojne pripomenieme tento medzník v našom živote. Množstvo pripravovaných akcií bude prebiehať hlavne v Nitre.

Pracovníci Domu Matice slovenskej v Nitre vypísali súťaž a pripravili výstavu, ktorá prebiehala v nitrianskych školách pod názvom: „Sv. Cyril a Metod očami detí“. Deti nitrianskych škôl posielali do tejto súťaže svoje kresby súvisiace nielen s dvojicou svätcov, ale aj s postavami a udalosťami, ktoré v tých dobách život na našom území ovplyvňovali. Práce detí hodnotila odborná porota z radov umelcov a v stredu 13.marca t.r. organizátori vyhlásili výsledky súťaže a vyhodnotili a ocenili mladých umelcov. Pracovníčka DMS Mgr.Veronika Bilicová privítala v Dome Matice slovenskej v Nitre prítomných návštevníkov a hlavne osobnosti, ktoré sa tejto vernisáže zúčastnili, riaditeľa Matice slovenskej Ing. Mariána Tkáča, pracovníkov kultúry MÚ v Nitre, aj VMČ Čermáň, učiteľky a učiteľov škôl a ďalších. Riaditeľka Domu Matice slovenskej Ing. Mária Miháliková potom slávnostným príhovorom otvorila toto podujatie a zároveň pristúpili k oceňovaniu mladých autorov. Prevzali si nielen diplomy, ale aj vecné ceny za svoje práce z rúk predsedu Matice slovenskej, ale aj z rúk členov odbornej poroty.

V druhej časti vernisáže vystúpili deti zo základnej školy vo Veľkých Vozokanoch s nainscenovaným príbehom pozvania sv. Cyrila a Metoda moravským kniežaťom Rastislavom na Slovensko, resp. na Veľkú Moravu. Bola to oslava nielen ich príchodu na naše územie, ale aj zavedenie hlaholiky ako písma slovanov, katolícku vieru a staroslovienčinu do liturgických obradov. Deti predviedli príbeh veľmi jednoduchý, ale s hlbokou myšlienkou a veľkým nábojom a ich vystúpenie slávilo zaslúžený úspech.

Po skončení vernisáže sme si pozreli súťažné práce detí, ktoré boli naozaj na veľmi vysokej umeleckej úrovni. Výstava bola doplnená aj prácami učiteliek ako nesúťažných prác a niektorými prácami žiakov, ktoré sa do hodnotenia nedostali. Mali sme čo pozerať, mali sme čo obdivovať a treba vysloviť aj pochvalné slová na adresu pracovníkov Domu Matice slovenskej v Nitre, ktorí takto naštartovali tohoročné oslavy vzácneho výročia príchodu vierozvestov na naše územie.

 

Text a foto: Milan Hlôška

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

LH SANA DASKU

Ach boze moj tazka moja myslienka, Nic nemam, A ty moja Dorotija

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV