3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Kvetná nedeľa
Kvetná nedeľa

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 2 )

Ľudmila Hricková (Beťarečka)

Beťarečka Milujem ľudové piesne, tance, kroje, architektúru, nárečia, zvyky, tradície a obyčaje. Kroj považujem za výsostné umelecké dielo a rovnako dôležité sú pre mňa ľudové rozprávky, pranostiky a porekadlá. Chcem sa pričiniť o to, aby...

Kvetná nedeľa

24. 03. 2013

Po vykonaní príslušných obradov, ktorými sa mal umožniť príchod jari, nasledovala etapa s novými úkonmi. Požiadavka novosti sa prelína s požiadavkov čistoty. Ak majú mať úkony úspech, ľudia musia obnoviť a vyčistiť príbytky, riad, v ktorom budú pripravovať a konzumovať jedlá, sami musia dbať na osobnú čistotu a obliesť si nové šaty.

Kvetná nedeľa


K veľkonočným sviatkom nevyhnutne patria zelené konáriky, rozvíjajúce sa vŕbové prúty, známe ako bahniatka. Na Kvetnú nedeľu ich svätil kňaz modlitbami, kadidlom a svätenou vodou. Ľudia si po príchode z kostola zastokli bahniatka za obrazy alebo za drevenú hradu na povale, aby bol dom chránený pred bleskami. Pri búrkach položili konárik do obloka alebo z neho kúsok odlomili a hodili do ohňa.


Ku Kvetnej nedeli sa viazali aj ďalšie zvyky a poverové predstavy. Na okolí Brezna nosili matky do kostola malé deti, aby vraj začali skôr hovoriť. Pokrmy konzumované na Kvetnú nedeľu mali magicko-ochrannú silu. Na obed bývali rôzne upravené varené cestoviny, posypané makom, aby na obilí narástli dlhé klasy s množstvom zrna. Niekde varili okrem cestovín aj strukoviny, ktoré boli v jedálnom lístku našich predkov po celý rok bohato zastúpené.


Význam Kvetnej nedele zdôrazňovali aj predpovede počasia a niektoré úkony a zákazy súvisiace s úrodou a zdravím. Podľa toho, či bolo pekné počasie, či zlé, mala byť vydarená či nevydarená úroda. Na západnom Slovensku niektoré ženy zbierali rosu a odkladali ju na liečenie.


Zdroj:  Zvyky a tradície na Slovensku

Spracovala: Ľudmila Hricková
Foto: Milan Hlôška

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Helpan

Od nás do vás - Tancujte mládenci

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV