3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  KREÁCIE DETSKÉHO FOLKLÓRU 2013 - 44. ročník
KREÁCIE  DETSKÉHO  FOLKLÓRU  2013 - 44. ročník

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

KREÁCIE DETSKÉHO FOLKLÓRU 2013 - 44. ročník

20. 03. 2013
Lipany

Divadlo Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti v Prešove v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom – odborom kultúry a Mestským úradom - oddelením kultúry a športu v Lipanoch uskutočnilo dve okresné súťažné prehliadky detských folklórnych súborov  pod názvom KREÁCIE DETSKÉHO FOLKLÓRU 2013 - 44. ročník.

Podujatia sa uskutočnili v dňoch 15. marca 2013 v priestoroch galérie Mestského úradu v Lipanoch ( pre súbory pôsobiace v okrese Sabinov) a 17. marca 2013 na Malej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove (pre súbory pôsobiace v okrese Prešov).

Okres Sabinov reprezentovali tieto kolektívy: DFS HVIEZDIČKA pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany, DFS JAZIERKO pri ZŠ s MŠ, Rožkovany, DFS DUBOVIČANČEK pri ZŠ Dubovica, DFS  KRIVIANČEK pri OcÚ Krivany, DFS LIPKA pri ZŠ Komenského 113, Lipany, DFS HAVRANČATA pri Občianskom združení Havrančata, Ľutina, DFS BRIEZKA pri ZŠ s MŠ Brezovica a DFS  JABLUČKO pri ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves. Ako hosť prehliadky sa predstavili sólistky z dvochtanečných kolektívov FEJERVERK a LIMUZINz mesta   Taganrog z Rostovskej oblasti z Ruskej federácie. Spolu účinkovalo 10 detských kolektívov, t.j. 230 účinkujúcich. Na ich vystúpenia sa prišlo pozrieť asi 250 divákov. Prehliadka sa teší veľkej pozornosti domácich, o čom svedčí aj prítomnosť primátora mesta Lipany Ing. Eduarda Vokála a členky komisie pre kultúru pri MsÚ v Lipanoch JUDr. Jany Toporcerovej.

Okres Prešov reprezentovalo 240 detí zo 6 kolektívov, a to: LUPIENOK pri MŠ Zemplínska2, Prešov, DFS ŠARIŠ pri ZUŠ Mikuláša Moyzesa, Prešov, DFS SVINIARIK pri CVČ, Svinia, DFS  FIJALEČKA pri ZŠ Šrobárova, Prešov, DFS DÚBRAVIENKA pri  Občianskom združení Dúbravienka, Prešov a DFS ŠARIŠANČEK pri PKO Prešov. Ako hosť prehliadky sa tiež predstavili sólistky z dvochruských tanečných kolektívov FEJERVERK a LIMUZIN s programom Kontinent Eurázia. Ich programové čísla videlo asi 200 divákov.

Výkony súťažiacich kolektívov na oboch okresných súťažiach hodnotila odborná komisia v zložení: Jozef Piroh – choreograf, hudobník, PaedDr. Ľubomír Šimčík, PhD. – vysokoškolský pedagóg hudby, primáš FS Šarišan a PhDr. Jana Pitková – etnografka. Odborná porota zadeľovala súťažné vystúpenia podľa výkonu do týchto pásiem – zlatého s postupom, zlatého, strieborného a bronzového. Všetky zúčastnené kolektívy boli ocenené diplomami a vecnými cenami.     

Krajská súťažná prehliadka detských folklórnych súborov sa uskutoční 5. mája 2013 v KD v Raslaviciach.

Po ukončení oboch súťaží sa uskutočnil odborný seminár za účasti vedúcich DFS a členov odbornej poroty.   

                

V Ý S L E D K Y:  15. marca 2013 - Lipany (súbory pôsobiace v okrese Sabinov)

zlaté pásmo a postup na krajskú súťažnú prehliadku:    

DFS JAZIERKO pri ZŠ s MŠ v Rožkovanoch  - s pásmom „Hej, podzme potancovac“

            

zlaté pásmo:                                                                        

DFS HVIEZDIČKA pri ZŠ Hviezdoslavova 1 v Lipanoch -  „Baveňe še dzecoch pri jarečku “

DFS DUBOVIČANČEK  pri ZŠ v Dubovici - „Deptaňe kapusti“                                                 

DFS KRIVIANČEK pri OcÚ v Krivanoch - „Pot šmikňu “                                                         

strieborné pásmo:  

DFS LIPKA pri ZŠ Komenského 113 v Lipanoch - „Baveňe še na luke“                         

DFS HAVRANČATA pri OZ v Ľutine - „Deptaňe kapusti“                                    

DFS BRIEZKA pri ZŠ s MŚ Brezovica - „Staviaňe maja na Rusadľe“                

DFS JABLUČKO pri ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi - „Ked ja huši pasla“                              

                                                                                              

za úspešnú reprezentáciu:

DFS FEJERVERK a LIMUZIN, Taganrog, Ruská federácia                               

V Ý S L E D K Y:  17. marca 2013 - Prešov (súbory pôsobiace v okrese Prešov )

 

zlaté pásmo a postup na krajskú súťažnú prehliadku:           

DFS ŠARIŠANČEK pri PKO v Prešove - „Morena“

 

zlaté pásmo a návrh na postup:

DFS DÚBRAVIENKA pri OZ Dúbravienka v  Prešove - „Vjerbi še nam žeľenaju“

                                              

zlaté pásmo:  

DFS FIJALEČKA pri ZŠ Šrobárova 20 v Prešove- „Na jarku“

DFS LUPIENOK pri  MŠ Zemplínska 2 v Prešove -  „Ešči sme še na studňe nebaveľi“                                                                                                

strieborné pásmo:                                                                          

DFS SVINIARIK pri CVČ vo Svinej - „Dzeci, podzme še zabavic“

                                                                      

za úspešné účinkovanie:            

DFS ŠARIŠ pri ZUŠ M. Moyzesa v Prešove - „Na Šarišu“

                                            

za úspešné vystúpenie:

DFS FEJERVERK a LIMUZIN, Taganrog, Ruská federácia

 

Súťaž je zaznamenaná na DVD - nosiči a archivovaná v DJZ – útvare osvetovej činnosti v Prešove.

 

           

Spracoval: Mgr. Michal Kišeľák, metodik DJZ - ÚOČ Prešov                                          

 

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Zamutovcan

Uz v fabrice

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV