3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Na tej luke na želenej
Na tej luke na želenej

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 2 )

Ľudmila Hricková (Beťarečka)

Beťarečka Milujem ľudové piesne, tance, kroje, architektúru, nárečia, zvyky, tradície a obyčaje. Kroj považujem za výsostné umelecké dielo a rovnako dôležité sú pre mňa ľudové rozprávky, pranostiky a porekadlá. Chcem sa pričiniť o to, aby...

Na tej luke na želenej

23. 03. 2013
Margecany

V slnečnú, jarnú sobotu 23. marca sa obec Margecany naplnila deťmi  každej vekovej kategórií. Spišské osvetové stredisko v spolupráci s obcou Margecany pozvali aj našu redakciu a tak sme sa vybrali na toto podujatie, ktoré bolo  prezentáciou tých najaktívnejších detských folklórnych súborov. O 10:00 hod. začala regionálna súťažná prehliadka  pod názvom "Na tej luke na želenej" v kultúrnom dome, kde sme sa všetci stretli, známi aj menej známi, folkloristi, účinkujúci a vedúci detských folklórnych súborov z okresu Gelnica a Spišská Nová Ves. Zišlo sa tu celkovo 11 detských folklórnych kolektívov,  z toho 4 z okresu Gelnica a 7 z okresu Spišská Nová Ves a v bohatom programe sa  nám postupne predstavili.


Po úvodných slovách starostu obce Ing. Igora Petríka a riaditeľky SOS Mgr. Vladimíry Barbuščakovej sa nám v prvom bloku súťaže predstavil DFS Margaretka z Margecian, pod vedením Márie Uličnej. Pre túto súťaž si pripravili programové číslo pod názvom "Vyhaňanie žimy z jarka". DFS Sosninka zo Závadky  sa na javisku predstavili s programovým číslom "Bavime se na svajbu". Umeleckou vedúcou je Alžbeta Bučková. Nováčikom tejto postupovej súťaži bol DFS Bradlanček z Kluknavy s pásmom "Huši,huši poce domu". Vedúcou tohto súboru je Michaela Šmidová. Tento prvý blok zakončil s pásmom "Majenie kapusty" domáci súbor DFS Jadlovček z Margecian.

Za okres Spišská Nová Ves ako prví sa nám predstavil DFS Oriešok zo Smižian, ktorý pôsobí pri Základnej umeleckej škole Dezidera Štraucha v Smižanoch so súťažným číslom pod názvom "Na sväteho Jakuba". Umeleckou vedúcou súboru je Mgr. Veronika Kotradyová. Ako druhý na javisku ukázal svoje súťažné vystúpenie pod názvom "Stary rok išol" DFS zo Sloviniek. Druhým nováčikom súťaže sa na javisku predstavil DFS Krompašské Zuškare, ktorý pracuje pod odborným vedením Márie Kopeckej a predstavil sa nám s pásmom pod názvom "V zahradze". DFS Štehinek z Tepličky sa nám predstavil s programovým číslom "Vyháňanie huši" pod vedením umeleckej vedúcej Kataríny Hamrakovej a Dušana Krčmára. Členovia DFS Poračaník z Poráča si do tejto súťaže pripravili súťažné číslo pod názvom "Na jaročku prala". Súbor vedie Mgr. Katarína Kiniková. Poračaník vystriedal DFS Radosť zo Spišskýh Vlach s programovým číslom "Na hušeta", ktorý vedie Mgr. Anna Nehilová. Druhý programový blok zakončil súťažným číslom opäť DFS Oriešok s číslom "Jasličkare". Materiál čerpali z obce Iliašovce a vedúcim je Šimon Hanzely. Deti sa opäť predviedli v dobrom svetle a mali sme možnosť vidieť pestrú paletu rôznych programov, od jednoduchých detských hier s najmenšími, cez aktuálne jarné hry až po náročnejšie tanečné choreografie.


Na všetko dohliadala porota v zložení Mgr. Katarína Babčáková - etnologička, odb.pracovníčka NOC Bratislava, Andrea Rendošová - hlasový pedagóg FS Železiar a Peter Malik - tanečník FS Puľs Prešov. Po skončení súťažnej prehliadky sa porota odobrala do nikým nerušeného priestoru, kde mala za úlohu vybrať tých najlepších, ktorí budú ďalej reprezentovať okresy  na krajskej súťažnej prehliadke. Porota ocenila detské kolektívy nasledovne:


- Za okres Gelnica získal prvé miesto DFS Jadlovček, pod vedením Marty Foglárovej, Klaudii Pribičkovej a Jozefa Novotného.


-Za okres Spišská Nová Ves získal prvé miesto DFS Oriešok zo Smižian, pod vedením Šimona Hanzelyho.


Treba však vyzdvihnúť prácu všetkých detských kolektívov najmä vedúcich, ktorí čoraz  viac detí  zapájajú do tejto činnosti a učia ich spoznať dedičstvo našich predkov. Bolo krásnou povinnosťou našich deti ukázať  a predviesť na javisku tie najkrajšie tance, hry a spevy jarného obdobia. Rozprávkové javisko, na ktorom súťažiaci predviedli  svoju šikovnosť a kde nechýbali úsmevy  a potlesk nás divákov. Odchádzame z Margecian, kde sme sa na chvíľu preniesli v myšlienkach do svojho detstva a možno si pripomenuli  nejaké tie vyčítanky, detské hry a pesničky, o ktoré na margecianskom javisku nebola núdza.


Text a foto: Ľudmila Hricková

 

Výsledková listina:

Okres Gelnica

zlaté pásmo: DFS Jadlovček Margecany - postup na krajskú súťaž

                     DFS Margarétka Margecany

strieborné pásmo: DFS Sosninka Závadka

bronzové pásmo: DFS Bradlanček Kluknava

 

Okres Spišská Nová Ves

zlaté pásmo: DFS Oriešok Smižany, Jasličkare

                           - postup na krajskú súťaž

                     DFS Oriešok Smižany, Na svateho Jakuba

                           - návrh na postup

                     DFS Poračanik Poráč

strieborné pásmo: DFS Radosť Spišské Vlachy

                                DFS Krompašské Zuškare

bronzové pásmo: DFS Štehinek Teplička

 

Zdroj : 

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi,

www.osvetasnv.sk

http://www.osvetasnv.sk/na-tej-luke-na-zelenej-deti-a-folklor.a341.html

 

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Rozsutec Zilina

Z Oravskeho zamku (Terchová)

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV