3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Deti deťom - vyhodnotenie
Deti deťom - vyhodnotenie

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Deti deťom - vyhodnotenie

15. 04. 2013

Dňa 13.apríla 2013 o 10,00 h sa konala okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov. Prehliadku zorganizovalo Hornozemplínske osvetové stredisko v spolupráci s Mestským domom kultúry vo Vranove nad Topľou. Vyhlasovateľom súťažnej prehliadky je Národné osvetové centrum v Bratislave.  Na súťažnej prehliadke sa zúčastnilo šesť detských folklórnych kolektívov v ôsmych programových, súťažných číslach.

DFS Hrabovka ZŠ Nižný Hrabovec so súťažnými číslami Hry na fúriky a na regrútov, Po šaffovsky,

DFS Ondavka z Hencoviec so súťažným číslom Pri Ondave,

DFS Rovinka z Dlhého Kĺčova so súťažným číslom Hra na mľin,

DFS Cifroško ZŠ Sídlisko II. Vranov n. T. so súťažnými číslami Tance zo Zámutova, Vešeľe,

DFS Ďatelinka ZŠ Lúčna Vranov n. T. so súťažným číslo Tenti tenti, na babovo renti...,

Kolektív ZUŠ ul. A. Dubčeka Vranov n. T. so súťažným číslom Tance z Kamienky.

Porota v zložení predseda poroty doc. Vladimír Marušín artD., Ing Ladislav Bačinský a PhDr. Martin Mešša ohodnotili úroveň prehliadky na veľmi vysokú. Pochválila predovšetkým pedagógov za ich prácu a zriaďovateľom, že im poskytujú priestory aj čas. Porota zdôraznila dôležitosť detskej ľudovej tvorby, hry a detský folklórny materiál. Dôležité je vyhľadávať, spracovávať  a interpretovať detský folklór. Na súťažnej prehliadke sa predstavilo 165 účinkujúcich zo všetkých zúčastnených folklórnych súborov.

Vyhodnotenie

Zlaté pásmo

Kolektív ZUŠ ul. A. Dubčeka Vranov n.T. so súťažným číslom Tance z Kamienky – postup na krajskú súťažnú prehliadku

Strieborné pásmo

DFS Rovinka z Dlhého Kĺčova so súťažným číslom Hra na mľin

DFS Cifroško ZŠ Sídlisko II. Vranov n. T. so súťažnými číslami Tance zo Zámutova, Vešeľe

DFS Ďatelinka ZŠ Lúčna Vranov n. T. so súťažným číslo Tenti tenti, na babovo renti...

Bronzové pásmo

DFS Hrabovka z Nižného Hrabovca so súťažnými číslami Hry na fúriky a na regrútov, Po šaffovsky

DFS Ondavka z Hencoviec so súťažným číslom Pri Ondave        

Víťaz náš okres bude reprezentovať 5. mája 2013 na krajskej súťažnej prehliadke detského folklóru v Raslaviciach.

 

Erik Marcin

HZOS

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Polana Jarabina

Husare, husare

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV