3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Odišiel Cyril Zálešák
Odišiel Cyril Zálešák

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Odišiel Cyril Zálešák

17. 04. 2013

Dovoľte mi oznámiť Vám smutnú správu. 

Dňa 16. apríla 2013 v podvečer zomrel náš bývalý kolega, priateľ,
pedagóg, výskumník, choreograf, režisér a scenárista, popredný expert pre tradičnú ľudovú kultúru a kultúrno-osvetovú činnosť:

prof. Cyril Zálešák (Kuželov 4. 2. 1920 - 16. 4. 2013 Bratislava).
Dátum pohrebu zatiaľ rodina neoznámila.

Zdravotný stav p. Zálešáka sa posledné týždne postupne zhoršoval. A včera (16. apríla) zosnul v nemocnici v Bratislave.


Stručne: Nestor Folklórneho hnutia na Slovensku prof. Cyril Zálešák, rodák z Kuželova (Morava) bol výborný muzikant (husle) aj spevák, rád tancoval Verbuňk. Začal študovať na Masarykovej univerzite v Brne, no v r. 1939 sa v Čechách zatvárali niektoré vysoké školy, tak si vybral Univerzitu Komenského v Bratislave. Úspešne absolvoval geografiu a telesnú výchovu. Bol výborným športovcom (majster Slovenska v skoku o tyči). V práci na Povereníctve školstva a kultúry sa dostal k prvým výskumom tradičnej ľudovej kultúry. Úspešné boli jeho prvé publikácie: Horňácky odzemok a verbuňk (1950). Neskôr: Pohronské tance (1953). Medzi tým prijal pozvanie na prácu v Matici Slovenskej v Martine. Tam založil: Ústredie národopisných a tanečných ochotníckych skupín. Pritom aj prvý Poradný zbor pre národopisné skupiny. Má veľkú zásluhu na založení Šatnice krojov, ktorá ako požičovňa veľmi pomáhala vtedajším národopisným skupinám.

Z Martina prešiel spolu s Odborom Ľudovej umeleckej tvorivosti (ĽUT) do Bratislavy, kde bol rozhodnutím Povereníctva pre školstvo a kultúru zriade-ný Osvetový ústav (1953) aj jeho Tanečné oddelenie.

 Je autorom veľmi hodnotných odborných publikácií, zborníkov, napríklad: Ľudové tance na Slovensku (1964) a stoviek odborných článkov v rôznych odborných časopisoch v Československu i v zahraničí. Prednášal na odbor-ných školeniach, seminároch a sympóziách. Bol jedným z prvých predsedov Programovej rady Folklórneho festivalu vo Východnej. Vedúcim Tanečného oddelenia Osvetového ústavu bol až do sept. 1977, kedy odišiel do penzie. Spolupracoval externe v uvedenom oddelení – spracoval známu publikáciu: Folklórne hnutie na Slovensku. Požiadavka na toto dielo vznikla v novembri 1977, na pracovnej koordinačnej porade metodikov - odborných pracovníkov pre folklór z vtedajších Okresných osvetových stredísk na Slovensku, kde sme sa v kruhu odborníkov – osvetárov poďakovali C. Zálešákovi za jeho dlhoročnú odbornú prácu.  

Cyril Zálešák bol vyše dvadsať rokov vedúcim a choreografom folklórneho súboru Technik. Ako choreograf a pedagóg pôsobil aktívne vo viacerých folklórnych súboroch.

Bol scenáristom a režisérom desiatok scénických programov na folklórnych festivaloch a slávnostiach na Slovensku i v Čechách. Tiež pôsobil roky ako aktívny člen Programovej rady folklórneho festivalu v Strážnici.

 

 Za svoju odbornú prácu získal rad významných odborných ocenení a

štátnych vyznamenaní.


Vzdajme chvíľou ticha poctu jeho nezastupiteľnému celoživotnému dielu,
ktorým sa zaradil nesporne medzi najvýznamnejšie osobnosti národnej kultúry Slovenskej i Českej republiky.

 

 

Česť jeho pamiatke !

 

 

Mgr. art. Štefan Zima,  Senátor  h. c.   

Predseda Folklórnej únie na Slovensku

 

Bratislava, 17. apríl 2013

 

------------------------------------------------------------------------

 

 Rozlúčka s ním bude v sobotu 20.apríla o 11:45

v Dome Smútku na Martinskom cintoríne.

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Milan Krizo

Spoza vrch Poľany

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV