3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Pod Inovcom 2012
Pod Inovcom 2012

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Pod Inovcom 2012

31. 05. 2013
Veľká Lehota

"Pod Inovcom" - 19. ročník detského folklórneho festivalu sa uskutočnil v nedeľu 10. júna 2012 na Amfiteátri v obci Veľká Lehota.


Cieľom festivalu je podporiť rozvoj detských folklórnych súborov, pomôcť zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove. Viesť vedúcich detských folklórnych súborov a prostredníctvom ich práce i členov k hlbšiemu poznaniu ľudových tradícií nášho regiónu, dať možnosť vzájomnej konfrontácie súborom a krúžkom, získať nové inšpirácie a motiváciu k ďalšej práci.

 

 Podujatia sa zúčastnili tieto detské folklórne kolektívy a jednotlivci a predviedli tieto choreografie:
1. ŠKOVRÁNOK - ZŠ Malá Lehota - Fašiangy na Lehote
2. HRONIARIK - ZUŠ Žiar nad Hronom - Vítanie jari, Máj,máj,máj
3. Richard Melega a Aneta Katarína Marková - CVČ Žiar n/ Hronom, spev
4. ČEREŠNIČKA - ZŠ s MŠ Veľká Lehota - Stavanie mája
5. Linda Nárožná - Lutila - Šli dievčence vence viť, spev
6. BUKOVINKA - Lutila - Na Jána
7. HRONČEK - CVČ Žiar nad Hronom - Detské hry
8. Karinka Zimmermanová - Hodruša-Hámre, sólo spev
9. BREŽANČEK - ZŠ Brehy - Robota
10. LIPKA - Horná Ves - Repka
11. PRAMIENOK - ZŠ Vyhne - Vyhnianske hody
12. ÚSMEV - Hodruša - Hámre - Prekáračky, Na baníkov
13. Peter Sliacky - Vyhne, hra na heligónku
14. MAKOVIČKA - Hliník nad Hronom - Deti deťom

 

Podujatia za zúčastnilo vyše 260 účinkujúcich detí. Hosťom tohto ročníka festivalu bol DFS Šťastné detstvo z Brezna a po prvýkrát sa na festivale predstavil aj zahraničný súbor - Kultúrnoumelecký spolok Mladosť z Elemíru - Srbsko. Programom sprevádzali šikovné mladé folkloristky z DFS ÚSMEV Hodruša-Hámre - Andrejka Trenčanská a Karin Zimermannová.

 

Ako každý rok i v tomto roku sa deti vytešovali z úvodného a záverečného obrazu, kde zatancovali tanček na pesničku „Išlo dievča po vodu". Tento tenček súbory využijú i pri svojich programoch.

Súčasťou festivalu boli aj sprievodné podujatia: 
Jarmok remesiel "Majistri a deti" s predvádzaním techník a s predajom výrobkov ĽUT, rôzne atrakcie pre deti a stánkový predaj s občerstvením.


Festival sa vydaril k plnej spokojnosti účinkujúcich i divákov a tešíme sa na ďalší jubilujúci 20. ročník.

 

Galériu fotografií nájdete tu na stránkach Osvety

Autor: Pohronské osvetové stredisko

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Peter Braadnjanskyy

A na hvare - Ej, rozmajriin, rozmajriin

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV