3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Tanec bol jeho živlom
Tanec bol jeho živlom

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 2 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Tanec bol jeho živlom

05. 06. 2013

Asi mnohí si z Vás, milí čitatelia, pamätajú  zájazd Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) v Maďarsku. A nie náhodou! Čakali sme na to rovných 26 rokov. Aj sme sa toho dočkali! Osvetové centrum Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku v spolupráci so SĽUK-om za podpory Ministerstva kultúry SR usporiadalo v decembri r. 2007 päťdňový zájazd v Slovákmi obývaných regiónoch. Na príprave a realizácii prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí sa v mnohom pričinil medzi inými aj umelecký vedúci Mgr.art. Ervín Varga.

 

Meno Ervína Vargu som spoznala počas mojich štúdií na univerzite v Bratislave. Ako tanečnica Gymniku som navštevovala aj predstavenia Tanečného súboru Szőttes, kde bol v tom čase umeleckým vedúcim a uznaným choreografom práve on.

 

Mgr. art. Ervín Varga choreograf a tanečný pedagóg sa narodil v Čiernej nad Tisou (25.6.1955).

Už počas štúdia na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej v Košiciach tancoval v maďarskom folklórnom súbore Új nemzedék (Nové pokolenie) a zároveň v Bratislave v maďarskom umeleckom súbore Szőttes. Počas vysokoškolského štúdia na VŠMU v Bratislave, kde absolvoval odbor choreografia ľudového tanca u profesora Štefana Nosáľa, tancoval v Umeleckom súbore Lúčnica, kde neskôr pôsobil ako asistent profesora Nosáľa, a zároveň bol na polovičný úväzok umeleckým vedúcim a choreografom súboru Szőttes. Od roku 2003 bol umeleckým vedúcim SĽUK-u. 16 rokov pôsobil aj ako odborný asistent slovenského ľudového tanca na Katedre tanečnej tvorby HaTF VŠMU.

Od roku 1987 spolupracoval s Japonskou folklórnou federáciou a Folklor Reportom Tokyo, vyučoval a propagoval slovenský ľudový tanec nielen v Japonsku, ale aj v Hong-Kongu, USA, Maďarsku, Poľsku, Nemecku a v Českej republike. 

Bol dlhoročným spolupracovníkom Národného osvetového centra v oblasti tradičnej ľudovej kultúry (od roku 1985). Pôsobil ako člen programového štábu Folklórneho festival Východná a autorom programov. Venoval sa práci vo folklórnom hnutí na Slovensku ako lektor a pedagóg na školeniach, bol členom I predsedom porôt na krajanských a celoštátnych prehliadkach. (Prameň: www.nocka.sk)

 

Už si ani nepamätám, kedy sa môj obdiv k Ervínovi zmenil na aktívnu spoluprácu s ním. Zrazu som zistila, že stále častejšie sa stretávame na podujatiach, a po určitom čase už som si nevedela predstaviť doškoľovanie, semináre bez jeho osoby. A taktiež nemohol chýbať ani z odbornej poroty na Celoštátnej kvalifikačnej prehliadke slovenských tanečných súborov a folklórnych skupín Vo víre tanca v Maďarsku.

Navonok prísny člen poroty snáď mimo javiska -pri voľnej zábave- pochopil, že pre akú ťažkú prácu sa odhodlala mladá generácia Slovákov v Maďarsku, keď si dala predsavzatie, že napriek jazykovej asimilácie bude pestovať dedičstvo slovenských predkov. Pri verejnom hodnotení produkcií prehliadky Ervín Varga vždy našiel povzbudzujúce slová pre všetky súbory. Veľmi si vážil snahu uchovávať tradičnú kultúru Slovákov i za súčasných neprajných okolností. Sám siahal po naše dedičstvo – učil Maglódske tance- a snažil sa presvedčiť členov tanečných súborov na Slovensku, že treba si vážiť aj dedičstvo krajanov a susedných národov. Povzbudzoval mladých tanečníkov, aby v záujme rozšírenia vlastnej palety tanečnej kultúry zabudli na politiku a využili si každú možnosť, aby spoznali kultúru susedov.

Ervín Varga ako pedagóg podporoval nadaných mladých ľudí, rád objavoval a navigoval talentov. Pamätám si jednu večernú zábavu na Šaffovej ostrohe v Dlhom Klčove, keď zaplatil muzikantom, aby hrali mladým do tanca, aby tí súperili, ako to bývalo kedysi na dedinských zábavách. Prvý v tanci bol sám Ervín a jeho vystriedali mladí nadaní tanečníci, ktorí odvtedy získali rad radom cenu v súťaži sólistov.

 

Ako sa lúčiť s kamarátom, kolegom, o ktorom si myslíme, že naveky bude pri nás stáť a dávať odborné a ľudské rady? O ktorom si myslíme, že je najsilnejší na svete? I keď ťažko, ale musíme sa zmieriť faktom, že nám už viackrát nezavolá, nevíta sa s nami na folklórnych podujatiach, festivaloch…

Vo víre tanca sa však na nás bude dívať večne a strážiť naše nesmelé kroky po chodníku oživovania tradičnej tanečnej kultúry.

 

Česť jeho pamiatke!

 

PhDr. Katarína Király

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Vatra

Tance zo Zvolenských Sliačov 1

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV