3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Trebatice 900. ročné.
Trebatice 900. ročné.

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

Trebatice 900. ročné.

13. 06. 2013
Trebatice

  

 

Trebatice pri Piešťanoch oslavovali v nedeľu 9.júna 2013 veľmi vzácne jubileum – 900. rokov od prvej písomnej zmienky o obci. Slávnosť to bola veľkolepá a vzácna, uctili si ju domáci, ale aj rodáci, ktorí si za svoj druhý domov zvolili iné miesto. Ale prišli, vrátili sa do minulosti a nostalgicky zaspomínali na roky, strávené vo svojom rodisku. Veď kto by si nezaspomínal na roky, keď sa hrával na lúkach alebo za humnami  s kamarátmi, keď pásol husi na strniskách, keď si vytĺkal píšťalku z vŕby, keď sa zahľadel do očí kamarátky. Boli to roky mladosti, roky bezstarostnosti, roky ľúbosti a potom bolo treba ísť ďalej, inde, na iné miesto. Teraz sa dalo vrátiť do tej doby a zaspomínať. Zaspomínať na svoj domov, na svoje rodisko, na svojich blízkych. Nikto nemôže povedať, že tu už nie je doma. Ktosi múdry povedal, že človek je doma tam, kde prežil prvých dvadsať rokov svojho života. Svoje prvé písmená a prvé počty, svoje prvé lásky i sklamania. Trpké i veselé, radostné i žiaľne, ale všetko prebolí, na zlé sa zabudne a ostane iba krásna spomienka. A spomienky sa vracali pri stretnutiach  a zvítaní rodákov, ktorí sa takto stretli pred tridsiatimi rokmi. Vrúcne objatia a tuhé stisky rúk a vari aj predstaviť sa bolo treba.

  Do tejto spomienkovej atmosféry organizátori pripravili monografiu o obci a pred zhromaždeným publikom ju prezentovali a uviedli do života. Publikácia, ktorá zachytáva históriu, minulosť i súčasnosť a podáva obraz o obci a jej obyvateľoch, jej živote a rozkvete. Je vzácnym dokumentom, ktorý by nemal chýbať v žiadnej rodine v Trebaticiach. Publikáciu uviedli do života kapustou, ktorá je charakteristickým a hlavným produktom tejto lokality.

  Popoludňajší program spestril domáci Folklórny súbor Kapustár , ktorý predviedol svadobné zvyky v tunajšom nárečí. Mladá nevesta, mladý zať, družičky a družbovia, svadobní rodičia a svadobníci, oblečení v prekrásnom kroji zasadli za svadobný stôl, modlitbou si uctili dary na svadobnom stole a ukázali, ako svadba v Trebaticiach prebiehala. Pred svadbou prinášali dary neveste, pripínali svadobné pierka a potom si už mladý zať išiel pre svoju vyvolenú. Najskôr mu ponúkli všeličo iné, len nie tú jeho, ale napokon si ju našiel. Svadobný deň je vzácnou a nevšednou udalosťou v živote človeka a preto aj zvyky a obyčaje bývajú častým kmeňovým repertoárom folklórnych súborov. Ale vidieť a  počuť zvyky vo svojskom nárečí je vzácnosťou,  vinše a riekanky prednesené tak po našom, to je ako jemné pohladenie. Možno, že rodákom aj slza vypadla, keď sa v spomienkach vrátili do čias svojej mladosti, keď počuli svoju reč, reč svojich predkov a srdce im stislo pri pohľade na krásu svojho kroja. Bolo to milé osvieženie podujatia a pripomenutie si svojho pôvodu.

  Veľká a vzácna udalosť Trebatíc v tento deň mala spriaznené aj počasie. Slnko svietilo a hrialo až neuveriteľne, na oblohe sa objavilo iba zopár obláčkov a prispelo tak k milému a úspešnému priebehu slávností.

                                                                                                           

 Text a foto: Milan Hlôška

 

  

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH STEFANA MOLOTU

Ani sa ma netykaj

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV