3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  V ponuke Oravského folklórneho leta osem festivalov
V ponuke Oravského folklórneho leta osem festivalov
Oravské folklórne leto 02Oravské folklórne leto 01

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

V ponuke Oravského folklórneho leta osem festivalov

24. 06. 2013

Tlačová správa

Leto na Orave je bohaté aj pestrou ponukou podujatí, v ktorých sa uplatňujú prvky tradičnej ľudovej kultúry - letných folklórnych festivalov a obecných slávností. Osem z nich združilo v spoločnom mediálnom a prezentačnom projekte Oravské kultúrne stredisko, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Oravské folklórne leto je tak pozvánkou na aktivity, ktoré sa uskutočnia v Zuberci, Podbieli, Veličnej, Malatinej, Sihelnom, Dlhej nad Oravou, Párnici a v Oravskej Polhore od júla do septembra 2013. V spoločne vydávaných propagačných materiáloch záujemci nájdu programy folklórnych festivalov a obecných slávností i letné aktivity Múzea oravskej dediny.

Cieľom takejto spoločnej prezentácie je podľa riaditeľa Oravského kultúrneho strediska Miroslava Žabenského najmä ucelenejšie prezentovať a záujemcom ponúknuť najvýznamnejšie aktivity, ktoré sa v letných mesiacoch pripravujú na Orave a ich programy sú orientované na tradičnú ľudovú kultúru. Oravské kultúrne stredisko chce v  zmysle svojho poslania zvýšiť atraktívnosť a  návštevnosť tých festivalov a obecných slávností, ktorých dramaturgia a program je zaujímavý a osloví nielen domácich divákov, ale i návštevníkov z iných častí Slovenska a zo zahraničia. Významný je i fakt, že o spoločnú prezentáciu prejavili záujem najmä miestni usporiadatelia podujatí, ktorí na projekte participujú i finančne. Projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom nielen medzi verejnosťou, ale i v odbornej kultúrnej obci už v uplynulom období. Vychádzajúc zo skúsenosti bude informačný  materiál Oravského folklórneho leta distribuovaný počas leta nielen na najvýznamnejších folklórnych festivaloch na Slovensku, ale bude záujemcom k dispozícií v informačných kanceláriách, múzeách a skanzenoch, centrách turistického ruchu, v kultúrnych inštitúciách na Slovensku a s pomocou zahraničných partnerov aj v Poľsku a Českej republike. Súčasťou bude i propagácia prostredníctvom mediálnych partnerov.

Tohtoročnou novinkou je fotografická súťaž o najkrajší záber z festivalov folklórneho leta. Záujemci môžu svoje fotografie posielať do 20. 9. 2013 e-mailom na adresu osvetadk@osvetadk.sk. Propozície súťaže sú zverejnené na www.osvetadk.sk. Fotografie ohodnotí odborná porota a pre víťazov sú pripravené nielen atraktívne ceny, ale ich fotografie budú aj súčasťou budúcoročnej putovnej výstavy.

 

Oravské folklórne leto 2013 - letné festivaly a slávnosti

 

16. Folklórne slávnosti dolnej Oravy a 22. Tradičný veličniansky jarmok

folklórne slávnosti a jarmok ľudových remesiel

6. júl 2013 – Veličná

Usporiadatelia: Obecný úrad Veličná - tel.:  043/5882201, fax: 043/5882270, e-mail: obec@velicna.sk, www.velicna.sk,

Oravské kultúrne stredisko - tel.: 043/5864978, tel.,fax: 043/5864928, e-mail: osvetadk@osvetadk.sk, www.osvetadk.sk

 

 22. Podbielanské folklórne slávnosti

regionálny folklórny festival

7. júl 2013 - Podbiel

Usporiadateľ: Obecný úrad Podbiel - tel.: 043/5381031, tel.,fax: 043/5381165, e-mail: podbiel@podbiel.sk, www.podbiel.sk

 

21. Folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou

folklórny festival beskydských goralov

14. júl 2013 – Sihelné

Usporiadatelia: Obecný úrad Sihelné - tel.: 043/5594214, tel.,fax: 043/5594216, e-mail: ousihelne@orava.sk, www.sihelne.sk

Oravské kultúrne stredisko - tel.: 043/5864978, tel.,fax: 043/5864928,

e-mail: osvetadk@osvetadk.sk, www.osvetadk.sk

 

13. Bačovské dni

medzinárodný festival valaskej kultúry

20. - 21. júl 2013 – Malatiná

Usporiadatelia: Oravské kultúrne stredisko - tel., fax: 043/5864928, e-mail: osvetadk@osvetadk.sk, www.osvetadk.sk

Obecný úrad Malatiná - tel.,fax: 043/5895124, e-mail: obecny.urad@malatina.sk , www.malatina.sk

 

7. Obecné slávnosti pod Ostrým vrchom

obecné slávnosti

27. - 28. júl 2013 – Dlhá nad Oravou

Usporiadateľ: Obec Dlhá nad Oravou - tel.:  043/5894201, fax: 043/58222150, e-mail: dlhanadoravou@dlhanadoravou.sk, www.dlha.sk

 

38. Podroháčske folklórne slávnosti

medzinárodný folklórny festival

2. - 4. august 2013 – Zuberec, Oravský Biely Potok

Usporiadatelia: Obecný úrad Zuberec - tel.: 043/5395103, tel.,fax: 043/5395359, e-mail: obec@zuberec.sk, www.zuberec.sk

Oravské kultúrne stredisko - tel.,fax: 043/5864928, e-mail: osvetadk@osvetadk.sk, www.osvetadk.sk

Žilinský samosprávny kraj,  Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava, Obec Or. Biely Potok

 

Siedmo párnickô švábkobraňá

obecné slávnosti s výstavami, folklórnym programom a jarmokom

25. august 2013 – Párnica

Usporiadateľ: Obecný úrad Párnica - tel.: 043/5892283,  e-mail: ocuparnica@dkubin.sk, www.parnica.sk

 

14. Gajdovačka

medzinárodný gajdošský festival

13. - 15. september 2013 – Oravská Polhora

Usporiadatelia: Oravské kultúrne stredisko - tel.: 043/5864978, tel.,fax: 043/5864928, e-mail: osvetadk@osvetadk.sk, www.osvetadk.sk

Obecný úrad Oravská Polhora - tel.: 043/5595114, fax: 043/5595100, e-mail: starosta@oravskapolhora.sk, www.oravskapolhora.sk

 

Viac na www.osvetadk.sk                                                                                 PhDr. Miroslav Žabenský

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH Skalican

Chodnicek bjelavi medzi vinohradi

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV