3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Cyrilo-metodské dni v Nitre 2013
Cyrilo-metodské dni v Nitre 2013

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 3 )

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

Cyrilo-metodské dni v Nitre 2013

09. 07. 2013
Nitra, Svätoplukovo námestie v Nitre

V tomto roku si  na Slovensku pripomíname 1150. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Udalosť, ktorej význam je pre slovenský národ veľmi dôležitý a ktorej výročie sme si pripomenuli veľkolepou slávnosťou práve v Nitre, v centre Veľkomoravskej ríše.

V dňoch 5.-7.júla 2013 Nitra žila oslavami tohto jubilea. Otvorili sa brány nitrianskeho hradu a sprístupnili sa priestory nitrianskeho biskupstva verejnosti, uskutočnili sa mnohé výstavy s tematikou solúnskych bratov, koncerty, prednášky a semináre aj národná púť. Svätoplukovo námestie v Nitre žilo stánkami remeselníkov a v sobotu po sprievode Slovanov programom folklórnych súborov pod názvom Poklona slovenského národa solúnskym bratom. Na hlavnom pódiu námestia vystúpili folkloristi z Folklórneho súboru Šumiačan zo Šumiaca a FS Marína z B.Bystrice, trombitári Štefánikovci z Púchovskej doliny, fujarista Ľubomír Párička i Martin Čupka, ktorý tento program moderoval. Bol to pozdrav solúnskym bratom od našich folkloristov a možno povedať, že bol vydarený. Videli sme tance, počuli sme spevy, zvuky fujary, píšťalky aj hlasy gájd. Zneli mohutné zvuky fujary-trombity Štefánikovcov, ktorí tiež burácajúcim hlasom  oznamovali verejnosti sprievod Slovanov po Štefánikovej triede na Svätoplukovo námestie. Na javisku sa striedali súbory, tance vystriedali spevy a FS Šumiačan sa pomodlil v bohoslužobnom jazyku katolíckych cirkví byzantského obradu (grécko-katolíkov)¸ ktorý nám priblížil staroslovienčinu.

Záver tohoto programu patril piesni na Slovensku už považovanej za hymnickú – Na Kráľovej holi, ktorú nám zaspieval súbor Šumiačan.

V ďalšom bloku osláv sa predstavili zahraničné súbory v rámci medzinárodného folklórneho festivalu v programe SLAVICA FEST. Bol tu súbor Ščodrica z Minska v Bielorusku, Goce Delchev zo Sofie v Bulharsku, súbor Žerotín zo Strážnice na Morave, Solncevorot z ruskej Vologdy a súbor  Vuk Stefanovič Karadzič z Báčskej Topole zo Srbska. Vo svojich vystúpeniach nám priniesli ducha slovanskej vzájomnosti a veľa radosti z dedičstva našich otcov. A vari najväčší rozruch narobil najmenší súbor z Ruska, ktorý do svojho vystúpenia zapojil aj niekoľkých návštevníkov z obecenstva.  Bolo to vystúpenie plné hudby, tanca a spevu, priblížili nám ruské častušky aj balalajku a garmošku, bielorusky s venčekmi na hlave tancovali ako víly. Srbský súbor nám priniesol balkánsku náladu, zatancovali v tradičných krpcoch kolo, aj na píšťalke zahrali, lacného Jožka predstavili, aj trochu  tradičných prvkov z dolnej zeme ukázali. Spevom, hudbou a tancom žilo celé námestie, bolo to spontánne, úprimné a milé.

Videli sme aj veľké drôtené srdce, ktoré nám predstavil Juraj Šerík z Čadce a ktoré robilo 1737 drotárov. Slovenskí drotári ho chcú venovať Slovensku. Na záver programu zaspievali všetky spevácke zbory v Nitre staroslovenský otčenáš, čo bolo nezabudnuteľnou bodkou za sobotňajším programom medzinárodného folklórneho festivalu SLAVICA FEST.

                                                                                                            Text a foto: Milan Hlôška

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FUJARISTI

Joj, kamaráti moji

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV