3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Zuberský skanzen sa stal miestom výroby píšťal a zlobcokov
Zuberský skanzen sa stal miestom výroby píšťal a zlobcokov

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Zuberský skanzen sa stal miestom výroby píšťal a zlobcokov

19. 07. 2013
Zuberec, Múzeum Oravskej dediny

Šesť dní sa takmer tridsiatka nadšencov zo Slovenska a Poľska v Zuberci pasovala s bazovými a javorovými kusmi dreva. Ale výsledok stál za to. Z malej školy výroby ľudových hudobných nástrojov, ktorú pripravilo v zuberskom skanzene od 8. do 14. júla i realizovalo Oravské kultúrne stredisko si každý odniesol vlastnú funkčnú píšťalku koncovku a dvojačku.

Do výroby týchto pre Oravu i susedné Poľsko typických hudobných nástrojov záujemcov od 11 do 50 rokov veku zasvätil majster Drahoš Daloš z Lehoty. Najskôr si priblížili teóriu výroby a vzniku tónu v nástroji a potom, teoreticky podkutí, sa pribrali do vlastnej výroby. Tá spočíva najmä vo vydlabaní a vyvŕtaní otvoru, zbavení kôry, výroby okienka s hranou a klátiku, ktorý spolu s okienkom vytvárajú zvuk. Workshop bol zameraný i na výrobu ďalšieho, technologicky zložitejšieho pôvodného hudobného nástroja – drevených ľudových huslí – zlobcokov. Aj keď náročnosť ich výroby nedovoľovala výrobu celého nástroja, zruční záujemci pod vedením Jána Matištíka, husliara zo Zuberca vydlabali korpus, pripravili kolíky, krk, kobylku a ďalšie časti huslí. 

Workshop bol jednou z aktivít medzinárodného projektu Oživené melódie slovensko-poľského pohraničia, ktorého zámerom je uchovať a zveľadiť tradičné kultúrne hudobné prejavy, zvýšiť záujem obyvateľov o ne ako o podstatnú súčasť kultúrneho dedičstva prihraničných regiónov a uplatniť ich vo folklórnom hnutí. Projekt je tak podľa jeho autora Miroslava Žabenského odpoveďou na vytrácanie sa pôvodných kultúrnych hodnôt a ich nositeľov zo života lokálnych komunít a spoločenstiev. Pre muzikantov sú najpodnetnejšími podujatiami práve malé školy výroby tradičných ľudových hudobných nástrojov a hry na ne, ktoré sú podstatnou časťou realizovaného projektu.

Ďalšie týždňové tvorivé stretnutie sa uskutoční v Oravskej Polhore od 26. augusta do 1. septembra a záujemci na ňom vniknú do tajov výroby oravských dvojhlasných gájd, trombít a pastierskych rohov. Lektormi budú Juraj Dufek z Bojníc, František Skurčák z Rabče a Stanislav Piwowarczyk z poľskej Zabnice. Treticu workshopov uzavrie Malá škola výroby a hry na okaríny a zvukové hračky realizovaná od 30. septembra do 6. októbra v Dolnom Kubíne. 

Projekt, ktorého súčasťou sú i folklórne festivaly v Malatinej, Zuberci, Oravskej Polhore, poľskej Wisle, Milowke a Bielsku-Bialej i záverečné výstavy či vydanie dokumentárneho filmu o výrobe ľudových hudobných nástrojov pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. 

 

Dolný Kubín  17. 7. 2013  

PhDr. Miroslav Žabenský

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Ludova hudba Alexandra Daska a Lubomír Lorincik

Ked som sa ja od Poltara

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV