3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  25. Požitavské folklórne slávnosti Maňa 2013
25. Požitavské folklórne slávnosti Maňa 2013

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 3 )

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

25. Požitavské folklórne slávnosti Maňa 2013

25. 07. 2013
Maňa, Panská záhrada

Štvrťstoročie majú za sebou Požitavské folklórne slávnosti v Mani, ktoré sa konali v nedeľu 21.júla 2013. Keď v minulých rokoch počasie týmto slávnostiam neprialo, ba dokonca v istý rok obec postihla povodeň a museli ich preložiť na iný termín, tento rok počasie prialo slávnostiam nadmieru. Jednotlivé súbory išli v sprievode po dedine, pred stolmi domácich zatancovali a zaspievali, ukázali, že pre folklór žijú. Aj domáci sa im odvďačili za krásne tance či spevy a to nielen občerstvením, ale „domováci“ z Domova sociálnych služieb sa predviedli svojimi ručnými prácami v malej výstavke. A mali sa čím pochváliť.

Sprievod tanečným a spevavým krokom došiel na amfiteáter, kde sa začali slávnosti už 25. ročníka Požitavských folklórnych slávností. Starosta obce Ing. Igor Sádovský zahájil slávnosti, privítal vzácnych hostí a poďakoval sponzorom i nitrianskemu samosprávnemu kraju za podporu. Urobil to rád, pretože sme sa stretli v tomto roku na vynovenom amfiteátri v priestore „panskej záhrady“, kde vybudovali nové pódium. Aj podpredseda samosprávneho kraja Ing. Ladislav Marenčák podporil toto podujatie a organizátorov a vyslovil presvedčenie, že tieto slávnosti budú úspešne pokračovať aj s podporou kraja.

Potom už prišla znelka v podobe piesne Prekrásna je tá panská záhrada, ešte krajší panský dvor... a na pódiu sa stretli folkloristi z Mane a z Chrenovca-Brusna. Stretli sa ako  dobrí priatelia, ktorým priateľstvo trvá už niekoľko rokov. Zneli piesne maňanské i mohutný hlas fujary-trombitychrenovskej, aj hlas heligónky v programe, ktorý nazvali Na priedomí. Bolo radosťou sledovať to úprimné priateľstvo a vzájomné lichôtky, medzi ktoré sa dostali aj gajdy a krásne piesne. Mládencov dvíhaním povýšili no stavu mládeneckého, aj vypiť si museli a potom si mohli s dievkami zatancovať.  Deti z Mane ukázali program s názvom Čížiček a deti zo Semerova tance z Požitavia. Aj deti z DFS Borinka z Nitry zatancovali, Drahoš Daloš zahral na fujare, píšťalke, dvojačke aj na  drumbli a Kozárovčania  z FS Praslica prišli s jarmočným programom. Preniesli nás do prostredia Na jarmoku tak, ako to bývalo kedysi, s jarmočnou náladou, jednaniami, predajom a výmenou. A bolo tam veselo. FS Rozmarín z Pliešoviec prišiel so žatevným vencom a s radosťou, že sa žatva dobre skončila.

Zahraničným hosťom bol Folklórny súbor KUS Štefánik Laliť zo Srbska. Dievčence vyobliekané v parádnych krojoch, širokých sukniach s vyšívanými zásterami i blúzkami nám zatancovali tance s odvážnymi až  akrobatickými prvkami s veľkým úspechom. Boli to hostia z juhu, dolnozemskí Slováci, ktorí sem radi chodia a cítia sa u nás ako doma. Záver programu patril Folklórnemu súboru Technik z Bratislavy, ktorý pod titulom Pramene predviedol tance z východného i stredného Slovenska, v tanečných kreáciách vysokých kvalít, s veľmi odvážnymi tanečnými prvkami, za čo obdržali zaslúženú odmenu v podobe mohutného potlesku. A veru – museli dať prídavok.

Program sa skončil, záver patril piesni, dnes už môžeme povedať, že hymnickej piesni Daj Boh šťastia tejto zemi, ktorá sa stáva hymnou tohto podujatia. Spievali ju Maňania i Chrenovčania s doprovodom heligónky, obecenstvo vstalo a spievalo s nimi a nám ostalo teskno na duši, že sa to všetko skončilo. Mohutný hlas fujary – trombity bol bodkou za týmto podujatím. Tá panská záhrada v blízkosti kaštieľa osirela, predajcovia likvidujú svoje stánky a už len smädní dopíjajú svoje pivo či kofolu.

Je skutočne ťažko odchádzať z prostredia, kde ste sa cítili príjemne a kde ste postretali mnoho starých známych a priateľov. Ale, už je to tak, všetko sa raz skončí, aby začalo znova. Nový ročník bude na budúci rok. Veľké poďakovanie za celú organizáciu doterajších ročníkov patrí pani Jarmile Trungelovej, ktorá to organizačne pripravuje a zabezpečuje. A že to vždy fungovalo perfektne, za to naozaj patrí vďaka práve jej ale  aj všetkým nemenovaným, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu slávností, ktoré boli nekonvenčné, prirodzené a úprimné.

Text a foto: Milan Hlôška

                                               

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH Mariana Jareka

Preco sa ti ludi

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV