3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Dražovce oslavovali nový chlieb
Dražovce oslavovali nový chlieb

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 2 )

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

Dražovce oslavovali nový chlieb

30. 07. 2013
Drážovce, V kultúrnom dome

Na javisku v košíku ležala kytica poľných kvetov. Dávna minulosť našich polí, ktorá po celé roky charakterizovala dozrievajúce obilie na poli a bez ktorých sme si nevedeli žatvu ani  predstaviť. Margarétky, nevädza, slepý mak, kúkoľ – to bývala tradičná letná poľná kytica, ktorá pripomínala čas žatvy. To bol symbol leta. Dnes už len ťažko nájdeme toto zoskupenie kvetov pohromade, pretože poľnohospodári ho považujú za nežiaduce v obilí.

V nedeľu 28. júla 2013 bola táto kytica symbolom podujatia v kultúrnom dome v Dražovciach pri Nitre, kde sa konala slávnosť Sviatok nového chleba. Už tradične ho pripravilo OZ Tradícia, ktoré si k tomu prizvalo aj hostí z okolia blízkeho i vzdialenejšieho.

Treba na začiatok povedať, že program tohto dňa bol širší, ako len vystúpenie folklórnych skupín, pretože organizátori pripravili pre účastníkov návštevu dražovského kostolíka na kopci nad dedinou, návštevu záhradkárskeho domčeka a dražovského domčeka. V kultúrnom dome bola nainštalovaná výstava fotografií Pocta predkom a kresby detí zo ZŠ. Tu dominoval aj model dražovského kostolíka.

Kultúrny program patril žatve, žatevným a dožinkovým zvykom, ľudovým piesňam a tancom. Dnes už len nostalgicky spomíname na časy, keď sme mohli chytiť do ruky hrsť obilia, pohladiť klásky jačmeňa či pšenice a zaspomínať si na mlátenie obilia „mašinou“, keď humnom monotónne hučali mláťačky, ktoré hltali snopy obilia a „vypľúvali“ prázdnu slamu. V oblakoch prachu a vo víre pliev sme museli obsluhovať „mašinu“, aby sa obilie dostalo pod strechu skôr ako príde dážď.

S hrsťami obilia, kandličkami na mlieko  a žatevným vencom prišli folkloristi z FSk Tradícia z Dražoviec do kultúrneho domu, aby vzdali hold svojej práci a odovzdali veniec gazdovi. Spevom a s hrdosťou priniesli na vidlách nový žatevný veniec z tohoročnej úrody, nazbierané klásky a odovzdali gazdovi, predsedovi Poľnohospodárskeho družstva Čakajovce-Dražovce. Aj predseda vie čo sa patrí a priniesol žencom a žniciam zaslúžený oldomáš. Gazda náš, gazda náš, dajže nám oldomáš... Ženci a žnice  ho aj s agronómkou povykrúcali v tanci, zaspievali a zatancovali. Poďakoval sa predseda a aj pochválil, že taká dobrá úroda, ako bola tento rok, taká ešte, čo sa pamätá, nebola. A to je na družstve už dobrých 30 rokov. To je radosť. Dražovčania svoje vystúpenie ukončili originálnym drevákovým tancom, ktorý zožal veľký úspech medzi obecenstvom.

Žatve a dožinkám boli venované piesne, tance a scénky aj od ostatných účinkujúcich folklórnych skupín. Folklórna skupina Konopa z Kozároviec si rozložila plachtu so žatevným obedom pre žencov, chlapi potom cepami vymlátili obilie, aby sa dostalo do komory. Aj Spevácka skupina Bádičanka z Bádic prišla s kláskami obilia a žatevnými piesňami. Spevácka skupina Matičiar z Kozároviec zaspievala matičné piesne a Spevácka skupina Prameň z Poľného Kesova ľudové piesne. A ako povedala Ing. Miroslava Zaujcová, ktorá podujatie aj moderovala, hoci tieto piesne nezapadli do žatevných piesní, pozvali ich preto, že tento deň bol aj matičným dňom. V rámci matičného dňa  odovzdala pozdravy Dražovčanom aj Betka Szabová, predsedníčka slovenskej samosprávy v Oroszlányi (v Maďarsku) od  Slovákov a tešila sa  na družbu a spoluprácu s Dražovčanmi.

V dražovskom domčeku, kde je zriadené múzeum dediny, sa piekli posúchy a koláče  z tohoročnej úrody. A týmito darmi boli obdarovaní na záver podujatia vedúci účinkujúcich skupín na znak vďaky za vystúpenie. Ako symbol tohto dňa.

                                                                                                            Text a foto: Milan Hlôška

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Brezinky Mestisko

U Mescisku v karcme

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV