3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Vyhodnotenie 30. ročníka Folklórneho festivalu „ O gajdicu Andreja Mizeráka
Vyhodnotenie 30. ročníka Folklórneho festivalu „ O gajdicu Andreja Mizeráka

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Vyhodnotenie 30. ročníka Folklórneho festivalu „ O gajdicu Andreja Mizeráka

05. 08. 2013
Lúčka, V Areáli Obecného úradu

30. ročník súťažného folklórneho festivalu „ O gajdicu Andreja Mizeráka“, ktorý sa tradične konal v prvú augustovú nedeľu 4.8.2013 v areáli Obecného úradu v Lúčke pri Lipanoch,úvodnými tónmi na gajdicu symbolicky otvoril Andrej Kasina z Lúčky. 

Hlavným organizátorom bola Obec Lúčka a spoluorganizátormi Združenie obcí hornej Torysy, DJZ – útvar osvetovej činnosti v Prešove a Prešovský samosprávny kraj.

Prítomných 1600 divákov a účinkujúcich privítal starosta obce Lúčka Emil Sabatula.

6 hodinový maratón ľudových spevov, zvykov a tancov sa skladal z 25 programových čísel. Festival mal súťažný charakter, kde sa predstavilo vyše 223 účinkujúcich zo 16 obcí okresov Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Levoča. Na  festivale sa prezentovalo 15 kolektívov v kategórii speváckych skupín, 3 folklórne skupiny v kategórii obradový folklór a 5 sólisti speváci a 1 duet. Celý súťažný program mali pod svojou taktovkou moderátori Katka Birková a Marek Kasina.

Výkony súťažiacich kolektívov a jednotlivcov hodnotila 3 členná odborná komisia: predseda PaedDr. Ľubomír Šimčík, PhD., členovia - PhDr. Jana Pitková a Mgr. Michal Kišeľák. Porota mala ťažkú úlohu pri určovaní poradia najúspešnejších interpretov v jednotlivých kategóriách. Podľa slov p. Ľubomíra Šimčíka: „ Festival sa v priebehu svojho trvania dostal do povedomia širokej verejnosti aj folklórnych kolektívov, o čom svedčí bohatá účasť divákov a účinkujúcich, ktorí sa tejto ušľachtilej záľube venujú hlavne vo svojom voľnom čase. Je potrebné podnietiť účasť a prezentovanie hráčov na gajdicu na tomto festivale, ktorý má tento nástroj aj vo svojom názve. Pozitívne môžeme hodnotiť nielen účasť staršej generácie, ale aj mládeže na tomto krásnom podujatí.“

Hlavnú cenu – gajdicu, ktorú vyrobil Alexander Gernát z Krivian, získala Mužská spevácka skupina MILPOŠAN z Milpoša.
V kategórii sólo, resp. duo spev 1. miesto získala Miroslava Halčišáková z Kamenice, 2. miesto  Jolana Palková z Malého Šariša  a 3. miesto získal Miroslav Mryglot zo Šarišských.

Michalian.

V kategórii skupinový spev 1. miesto obsadila Mužská a ženská spevácka skupina JOŽKA PRÍHODU z Petrovian, na druhom mieste sa umiestnila Dievčenská spevácka skupina VINOK zo Šarišského Jastrabia a tretiu priečku obsadila Mužská spevácka skupina HERMANOVČAN z Hermanoviec.

V kategórii obradový folklór 1. miesto získala Zvykoslovná folklórna skupina Krivany so scénkou Starodávny majáles, Folklórna skupina DUBINA z Červenice pri Sabinove s programom Jak še babi prezľikaľi za Amerikanki získala 2. miesto a 3. miesto obsadila Folklórna skupina  VOĽANČAN z Jakubovej Voli s programom Muceňe masla.

Sprievodným podujatím festivalu bolo vystúpenie tanečnej skupiny ČERKOŠE z Horného Šariša a Folkovo folklórnej satirickej skupiny DRIŠĽAK z Vranova nad Topľou. Dôstojnou bodkou za súťažným festivalom bolo vystúpenie Folklórneho súboru ŠARIŠAN z Prešova.

K úspešnému priebehu  tohto vydareného podujatia prispelo aj cca 40 sponzorov. Večernú veselicu  sprevádzali skupina MEDIUM z Čirča a DJ MUSIC.

 

Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.        

 

Mgr. Michal Kišeľák, metodik DJZ - útvar osvetovej činnosti Prešov

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Folkmarcanka Velky Folkmar

Za hvoru, za hvorecku

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV