3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Ján Povolný a jeho rozprávky
Ján Povolný a jeho rozprávky

Ohodnoť článok hráškami


(5.5/10 hráškov, hlasovali 2 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Ján Povolný a jeho rozprávky

28. 08. 2013

 

Život je nevyčerpateľným žriedlom príhod, rozprávok.

Hovorí sa, že píše aj romány, ale len málo ľudí sa odhodlá ten svoj život spísať a predstaviť verejnosti. Snáď nemajú odvahu a možno ani dostatok vôle. Ján Povolný dlhý rad rokov ukrýval v sebe rozprávkové zápisky, až nakoniec premohol strach z prezentovania sa verejnosti, chopil sa pera a spísal kus svojho života do Pravdivých rozprávok. S láskou a celým srdcom.

Niečo ho k tomu nutkalo.

Musel to urobiť.

Do knihy Pravdivé rozprávky Jána Povolného autor zhrnul tak roky svojho detstva ako aj roky po vojne. Sú to reálie, ktoré ho ovplyvnili, ktoré ho poznačili, na ktoré nezabúda a ktoré sa priam tisli, aby ich vyrozprával.

Z dna duše.

Pravdivo.

Raz s humorom.

Raz s tiesňou.

Kniha Pravdivé rozprávky Jána Povolného je nielen hlbokou citovou záležitosťou samého autora, jeho úprimné výpovede, ale jej témou a obsahom je dôležitým dokumentárnym a faktografickým prínosom. Autor neváhal prehovoriť, zasiahnuť do súkromia. Odkrýva témy, ktoré boli doteraz marginálne alebo utajované a pritom smutno, ba skľučujúco tvrdí:

„Tak muselo byť.”

Kniha Pravdivé rozprávky Jána Povolného je venovaná tým, ktorí majú radi Padinu,  radi nazerajú do minulosti a radi pátrajú po dávnych zašlých časoch. Osobitnú zložku knihy predstavujú kresby chýrečného insitného padinského maliara Jána Bačúra. Sú presvedčivé a veľavravné. Doplňujú a obohacujú autorovo rozprávanie.

Nakoniec ešte  iba jedna zmienka. Kniha Pravdivé rozprávky Jána Povolného, okrem zážitkových a biografických reálií predstavuje aj zdroj poznatkov, ktoré iste prispejú k priblíženiu histórie, o ktorej málo vieme. Možno práve táto knižka prispeje k širšiemu bádaniu či ďalšiemu výskumu toho obdobia v živote Padiny.

A preto je dobre, že je táto kniha Pravdivé rozprávky Jána Povolného tu, pred nami.

 

Mária Kotvášová - Jonášová

 

Ján Povolný sa narodil 20. 6. 1933. roku v Padine. Základnú školu skončil v Padine a Strednú technicko-strojnícku    v Zreňanine. Absolvoval na Poľnohospodárskej fakulte v Zemune. Ukončil politickú školu v Novom Sade. Keďže pochádza z Padiny, ktorá je obklopená úrodnou pôdou a pasienkami, ešte ako malý, pomáhajúc rodičom, vykonával rôzne práce a staral sa o dobytok. Bol i kočišom. V tom čase  sa aj cestujúci, aj tovar prepravovali kočom, ktorý ťahali kone. Neskoršie 1955./56. roku zložil skúšku za majstra mechanika, ako aj za traktoristu a to mu pomohlo, aby sa ako traktorista zamestnal v roľníckom družstve Pokrok Padina, kde zotrval  8 rokov. 1972. roku bol zvolený za predsedu OKSSRNV-Kovačica a túto funkciu zastával dva roky. Ako predseda OKSSRNV-Kovačica bol iniciátorom  vybudovania pamiatkového múzea Mihajla I. Pupina v Idvore.  Touto aktivitou sa zaoberal celých 10 rokov. Roku 1974 bol zvolený za predsedu Obecného zhromaždenia obce Kovačica. V tejto funkcii zotrval  tri roky.  Potom sa vrátil do roľníckého družstva Pokrok a ihneď bol poverený vybudovaním  budúcej padinskej Utvy,  ktorá bola úspešne vybudovaná 1979. V nej si zamestnanie našli mnohopočetní robotníci (187), z celej Kovačickej obce, a nie iba oni. Na čele Utvy sa nachádzal až kým neodišiel do výslužby. Koncom 1992. roku bol všestranne aktívny. Angažoval sa  nie len v  akciách rozvoja Padiny ale aj celej  Kovačickej obce. Bol členom Zhromaždenia okresu Pančevo, až do  jeho rozpadu.  Tiež bol aktívnym členom Športového družstva Dolina (12 rokov podpredseda) a je jeden z iniciátorov  vybudovania športového strediska  v Padine. Mal na starosti aj  investície (bezplatne)  budovania Domu kultúry v Padine.  Bol zástupcom predsedu Výkonnej rady Základnej obchodnej banky Pančevo v dvoch mandátoch. Tiež bol predsedom Úverového výboru v expozitúre Základnej obchodnej banky Pančevo v Kovačici. Bol členom Výkonného výboru Miestneho spoločenstva Padina. A ako člen Loveckého spolku vykonával rôzne funkcie. Bol  predsedom a sekretárom miestneho družstva Zajac Padina, viac mandátov;

- predsedom Obecného loveckého družstva obce Kovačica v dvoch mandátoch;

- členom predsedníctva pokrajinského Loveckého zväzu Vojvodina v dvoch mandátoch;

- členom  Rady  novín Lovačke novine.

Tak isto bol členom Rady novín Hlas ľudu,  dlhoročným dobrovoľným darcom krvi, viac ako 30-krát daroval krv. Pre svoju aktivitu na rôznych poliach získal aj  uznania:  Medailu za zásluhy za národ; Rad práce so strieborným vencom; Zlatý rad Loveckého zväzu SFRJ; Plaketu OLS Kovačica; Plaketu za prácu SOUR Utva; Zlatý odznak Hasičského spolku Vojvodiny, ako i mnohé Ďakovné listiny za  dobrovoľný odber krvi.

 

 

Redakcia JH sa pripája ku gratulantom a želá Jankovi Povolnému veľa zdravia a energie ku ďalším "rozprávkam" :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

FS LIPTOV RUZOMBEROK

Piesne zo sliacanskej bursy

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV