3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Vodníkove zlaté kačky
Vodníkove zlaté kačky

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Vodníkove zlaté kačky

11. 09. 2013

 

Vydavateľstvo GORALINGA v týchto dňoch prináša na jesenný knižný trh reedíciu zamagurských rozprávok z pera Viktora Majerika a Petra Glocka pod titulom Vodníkove zlaté kačky, ktoré pôvodne vyšli vo vydavateľstve Mladé letá v roku 1975 s ilustráciami Vincenta Hložníka.

 

V roku 2012 vydavateľstvo GORALINGA predstavilo novú edíciu Rozprávočka, v rámci ktorej doteraz vyšli nasledujúce tituly:

- Miroslav Pius: Od mýtov k rozprávkam (Ako vznikli slovenské ľudové rozprávky),

- Ján Doruľa: Čarovný svet a skutočný život v slovenskej rozprávke (lingvistická analýza slovenských ľudových rozprávok a ich modernizácií),

- Viktor Majerik: Pastierik na zlatom voze (goralská rozprávka).

Kniha zamagurských rozprávok Vodníkove zlaté kačky je v poradí 4 knižnou publikáciou z tejto edície.

 

V roku 2011 vydavateľstvo nadviazalo spoluprácu s divadlom RAMAGU, s ktorým spoločne, ako koproducent, pripravilo audiovizuálny projekt DVD Goralské rozprávky. Filmovú podobu v nich dostali 3 rozprávky z knihy Vodníkove zlaté kačky.

 

 O knihe Vodníkove zlaté kačky

Cesta od prvotnej myšlienky pripraviť reedíciu až k jej dnešnej podobe nebola priamočiara a lemovali ju viaceré míľníky.

     Vychádzajúc z našich skúseností so súčasným detským čitateľom, sme sa rozhodli obliecť Vodníkove zlaté kačky do úplne nových šiat. Veď to iste poznáte, aj vy, milí rodičia... útla knižočka, čím väčšie písmenká a nápadité ilustrácie hrajú prím :-).

     A tak sme aj my tú našu zoštíhlili. Namiesto pôvodných šesťdesiatjeden rozprávok, vám ich  prinášame tridsaťjeden. Priaznivci zamagurských „godiek“ sa v nich opäť stretnú s obľúbeným vodníkom Rybkom, Hamčom, nezbednými vodníčatami či boginkami.

     Čarovný, miestami až mystický svet, v ktorom tieto postavičky žijú versus bežný  každodenný život postáv z ľudu, prepletený imaginárnym, tajuplným odkazom ilustrátora Martina Kellenbergera, vytvára farebne aj významovo pestrú zmes. Pretože nič nie je také, aké sa na prvý pohľad zdá! Stačí iba dobre otvoriť oči a trošku sa zamyslieť...

    

     A aby nám pri našej vydavateľskej práci nebolo smutno, prizvali sme si na pomoc detičky. Malých i väčších žiakov zo Spojenej školy v Spišškej Starej Vsi. Slovo dalo slovo a vymysleli sme projekt, ktorý sme pracovne nazvali Po stopách zamagurských rozprávačov, teda tých, vďaka ktorým rozprávky (a nielen tie) pretrvali desaťročia... Postupne sa k nám pridávali aj dospeláci a projekt začal rásť do šírky sťa Valibuk po výdatnom obede, až sme pochopili, že sa nám do knihy jednoducho nezmestí L. Práca „pátračov“ však nevyšla na zmar, v knihe nájdete ukážku z projektu venovanú rozprávačke Anne Sulírovej zo Zálesia. „Pátracia akcia“ bude pokračovať aj v priebehu ďalších mesiacov a iste si nájde svoje miesto v pripravovanej druhej časti Vodníkových zlatých kačiek.

 

Zamagurské rozprávky sú bez princov a princezien, možno sa nejaká taká nájde, ale väčšina príbehov je o skutočných ľuďoch, ale aj vodníkoch, boginkách, strigách ...

V našom výbere rozprávok sa čitateľ stretne s bytosťami a tvormi, ktorí žijú v zamagurskom kraji pod zemou, na zemi a vo vzduchu. Väčšinu rozprávok (godiek) možno zaradiť medzi tzv. demologické rozprávky. To však neznamená, že boginky, straškovia alebo matróny majú nejaké výrazné démonické znaky či charaktery. Jednoduchý človek v stretnutí s nimi zväčša víťazí, na každé čaro je protičaro, zakliatie možno zrušiť odkliatím.

            Gorali sa museli tvrdo pasovať s kamenistou zemou , drsným podnebím, kým získali nejaké živobytie alebo kúsok chlebíka. Poznali prírodné zákony a ich pôsobenie na ľudský život, no nemohli a nevedeli si ich „vedecky“ vysvetliť, a preto si privolávali na pomoc nadpirrodzené bytosti a ich konanie obostreli rozprávkovým príbehom. Goralská múdrosť sa ukrýva v tom, že sa vie pozrieť na vlastnú biedu a bezmocnosť s humorom.

 

 

 

Viktor Majerik (1930-2004) etnograf, folklorista, osvetár, učiteľ a kronikár celý svoj život zasvätil výskumu hmotnej i duchovnej kultúry Zamaguria. Je autorom stovky etnografických článkov s touto tematikou, spoluatorom viacerých regionálnych monografií a rozprávkových kníh. Odborne spolupracoval na desiatkach filmových projektoch (napr. filmy režiséra Martina Slivku). Bol zakladateľom, umeleckým vedúcim a choreografom niekoľkých folklórnych súborov na Zamagurí. V roku 1980 mu minister kultúry Miroslav Válek udelil za jeho záslužnú činnosť vyznamenanie Zaslúžilý pracovník kultúry a v roku 2008 Mesto Spišská Stará Ves najvyššie vyznamenanie in memoriam Za významné tvorivé výsledky v oblasti kultúry.

    Vydavateľstvo GORALINGA pri príležitosti jeho nedožitých 80. narodenín vydalo pamätnicu s názvom Doživotná umiestnenka.

 

Peter Glocko sa narodil 2. júna 1946 v Muráni, vyrastal v Partizánskom. Absolvoval Strednú priemyselnú školu chemickú v Bratislave. Po maturite pracoval ako chemik, od roku 1966 ako redaktor vlastivednej literatúry a pôvodnej slovenskej prózy v Mladých letách, neskôr vo vydavateľstvách Osveta a Smena a vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Žije v Bratislave. Je autorom vyše dvadsiatich kníh pre deti a mládež, úspešným scénaristom a prozaikom.

Je držiteľom viacerých ocenení - Vydavateľská cena Mladých liet za román Ruža pre Jula Verna (1986), prémia v rámci XII. Európskej ceny za literatúru pre deti Pier Paolo Vergeno (Padova 1989) za knihu Ja sa prázdnin nebojím, Zápis na Honour list IBBY 1990 (USA) za knihu Ja sa prázdnin nebojím, Trojruža 1995, cena Slovenskej sekcie IBBY za celoživotnú tvorbu pre deti a mládež a Pocta Pavla Dobšinského (1996).

 

Martin Kellenberger maliar, grafik a ilustrátor sa narodil 11. októbra 1957 v Bratislave. V rokoch 1976 – 1980 študoval na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave (prof. Ľ. Hološka a doc. A. Vika). Ako výtvarný redaktor pracoval vo vydavateľstve Tatran (1981 – 1982) a Mladé letá (1983 – 1992). V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Tvorba: maľba, kresba, knižná ilustrácia, grafika, animovaný film, hudba – klavír.

Výstavy: od roku 1986 účasť na kolektívnych výstavach a početné individuálne výstavy doma i v zahraničí: Bratislava, Hodonín, Komárno, Rimavská Sobota, Modra, Praha, Nitra, Karviná, Žilina, Missouri, Budapešť, Strasbourg, Graz, Viedeň, Moskva a iné.

Ocenenia: od roku 1985 získal viaceré ceny a odmeny v súťažiach o najkrajšiu knihu, v roku 1999 laureát salónu Žilinská kresba, v roku 2001 cena Ľ. Fullu

Jeho dielo reflektuje európske i svetové dejiny ako aj kultúrnu históriu ľudstva,  a preto sa v ňom často objavujú  biblické motívy, či osobnosti stredoveku, novoveku i moderny, ako boli Gutenberg, Komenský, van Gogh a ďalší.  Je verný aj kúzlu rozprávok a predovšetkým človečenstvu človeka.Verí hodnotám ľudskej civilizácie, kultúry a humanizmu.

 

Vydavateľstvo GORALINGA sa etablovalo na slovenskom knižnom trhu v roku 2008, kedy čitateľom ponúklo prvú publikáciu Po stopách templárov na Slovensku. Kniha mala veľký úspech (predalo sa vyše 4 500 výtlačkov).

 V rámci edičného plánu vydavateľstvo zameravia svoju pozornosť na témy zo: slovenskej histórie a etnografie. Publikácie približujúce nielen známe historické udalosti, osobnosti či zapĺňajúce doterajšie biele miesta sú určené širokej laickej, ale aj odbornej verejnosti. 

 V roku 2011 Mesto Spišská Stará Ves v spolupráci s naším vydavateľstvom GORALINGA vydalo propagačnú brožúrku SPIŠSKÁ STARÁ VES a krajina na brehoch Dunajca", ktorá sa v rámci celoslovenskej súťaže "Slovenská kronika 2012" umiestnila na 1. mieste v kategórii C.1.1 KULTÚRNOTURISTICKÝ MATERIÁL – SKLADAČKA, PLAGÁT, BULLETIN AKO PREZENTÁCIA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, KRAJINNÉHO A PRÍRODNÉHO BOHATSTVA OBCE, MESTA, MIKROREGIÓNU, REGIÓNU, KRAJA.

 

Všetky publikácie vydavateľstva pre nás graficky pripravuje, zalamuje a tlačí Tlačiareň Spolku Slovákov v Poľsku.

 

Text: Mgr. Ingrid Majeriková

 

 

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Mária Brdárska a jej hostia

Kolo našej zahradečky teče potôček

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV