3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Vyhlásenie súťaže Vidiecka žena roka 2013
Vyhlásenie súťaže Vidiecka žena roka 2013

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Vyhlásenie súťaže Vidiecka žena roka 2013

12. 09. 2013
Slovensko

Vidiecky parlament na Slovensku s partnermi súťaže,

 

vyhlasujú  12. ročník  súťaže
Vidiecka žena roka  –„ Líderka  roka 2013“,
mimoriadne v Európskom roku občanov aj kategóriu  žena – občianka.

 

     Od roku 1997 sa každoročne pod záštitou Nadácie „World Women Summit Foundation“ konajú rôzne aktivity, podujatia zamerané na posilnenie postavenia a vzdelania vidieckych žien a  pokračujú vo svojom neutíchajúcom úsilí o zlepšenie kvality života žien v komunitách po celom svete. Vo väčšine krajín sveta prevládajú početne ženy nad mužmi (55 %), v necelej tretine krajín, najmä v rozvojových, prevládajú muži nad ženami, v ostatných krajinách je ich pomer vyrovnaný. V krajinách Európskej únie na 100 mužov pripadá 104,8 žien, v Slovenskej republike 105,4 žien. Ženy tvoria 51,3 % obyvateľstva Slovenskej republiky.

Aj preto chceme v rámci osláv Svetového dňa vidieckych žien, t.j. 15. októbra, aspoň touto formou (vyhlásením víťaziek súťaže) odmeniť, morálne oceniť a podporiť vidiecke ženy – líderky a už dvanásty  krát upozorniť na ich výnimočnosť.

Do súťaže  „Líderka roka 2013“ môže byť nominovaná žena, ktorá svoj  voľný čas venuje aktivitám v rôznych oblastiach verejného života vo svojej komunite – obci, časti obce, mikroregióne, v zastupiteľstve je  uznávanou osobnosťou – „líderkou“.

 

Kategórie, v rámci ktorých môžete nominovať ženy všetkých národností a menšín žijúcich na území Slovenska:

 

žena –  aktivistka: pôsobiaca v 3. sektore (miestna organizácia, združenie, klub, ai.)

žena –  politička: pôsobiaca v miestnej politike (starostka, členka miestneho zastupiteľstva)

žena – podnikateľka: svoje podnikateľské aktivity realizuje na vidieku, sprostredkúva zamestnanie, vytvára pracovné príležitosti, zviditeľňuje obec a prepája komunitný rozvoj s ekonomickým rozvojom, podniká na vidieku

žena – remeselníčka:  ovláda remeslo a odovzdáva ho mladej generácií

žena  – občianka:  pracuje  v prospech iných občanov.

Nominácie  posielajte do 25. septembra  2013 na adresu: OZ VIPA SK , Kapitulská č.13, Banská  Bystrica, e-mailom: vipa@vipa.skmbehanovska@stonline.sk, 0915 446 538.  Viac informácii na www.vipa.sk

 

Mária Behanovská

predsedníčka

VIPA SK

Prihláška Vidiecka líderka roka 2013

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Limbora Precin

Pijanske

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV