3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Spieva celá rodina 2013
Spieva celá rodina 2013

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Spieva celá rodina 2013

21. 09. 2013
Prešov, Park kultúry a oddychu

6. septembra 2013 sa v Parku kultúry a oddychu v Prešoveuskutočnila okresná súťaž v speve ľudových  piesní pod názvom „SPIEVA CELÁ RODINA“. 

Hlavným organizátorom podujatia bola Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Prešove, spoluorganizátormi boli DJZ – útvar osvetovej činnosti a Park kultúry a oddychu v Prešove.

Príjemnú atmosféru navodil moderátorský vstup PhDr. Dagmar Rusnákovej a milé privítanie súťažiacich rodín a divákov  predsedníčkou OO ÚŽS v Prešove Annou Janigovou. Ako prekvapenie si pripravila blahoželanie k 90. narodeninám  p. Tibora Bodáka – herca a  nestora kultúrneho života v prešovskom regióne.

Súťaže sa zúčastnili 4 rodiny, t.j. 15 účinkujúcich zo 4 obcí: Kapušany, Klenov, Malý Šariš a Petrovany.  

Mohli sme si vypočuť spev sólový, duetá, ale aj spoločný spevácky prejav rodín so sprievodom akordeonistov  Dr. Igora Kretu a Mgr. Miroslava Sopka.

           

Výkony súťažiacich posudzovala odborná porota, ktorej predsedníčkou bola Mgr. Helena Ragulská – Odbor kultúry Prešovského samosprávneho kraja, jej členmi boli Mgr. Jana Maľová a Mgr. Michal Kišeľák – DJZ – útvar osvetovej činnosti v Prešove. V každej rodine sa našiel výraznejší, ale aj slabší spevák. Prípadná tréma mohla spôsobiť určité spevácke problémy, napr. s udržaním dychu, posadením tónu, ale aj napriek tomu každý hlas zaujal niečím svojským, osobitým. Zazneli pekné zvučné, nosné a farebné hlasy nielen u mladých interpretov, ale aj u staršej generácie. Z interpretácie účinkujúcich vyžarovala radosť, optimizmus a bolo evidentné, že ich spievajú od srdca.

Súťaž splnila svoje poslanie a vytvorila priestor pre prezentáciu a konfrontáciu sólistov a duet v speve ľudových piesní. Je potešiteľné, že zastúpenie na nej mala aj mladšia generácia, čo je dobrým predpokladom pre uchovanie a šírenie ľudovej piesne v šarišskom regióne aj v budúcnosti.

Všetky rodiny boli odmenené diplomami a vecnými cenami.

 

Výsledky:

Postup na krajskú súťaž

Laureát a zlaté pásmo:

rodina  Jerigova a Adamova, Kapušany pri Prešove

 

Návrh na postup na krajskú súťaž

Zlaté pásmo:

rodina Adamova a Čuchtova, Klenov

 

Strieborné pásmo:

rodina Miženkova a Juščákova, Malý Šariš

rodina Dankova a Pigova, Petrovany

 

Spracovali:      Mgr. Michal Kišeľák a Mgr. Jana Maľová

                          DJZ – útvar osvetovej činnosti Prešov

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FSk Vikartovcan

Vy ocka modrave - Majeran majeran, Za nic mi je

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV