3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Padina má Janka Povolného
Padina má Janka Povolného

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Padina má Janka Povolného

23. 09. 2013
Dom kultúry Michala Babinku v Padine

V Dome kultúry Michala Babinku v Padine v nedeľu 1.septembra 2013 o 16.00 hodine sa uskutočnila prezentácia knihy s názvom “Pravdivé rozprávky Jána Povolného”. Organizátorom prezentácie bola Asociácia pre edukáciu a regionálny rozvoj Padina (AERD), ktorá aj úspešne napísala projekt na Urad Slovákov žijúcich v zahraničí. Aplikantom projektu  a vydavateľom knihy je Memoriálne stredisko Dr.Janka Bulíka Kovačica.

Kniha “Pravdivé rozprávky Jána Povolného” je venovaná tým, ktorí majú radi Padinu, radi nazerajú do minulosti a radi pátrajú po dávnych zašlých časoch. Osobitnú zložku knihy predstavujú  kresby chýrečného insitného padinského maliara Jána Bačúra. Sú presvedčivé a veľavravné. Doplňujú a obohacujú autorovo rozprávanie.Príznačný bol aj čas,v ktorom knižný titul vychádzal jeho autorovi Jánovi Povolnému,vzácnemu človeku,ktorý prispel k rozvoju Padiny nielen v ekonomickej,ale aj v duchovnej oblasti, účastníci prezentácie mohli zablahoželať veľa zdravia, životnej pohody a nové tvorivé výzvy. Aj zaspievať jeho obľúbené piesne pri príležitosti 80. narodenín!

Prihovorila sa Katarína Lenhartová-Petríková, predstaviteľka Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka.

Daniela Ďurašová, zakladateľ Asociácie pre edukáciu a regionálny rozvoj Padina a pisateľka projektu, ktorá prečítala gratulácie aj od pána veľvyslanca  Slovenskej republiky v Srbsku J.E Jána Varšu, Slovenskej republiky a redakcie rádia Janko Hraško zo Slovenska.

 

Na prezentácií sa zúčastnili významné osobnosti z kultúrneho a politického života, zástupcovia organizácií, ktorí sa pripojili ku gratulantom a zablahoželali oslávencovi:

 

Katarína  Melegová – Melichová - predsedníčka Matici Slovenskej v Srbsku

 

Zuzana Lenártová – Podpredsedníčka Národnostnej rada Slovenskej národnostnej menšiny,

    

Jozef Sabo, poradca mimoriadneho  a splnomocneného veľvyslanca SR v Belehrade, J.E Jána Varša.

 

Profesorka M. Kotvášová-Jonášová povedala: „Kniha Pravdivé rozprávky Jána Povolného je nielen hlbokou citovou záležitosťou samého autora a nie sú to len jeho úprimné výpovede, ale jej témou a obsahom je dôležitým dokumentárnym a faktografickým prínosom. Autor neváhal prehovoriť, zasiahnuť do súkromia. Odkrýva témy, ktoré boli doteraz marginálne alebo utajované.”

 

Profesorka, Ružena Kraticová vyjadrila krásnou básňou.

Program úspešne moderovali mladé Padinčanky Jana a Jarmila Juricové , spievala Katarínka Petráš a na hormonike sprevádzal Vladko Hudec.

 

Na prezentácii knihy sa zúčastnili aj Milinka Skalbinská–riaditeľka Ústavu pre kultúru Vojvodinyských slovákov, Predseda MS Padina Ladislav Petrovič,Predseda Opštiny Kovačica Miroslav Krišan, Podpredseda Opštiny Kovačica Láslo Vidać, predseda Zhromaždenia Obce  Ján Puškár, miestne organizácie a padinčania.

 

Správu pripravil:

AERD Padina

Daniela Ďurašová

Prehľad kontaktov na spätnú väzbu: durasova@aerd.org.rs,

Mobil: 064 5261 320

Foto a video - centar Padina a Anka Chalupová

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Juraj Liska

Potulky Slovenskom.mp3

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV