3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  NÁVRATY DOMOV
NÁVRATY DOMOV

Ohodnoť článok hráškami


(9.67/10 hráškov, hlasovali 3 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

NÁVRATY DOMOV

19. 11. 2013
Liptovský Mikuláš

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK zavŕšilo 16.11.2013 ďalší zo svojich projektov v oblasti tradičnej kultúry Návraty domov.

Liptovské kultúrne stredisko projektom nadviazalo na úspešné výskumné práce v niektorých liptovských obciach, ktoré tvorili projekt z roku 2005 Tance pre tretie tisícročie. S odstupom času sa stredisku  podarilo nadviazať kontakty s aktívnymi a ochotnými folkloristami aj z ďalších obcí a získať tak nové záznamy a materiály z liptovských obcí- Stankovany a Šuňava. Liptovskému kultúrnemu stredisku sa podarilo uskutočniť návratový výskum v spomínaných obciach a zaznamenať tak  pre ďalšie generácie ešte žijúcich  pamätníkov,  pôvodný tanečný a spevný materiál obcí, typy tancov. V našom stredisku sme zástancami názoru, že získane materiály nepatria pod zámok  a do „šuplíkov“ ale medzi ľudí, aby sa verejnosť mohla zoznámiť s  tradičným bohatstvom aj z ďalších liptovských obcí. Získané materiály tak  poslúžili ako zdroj pre vznik nových choreografií a programových blokov vo FS Váh, ktorý svojou aktívnou činnosťou a prístupom k spracovaniu materiálu,  predstavuje širokej verejnosti po celom Slovensku aj v zahraničí tanečnú rozmanitosť regiónu Liptov bez výraznejšej štylizácie. Tance z obcí Šuňava a Stankovany sa tak dostávajú na javiská po celom Slovensku a do pozornosti laickej aj odbornej verejnosti. Pre organizátorov projektu je však najdôležitejšie, aby sa tieto autentické materiály a ich spracované podoby, vrátili do svojich rodísk  a  boli spoločne odprezentované domácimi skupinami a hosťujúcim súborom na domácej pôde.

A to sa aj podarilo. 6. októbra v kultúrnom dome v hornolipotovskej obci Šuňava a 16. novembra v dolnoliptovskej obci Stankovany.

Spoločné vystúpenia FS Váh a domácich folklórnych skupín si prišli pozrieť nielen folklórni priaznivci, ale aj potomkovia nositeľov, alebo v niektorých prípadoch ešte žijúci pamätníci. Úvod predstavení patril premietaniu archívneho záznamu z danej obce a bolo silným zážitkom počuť a vidieť reakcie ľudí, keď na zázname spoznali seba či svojho suseda, starého otca či tetku. V mysli sa im začali vynárať spomienky na mladosť, minulosť, miesto, kde je záznam natočený.

O to väčšie zimomriavky prebehli všetkým po chrbte v Stankovanoch, keď sa návštevníkom dostal do rúk bulletin projektu a na jeho obálke sa usmievali dvaja tanečníci zo Stankovian / fotografia z roku 1964/ a jeden z nich práve v deň spoločného vystúpenia domácej skupiny a súboru  zomrel. Jeho tanečné umenie a umenie jeho rodákov však ostalo a my urobíme všetko preto, aby nezaniklo.

 Folklórna skupina v Stankovanoch sa po dlhšej dobe nečinnosti opäť pustila do práce a aj projekt Návraty domov ju nemalou mierou „prinútil“ k aktivite. Skupina Pod Šíp spracovala Stankovanskú svadbu do vydareného bloku. Folklórny súbor Váh pridal blok Na pltisku, ktorý spracováva tanečno- hudobný materiál z pltníckych dolnoliptovských obcí a zo Stankovian odzemok a párový tanec mrvenicu.

 

Folklórna skupina v Šuňave aj vďaka vedúcemu Michalovi Zajacovi spolupracuje aktívne s Liptovským kultúrnym strediskom už takmer dva roky, kedy sme sa na liptovsko- spišské pomedzie dostali prvý krát,v snahe nájsť nositeľov tradícií a jedinečný tanečný prejav v obci, ktorá susedí s folklórne známou Štrbou.

V roku 2013 bol materiál aj z  návratového výskumu realizovaného v roku 2012 Liptovským kultúrnym strediskom medzi najstaršími občanmi obce a bývalými členmi dnes už neexistujúcej folklórnej skupiny, spracovaný najskôr do komornej podoby pre sólistov tanečníkov a spevákov                  a neskôr do programového bloku.

V programe „ Z tej šuňavskej krčmičky...“ tak nájdeme  v podobe rekonštruovaných jednotlivých typov tancov tance z medzivojnového obdobia ako napríklad mužské cifrovačky, Ramtarija,Do kolesa, Do krutu, Do skoku a Čardáš. 

 

Spoločnými vystúpeniami však práca na projekte nekončí. Liptovské kultúrne stredisko spracuje archívne záznamy, návratový výskum, záznam z projektu Návraty domov a metodické DVD k tancom zo Šuňavy a Stankovian do jednej kolekcie DVD záznamov, ktoré budú ďalej slúžiť ako metodický aj archívny materiál.

 

Veríme, že v ďalších rokov sa nám podarí objaviť, obnoviť a vrátiť ďalšie jedinečné tanečné prejavy obyvateľov  liptovských obcí.

 

Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

 

 

 

 

Ing. Michaela Košová

odborný metodik pre tanec a folklór

Liptovské kultúrne stredisko

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Andrea Jágerová

Dobreže je tím slovenskím ženám

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV