3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Krása životu 2013 – 39. ročník
Krása životu 2013 – 39. ročník

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Krása životu 2013 – 39. ročník

23. 10. 2013
Prešov, MKS Sabinov

DJZ útvar osvetovej činnosti v Prešove, Prešovský samosprávny kraj, mesto Sabinov a  Mestské kultúrne stredisko v Sabinove  uskutočnili 20. októbra 2013 v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Sabinove  39. ročník regionálnej súťažnej prehliadky folklórnych skupín z okresov Prešov a Sabinov  - KRÁSA  ŽIVOTU  2013.

           

450 účinkujúcich z 24 obcí sa súťažne prezentovalo v troch kategóriách. V kategórii obradový folklór 9 folklórnych skupín, v kategórii speváckych skupín 19 kolektívov a v kategórii sólový spev  5 sólistov a 4 duetá z okresov Prešov a Sabinov.

Účastníkov podujatia na pôde mesta Sabinov privítal primátor mesta Sabinov Ing. Peter Molčan, ktorý zároveň aj súťažnú prehliadku otvoril.

           

Jednotlivé programové výstupy hodnotila odborná porota: PaedDr. Ľubomír Šimčík, PhD., Jozef Piroh a hlasová pedagogička Mgr. Jana Maľová, ktorá zhodnotila predvedené výkony takto:  

Úroveň hlasového prejavu na súťažnej prehliadke bola celkovo dobrá, príjemne prekvapili viaceré hlasy svojou zvučnosťou, farebnosťou, nenásilnou tvorbou tónu... V kategórii speváckych skupín muži aj ženy podali vyrovnaný výkon, v kategórii sólový spev viac súťažiacich bolo žien ako mužov a ich hlasový prejav bol lepší.

      Prirodzený prejav niektorých spevákov dokázal dodať charizmu ich celkovej osobnosti, čo je dôležité pri speve na javisku. V niektorých prípadoch väčšou gestikuláciou a afektom speváci zakrývali svoju hlasovú technickú neistotu alebo aj prejavy trémy. Občas v niektorých speváckych prejavoch  používanie glissanda bolo nadmieru, nasadzovanie tónu zospodu viedlo k technickým problémom pri spievaní, k zapadaniu tónu dozadu. Ojedinele sa vyskytli chyby vo frázovaní, a tým aj v zadelení nádychu, ale čo sa týka dychovej opory pri spievaní, vo väčšej miere ju speváci vedeli patrične využiť pri tvorbe tónu, dynamike.

Výber piesní bol široký, dramaturgicky mali speváci väčšinou dobre pripravené vystúpenie, ale našli sa aj prípady, keď vystúpenie stagnovalo, chýbala harmonická modulácia do inej tóniny, poprípade by pomohla gradácii pieseň iného charakteru, v inom tempe.

 Čo sa týka náročnosti speváckeho prejavu môžeme vyzdvihnúť, že sa našli interpreti, ktorí siahali aj po piesňach vyžadujúcich väčší hlasový rozsah, najmä smerom hore a patrične to aj bravúrne zvládli. Niektoré tóniny však aj „nesedeli na hlas“, boli nízke.

Artikulácia bola v speve postačujúca, v hovorenom prejave na javisku, všeobecne skoro u všetkých súborov by mala byť pregnantnejšia, výraznejšia, viac bolo treba klásť dôraz na konsonanty, pretože zrozumiteľnosť textu sa potom strácala a nebolo to spôsobené malou intenzitou hlasu. Správne zvolený tempo- rytmus v reči by zrozumiteľnosti tiež pomohol.

V kategórii obradový folklór dominoval vtip, ľudová múdrosť a humor, ktorý vedel skvele pobaviť diváka. Herecká interpretácia bola väčšinou prirodzenejšia, niektorí jednotlivci viac či menej „prehrávali“. Technické zvládnutie javiska ( kulisy, rekvizity ) mali folklórne skupiny dobre zvládnuté, hereckú akciu teda nič nerušilo. Intenzitu hlasu si súbory ustriehli, nevyskytli sa prípady, žeby sa na javisku neustále kričalo. Ozvučenie celej plochy javiska im výrazne pomohlo a teda splnilo svoju funkciu.“

 

Po ukončení súťažnej časti prehliadky vystúpili hostia z Bieloruska, Spevácky súbor Slavianočka z Brestu a Národný súbor Hascinec z Rakova, ktorí výraznou mierou spestrili toto pekné podujatie.

Pred vyhlásením výsledkov im  upomienkovú cenu Prešovského samosprávneho kraja odovzdala Mgr. Eva Arvayová, vedúca odboru kultúry PSK a upomienkovú cenu mesta Sabinov odovzdal Ing. Peter Molčan.

           

Súťažiacim kolektívom a jednotlivcom boli udelené diplomy a vecné ceny, ktoré im odovzdali riaditeľ Divadla Jonáša Záborského v Prešove Mgr. Ján Hanzo a predseda poroty PaedDr. Ľubomír Šimčík, PhD.

 

Laureátom tejto prehliadky sa stala FSk, MSS, ŽSS Záborský a dueto zo Župčian , ktorým hlavnú cenu odovzdal predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík. Ten sa poďakoval všetkým organizátorom podujatia a účinkujúcim kolektívom a jednotlivcom za uchovávanie a šírenie ľudových tradícií a ľudových piesní v šarišskom regióne.

Záujem o podujatie Krása životu zo strany účinkujúcich folklórnych skupín nasvedčuje tomu, že miestne tradície sa naďalej v repertoári dedinských skupín uchovávajú a ďalej tvorivo vyvíjajú.

Každý rok je účasť súťažiacich veľmi vysoká. Aj tento rok „folklórny maratón“ trval cca  6  hodín.

 

Podujatie je zaznamenané na DVD nosiči je súčasťou archívu DJZ – útvaru osvetovej činnosti v Prešove.

 

 

VÝSLEDKY

KRÁSA ŽIVOTU 2013 - 39. ročník

 

Kategória - obradový folklór:

 

Laureát prehliadky:            

FSk, MSS, ŽSS Záborský a duet , Župčany

 

Zlaté pásmo:

FSk Záborský, Župčany

program.číslo: Dzvihaňe ňevesti

FSk Brezovičan, Brezovica

program.číslo: Dze še kuri, tam še kuri

FSk Tichopotočan, Tichý Potok

program.číslo: Prijatie mladej v dome ženícha

FSk Šomka, Drienica

program.číslo: Na Vianoce v Drienici

 

Strieborné pásmo:

FSk Svinianka, Svinia

program.číslo: Čepeňe švinskej ňevesti

FSk Ňaršanka, Ražňany

program.číslo: Ňaršanske vešeľe

 

Bronzové pásmo:

Zvykoslovná FSk Krivany

program.číslo: Vohľedňici

FSk Voľančan, Jakubova Voľa

program.číslo: Ked sme pod kohutom stromki sadziľi

FSk Dubina, Červenica pri Sabinove

program.číslo: Hančo, oca i mac mušiš posluchac

           

Kategória - spevácke skupiny:

 

Zlaté pásmo:

MSS Záborský, Župčany                                                 

ŽSS Záborský, Župčany                                          

ŽSS Fričovce                                                            

MSS Fričovce                                                           

ŽSS Petroviančan, Petrovany                                              

ŽSS Malošarišanka, Malý Šariš                                

MSS Milpošan, Milpoš                                             

ŽSS Jožka Príhodu, Petrovany                                

 

Strieborné pásmo:

SSk Smrekovica, Vyšný Slavkov

ŽSS Haršačan, Záborské

MSS Brežina, Bertotovce

MSS Kendičan, Kendice

ŽSS Kendičan. Kendice

ŽSS Dubovičanka, Dubovica

MSS Jak hrom, Dubovica

SSk Jablonka, Pečovská Nová Ves

MSS Jožka Príhodu, Petrovany                                                       

 

Bronzové pásmo:

ŽSS Javorina, Malý Šariš

MSS Šariske gavaľire

 

Kategória - sólo, dueto spev:

 

Zlaté pásmo:

dueto Anton Miščík a Jozef Germuška, Župčany

dueto Jana Huňadyová a Anna Škvarlová, Brezovica

sólo Jolana Palková, Malý Šariš

 

Strieborné pásmo:

dueto Mariana Karabinošová a Marta Sučková, Svinia

dueto Miroslav Mriglot a Jozef Mičko, Prešov, Pastierska muzička

sólo Leopold Miženko, Malý Šariš

sólo Eva Hrabková, Haniska pri Prešove

sólo Jarmila Hudáková, Kendice

 

Bronzové pásmo:

sólo Ľubica Hubcejová, Veľký Šariš

 

Hostia prehliadky:

 

Za úspešnú reprezentáciu:

Spevácky súbor Slavianočka, Brest, Bielorusko

Národný súbor Hascinec, Rakov, Bielorusko

 

Spracoval:  Mgr. Michal Kišeľák

metodik DJZ - ÚOČ Prešov                                                                    

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

LH Dulovec

Regrutske - Vyletela, preletela

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV