3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  DFS Šťastné detstvo oslávil 35. výročie založenia
DFS Šťastné detstvo oslávil 35. výročie založenia

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

DFS Šťastné detstvo oslávil 35. výročie založenia

23. 10. 2013
Brezno

V sále Mestského domu kultúry v Brezne sa v dňoch 18.-19. októbra uskutočnili dva slávnostné galaprogramy pri príležitosti 35. výročia založenia Detského folklórneho súboru Šťastné detstvo.

V programe „Od rôčka do rôčka“, ktorý moderovala bývala členka jubilujúceho súboru Vanda Krištofová mohli diváci vidieť pestrú paletu rôznych sólových a skupinových vystúpení terajších i bývalých členov tohto kolektívu ako napr. Na regrúta, Ej Ondrej či čuješ, Na Luciu, Dobrá novina, Fašiangovanie, Morena, Morena, Veľkonočné radosti, Slniečko, Na salaši, Konôpka, Popred náš dom, Zlatá brána, Karičky, Šariš polka, Upre Roma, Detvianska veselica, Svadobné veselie. Do programu prispeli aj hostia – manželia Marcela a Ivo Urbanovi z „družobného“ folklórneho súboru Vonica zo Zlína. Medzi bývalými členmi Šťastného detstva, ktorí účinkovali v galaprograme bol odborný asistent na katedre tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave a umelecky vedúci SĽUK-u Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD, riaditeľ folklórneho súboru Urpín Peter Pohančaník, Martin Matejdes , Linda Kováčiková a ďalší.

Na záver druhého galaprogramu členov jubilujúceho kolektívu pozdravil primátor mesta Brezna Ing. Jaroslav Demian a poďakoval rodičom, ktorí za tých 35 rokov vodili detí na skúšky a vystúpenia, tiež všetkým, ktorí organizačne a technický zabezpečovali činnosť tohto súboru a najmä umeleckej vedúcej a choreografke Angele Černákovej za dlhoročnú aktívnu a obetavú prácu v tomto kolektíve.

Prvé začiatky súboru Šťastné detstvo siahajú ešte do roku 1976, kedy nepravidelne vyvíjal svoju činnosť pri ZDŠ Školská ul. v Brezne. Vznik súboru sa však datuje od 1. septembra 1978, keď začal svoju pravidelnú činnosť. Vystupoval na rôznych kultúrno-spoločenských vystúpeniach, občianskych obradoch, výchovných koncertoch, športových podujatiach, otváracích ceremoniáloch, folklórnych súťažiach a prehliadkach nielen v Brezne , ale aj v mnohých iných mestách Slovenska. Počas svojej 35-ročnej existencie reprezentoval naše folklórne umenie i v zahraničí – v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Srbsku, Macedónsku, Chorvátsku, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Belgicku, Francúzsku a Anglicku.

Zakladateľkou, choreografkou a umeleckou vedúcou súboru je od jeho vzniku až po súčasnosť Angela Černáková familiárne nazývaná ako teta Agi a v ľudovej hudbe účinkujú najmä žiaci Základnej umeleckej školy v Brezne pod vedením Ivana Nemkyho, ktorý od roku 1983 už „odchoval“ mnoho vynikajúcich muzikantov. Organizačne a finančne sa o súbor mnoho rokov postaralo Mestské kultúrne stredisko v Brezne , kde sa vystriedali viacerí organizační vedúci (Lýdia Kanderová, Dana Švančarová, Daniel Rakyta, Bibiána Bohačiková, Dana Goceliaková, Zdenka Števková). V súčasnosti tento kolektív už ako občianske združenie vyvíja svoju bohatú činnosť aj vďaka predsedníčke združenia Eve Vlčkovej a organizačnému vedúcemu Petrovi Vargovi. Súbor ma v repertoári spevy, tance, zvyky a tradície zachované dodnes na Horehroni ale i tance z iných regiónov Slovenska (Podpoľanie, Šariš).

V tomto kolektíve sa vystriedali stovky tanečníkov a mnohí tancujú napr. v súboroch SĽUK, Lúčnica, Urpín, Mostár. Niektorí z nich sa folklórnemu umeniu venujú ďalej buď profesijne, alebo vo voľnom čase. Súbor Šťastné detstvo za svoju bohatú činnosť získal i mnoho ocenení najmä na rôznych súťažných prehliadkach detských folklórnych kolektívov.

 

Text a video: Daniel Rakyta
Foto: MUDr. Juraj Zelník

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH Rinalda Olaha

Rokazovacky

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV