3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Detva
Detva

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Michaela Šufliarska (Miška)

Miška Srdcom folklóristka.

Detva

25. 10. 2013
Detva

"Keď že o Slovákoch platí tá výpoveď, že sú národom spevavým, takým je náš detvanský ľud zvlášť. Nepoznáme spevavejšieho ľudu nad Detvana...

Akým vzácnym pokladom sú nám ľudové piesne, bolo už na mnohých miestach vyzdvihnuté, ale opravdovú hodnotu jejich nikto nemôže snáď lepšie oceniť ako ten, kto uprostried ľudu takého býva, ktorý už zunoval svoje spevy, a nerád ich spieva. Ľud bez spevu je už znemravnelý, utráca, ba odvrhuje všetku kontinuitu s otcami, hynie. Preto sberajme - kým jesto ešte času - naše ľud. piesne a nielen sbierajme, ale aj spievajme ich mileradi. Ukážme aj nášmu ľudu, že sú jeho piesne krásne, vzáctne, súce nielen do chatŕč chudoby, lež i do dvorán vzdelancov. Takto nabudnú ony zase drievnej vážnosti a ľud si ich bude zase spievať a pestovať od pokolenia do pokolenia a bude sa nimi zošľachťovať umom i citom...

DETVAN- Pohostinnosť je tiež známa cnosť Detvanov. Pred hosťa predloží všetko dobré, čo má: chlieb, soľ, syr, praženicu, med a pálenku. Bez pálenky bohužiaľ nieto "obriadku" (= pohostenia). Hosťa svojho vyprevadiť "odprávať", často až do tretieho chotára, si za samozrejmú povinnosť pokladá. Na svoj kŕdeľ oviec je tiež mimoriadne hrdý, jako aj na svojích ovčiarskych psov, zpomedzi ktorých však len toho považuje za dobrého, ktorý hodne breše. Najobvyklejšie mená psov sú: Belko a Mochár. Vo všeobecnosti spomínajú len "koťužníkov."

Detvan rád číta, čo zachytí, zvláštne bájky a krvavé kroniky, po jarmokoch predávané. Na priadkach potom rozpráva každý, čo kto čítal, ale Bože chráň popremieňať mená osôb. Jestli kto nevie meno hrdinu povestí, radšej ani rozprávať nebude. O detvanovom dobrom srdci, obetavosti, prostosrdečnosti dalo by sa (i krom toho, čo sme o charitatívnych ustanovizňách poznamenali) mnoho popísať.

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

HELIGONKARI Z HRINOVEJ

Siroka dunajska voda

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV