3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Školenie liptovských folkloristov
Školenie liptovských folkloristov

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 2 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Školenie liptovských folkloristov

28. 10. 2013
Liptovský Mikuláš

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,  zorganizovalo v posledný októbrový víkend školenie pre všetkých liptovských folkoristov,  vedúcich folkórnych kolektívov, tanečných pedagógov a záujemcov o prácu vo folklórnych kolektívoch.

 

V dňoch 26. a 27. októbra sa pristory Súkromnej základnej umeleckej školy v Liptovskom Mikuláši naplnili aktívnymi členmi folklórnych kolektívov a zoskupení z celého regiónu Liptov- zastúpené boli obce Važec,  Likavka, Liptovské Sliače, Lúčky  a mestá Liptovský Mikuláš a Ružomberok.

Po úspešnom minuloročnom  víkendovom školení sa rady záujemcov rozšírili aj o folkloristov zo Žiliny a Oravy.

Hlavným podnetom pre realizáciu školenia bol najmä záujem o školenie zo strany našich  folkloristov, ktorí chcú zlepšiť prácu vo svojich kolektívoch, získať nové poznatky a  pripraviť                 si svojich  nástupcov na postoch vedúcich či pedagógov v kolektíve a úspešne nadviazať na školenie z minulého roka, ktoré sa stretlo s veľkým ohlasom.

 

Školenie prebiehalo pod vedením lektorov Simony Dikaszovej, Stanislava Marišlera, Miroslavy Palanovej a Andrei Jágerovej, ktorí sa venovali týmto témam:

  • Postupy v tanečnej príprave interpreta folklórneho kolektívu,

  • O rozvoji rytmického cítenia tanečníkov,

  • Choregrafické postupy, rozbor vybraných choreografií,

  • Rovnaké tanečné motívy znamenajú rôzne tance,

  • Výučba tanca zo záznamu- Do šaflíka z Fintíc,

  • Symboly v ľudových piesňach a ako sa zahrať s piesňou,

  • Práca so záznamom pri tvorbe choreografie.

 

Cieľom školenie bolo poskytnúť účastníkom  odborné rady, postupy a materiály k daným témam. Prednášky mali teoreticko- praktický charakter a účastníci si odskúšali všetky cvičenia a hry priamo na sebe. Lektori školenia veľmi hravou formou a uvoľnenou atmosférou ukázali účastníkom zaujímavé možnosti tanečnej prípravy a výučby tancov či piesní. Do cvičení zapájali pomôcky ako lano, metla, palice či rytmické nástroje.

Program školenia bol zostavený z tém, ktoré každý súbor či skupina vo svojej práci využíva a získané nové možnosti vie aktívne aplikovať na svojich interpretov. Značná časť školenia bola venovaná práci s archívnym záznamom nakoľko sa v súčasnosti tieto stávajú často poslednou možnosťou, ako vidieť tancovať pôvodných nositeľov tradícií. Školenie sa nevyhlo ani diskusii o aktuálnej situácii vo folklórnych kolektívov, o ich ďalšom pôsobení a súčasných problémoch.

 

Na základe pozitívnych ohlasov účastníkov školenia vieme, že toto podujatie má opodstatnenie. Cielene a odborne pomáha zlepšovať a spestrovať prácu vo folklórnych kolektívoch, rozširuje vedomosti a tanečné zručnosti tanečníkov a vedúcich členov jednotlivých kolektívov. Poskytuje nové možnosti, názory a pohľady na prácu vo folklórnych kolektívoch a nás veľmi teší, že sú u nás aktívni folkloristi, ktorí neváhajú túto možnosť využiť a neustále sa snažia rozširovať svoj „folklórny“ obzor.

   

    Liptovské kultúrne stredisko pripravilo školenie liptovských folkloristov za finančnej podpory MKSR.  

 

Ing. Michaela Košová

odborný metodik pre tanec a folklór

Liptovské kultúrne stredisko

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

S.Morozová a T.Andrejcová

Što sja stalo

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV