3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Advent, alebo Príchod
Advent, alebo Príchod

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Ľudmila Hricková (Beťarečka)

Beťarečka Milujem ľudové piesne, tance, kroje, architektúru, nárečia, zvyky, tradície a obyčaje. Kroj považujem za výsostné umelecké dielo a rovnako dôležité sú pre mňa ľudové rozprávky, pranostiky a porekadlá. Chcem sa pričiniť o to, aby...

Advent, alebo Príchod

01. 12. 2013

Adventné obdobie ľudstvo oslavuje už od 7. storočia nášho letopočtu. Začína sa štyri nedele pred Štedrým dňom a práve na Štedrý deň končí. Samotné slovíčko „advent" znamená v preklade príchod. Symbolizuje zrodenie Ježiška. Každá nedeľa v období adventu má svoj špecifický význam.

V nedeľu 1.decembra sa začína v cirkvi Advent - očakávanie Spasiteľovho príchodu. Čakanie na Vianoce symbolizujú adventné vence. Každú zo štyroch adventných nedieľ sa na venci zapáli svieca. Advent sa volal niekedy tiež malý pôst. Dodržiaval sa zákaz tanečných zábav a svatieb, obmedzili sa hlučné večerné pochôdzky mládeže . 

 Adventný veniec

Najstaršia písomne doložená správa o adventnom venci pochádza z roku 1838 z bohatého prístavného mesta Hamburgu. Teológ Johann Heinrich Wichern vtedy nad dvere sirotinca, ktorého bol správcom, zavesil na začiatku adventu veniec vyrezaný z dreva. Každý deň naň upevnil jednu zapálenú sviecu. Na základe neustálych otázok týchto detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa rozhodol vyrobiť drevený veniec s 24 sviečkami - 20 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni a 4 hrubšími sviečkami, symbolizujúcimi štyri adventné nedele.
Pod vencom stála pokladnička, do ktorej zbožní veriaci vhadzovali milodary pre opustené a osirelé deti.

Adventné vence sa neskôr vyzerávali nielen z dreva, ale zhotovovali sa tiež zo zelených vetvičiek ihličnanov. Živé adventné vence symbolizovali večný život, veriacim prisľubený Ježišom Kristom.  Kruhový tvar venca vyjadroval jednotu spoločenstva ľudí a Boha, plameň sviečok pripomínal Krista ako svetlo ožarujúce plameňom lásky každého človeka.

 

Zdroj: Zvyky a tradície na Slovensku

Foto: Dr.Lukáš Janoška

Spracovala: Ľudmila Hricková

 

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Sestry Sihelské

Dobre by mi bolo

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV