3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Mikulášku dobrý stryčku, modlím sa Ti modlitbičku
Mikulášku dobrý stryčku, modlím sa Ti modlitbičku

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Ľudmila Hricková (Beťarečka)

Beťarečka Milujem ľudové piesne, tance, kroje, architektúru, nárečia, zvyky, tradície a obyčaje. Kroj považujem za výsostné umelecké dielo a rovnako dôležité sú pre mňa ľudové rozprávky, pranostiky a porekadlá. Chcem sa pričiniť o to, aby...

Mikulášku dobrý stryčku, modlím sa Ti modlitbičku

06. 12. 2013

„Na svätého Mikuláša, už je celá zima naša.“

Dávnu tradíciu v mestskom i dedinskom prostredí mali zvyky v deň Svätého Mikuláša, pretože Mikuláš si nevšednou obetavosťou a zmyslom pre spravodlivosť už v 4.storočí, keď pôsobil ako biskup v Malej Ázii, získal obľubu v najširších vrstvách obyvateľstva.V ďalších dobách sa jeho postava stala vďačným námetom početných legiend. Svätý Mikuláš umrel 6. decembra, rok nie je známy. Tento dátum sa stal pamätným.

V tento deň chodili trojčlenné skupiny: Mikuláš, čert a anjel po domoch, aby odovzdali deťom sladkosti. Mikuláš s biskupskou čiapkou a s berlou, v dlhej bielej košeli vystupoval anjel. Čert mal dlhý kožuch prepásaný reťazou a na nej zvonce. Zastavili sa rad radom pri každom dievčati. Dievčatá museli vykonávať rôzne úlohy. V okolí Žiaru nad Hronom napríklad si dievčatá museli kľaknúť a modliť sa. Každá odriekala iný žartovný text na rýchlo a improvizovaný.

Mikulášku, môj milý, daj mi muža v tej chvíli, aký bude, taký bude, len nech navždy môj bude.“

Na Mikuláša opäť vystupovali do popredia obavy pred strigami, v dôsledku čoho sa ženy ráno zdržiavali doma. Z rovnakých príčin ako na Ondreja nešili, nepriadli a nepárali perie. Chlapi sa báli isť do hory, aby ich nestihlo nešťastie. Na Spiši vešali pred dvere stajní metlu, aby sa strigy nemohli pretiahnuť dovnútra. Strigy sa zdržiavali na rôznych miestach chotára, predovšetkým na križovatkách, kde striehli na chodcov, pod mostami, kde mútili maslo, a pod. Preto chlapci, najmä však obecní pastieri, snažili sa ich vyhnať z obce hvízdaním, trúbením, zvonením, plieskaním bičmi a vôbec hlukom. Tam, kde dievčatá nerealizovali svoje ľúbostné čary na Ondreja, urobili tak na Mikuláša.

 

„Na svätého Mikuláša, sviňe hluša.“

 

Zdroj: Zvyky a tradície na Slovensku

Spracovala: Ľudmila Hricková 

 Foto: Jozef Kmeť

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Magura Kezmarok

Zbyrojce se

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV