3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  45.výročie FSk Tradícia z Dražoviec
45.výročie FSk Tradícia z Dražoviec

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Milan Hlôška (MilanH)

MilanH Folklór ma chytil v roku 1966, kedy sa v mojom rodnom Starom Tekove začali organizovať Tekovské folklórne slávnosti. Podľahol som jeho čaru a kráse krojov, ktoré odvtedy fotograficky zaznamenávam. Ale nielen folklór, aj ľudová kultúra ako...

45.výročie FSk Tradícia z Dražoviec

02. 12. 2013
Nezadané, Nitra-Dražovce

30.nov.2013. Nitra-Dražovce.

45 rokov v živote človeka nie je veľa, dalo by sa povedať, že je to najproduktívnejší vek a že máme za sebou takmer polovicu života. V živote folklórnej skupiny je to vek zrelosti, dospelosti a kvality. Takéhoto veku sa v tomto roku dožila Folklórna skupina TRADÍCIA v Nitre-Dražovciach.

  Sála kultúrneho domu v Dražovciach nás na Ondreja privítala pútavou výstavkou svojich fotografií z vystúpení, propagačnými materiálmi a publikáciami a samozrejme prierezom svojho kmeňového repertoáru. Medzi návštevníkmi pobehovali vyparádené členky FSk  v krásnom dražovskom kroji, mladé i tie staršie a s nimi aj členky Folklórneho súboru PONITRAN, ktoré prišli k tomuto vzácnemu výročiu so spevným a tanečným pozdravom do Dražoviec.

  Vedúca Ing. Miroslava Zaujcová po privítaní vzácnych hostí v úvode pripomenula vznik FSk Tradícia i jej pomenovanie, spomenula bývalých členov žijúcich i tých už nežijúcich a poďakovala im za snahu a ochotu zachovávať v Dražovciach zvyky a obyčaje a hlavne piesne a tance. Folklórna skupina sa snaží nielen o zachovanie starých zvykov a tradícií, ale sa zaujíma aj o oprášenie zabudnutých obyčajov, ktoré mali svoje kúzlo a čaro. A že to vedia, svedčí aj repertoár, z ktorého predviedli tie najzaujímavejšie zvyky na tomto podujatí.

  V úvodnom vstupe sme vošli do viníc k sv. Urbanovi, patrónovi vinohradníkov, aby si svoje vinice zaopatrili a zabezpečili, lebo vo vinici treba nielen slopať, ale aj kopať. A že sa dá spojiť dobré s užitočným – práca i zábava – ukázali nám v tomto spevno-tanečnom vystúpení. Aj Jožko Rybár z FS Ponitran im piesňou „Pime chlapci...“ pripomenul, čo ešte treba vo vinici a  dievčenská skupina zaspievala pieseň „Čo sa mi tej noci snívalo...“  Krásne dievky s krásnym hlasom, ktoré doprevádzala ľudová hudba FS Ponitran pod vedením primášky Svetlany Kollárikovej-Zaujcovej. V ďalšom programe pod názvom „Vojanice, vojanice...“ nám pripomenuli Jánske ohne a ich čarovné zaklínadlá, dievčence zbierali rosu na lásku do plachiet, aby sa do nich zabalili a čakali na toho pravého.

  Čepčenie nevesty je zvyk starý, krásny a zaujímavý, ktorý si pripomína takmer každý súbor. A veru nechýbal ani na tomto podujatí. Mladej neveste zaspievali, prvý družba sa jej trikrát pýtal, či chce hlavu sťať alebo vienok sňať. A keď už na tretíkrát pristala na sňatie vienku „zeleného“, ženy ju začepčili a mladý zať si ju na rukách odniesol... V ďalšom bloku muži z FSk Tradícia zaspievali regrútske piesne z Dražoviec a speváčky FS Ponitran pieseň „A tá moja žena...“. Záverečný blok programu patril čardášu z Dražoviec a bol vyvrcholením podujatia, ktoré návštevníci odmenili obrovským potleskom a vynútili si prídavok, ktorý museli účinkujúci absolvovať trikrát.

  Záver potom patril poďakovaniu a odovzdávaniu diplomov členom bývalým i terajším ako malé poďakovanie za ich prácu, ktorú robia a robili s nadšením, zanietením  a radosťou, bez nároku na odmenu. Aj členovia FSk Tradícia si ocenili prácu svojej vedúcej M.Zaujcovej a poďakovali jej za vedenie FSk krásnou kyticou. Pravdaže aj mesto Nitra v zastúpení vedúcej odboru kultúry Dagmar Bojdovej. Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc.Milan Belica odovzdal p.Zaujcovej najvyššie uznanie Folklórnej skupine Tradícia, aké predseda môže udeliť - plaketu a pamätný list.

  Posedenie po skončení programu bolo zavŕšením nevšedného úsilia folkloristov z Dražoviec, radostným konštatovaním, že prácu, ktorú robia, robia radi a s nadšením a že radosť, ktorú rozdávajú iným, je pre nich dvojnásobná radosť. Bolo to cítiť zo stretnutia a z rozhovorov s nimi. Cítili sme sa príjemne a dobre, ako medzi svojimi.

                                                                                                            Text a foto: Milan Hlôška

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Maria Macoskova

Šuhaju, šuhaju, Aj keď som

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV