3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  „PIESNE, MOJE PIESNE...“ - CELOŠTÁTNA KVALIFIKAČNÁ PREHLIADKA KÓTA S VÝBORNÝMI VÝSLEDKAMI
„PIESNE, MOJE PIESNE...“ - CELOŠTÁTNA KVALIFIKAČNÁ PREHLIADKA KÓTA S VÝBORNÝMI VÝSLEDKAMI

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

„PIESNE, MOJE PIESNE...“ - CELOŠTÁTNA KVALIFIKAČNÁ PREHLIADKA KÓTA S VÝBORNÝMI VÝSLEDKAMI

03. 12. 2013

Stredisko pilíšskych Slovákov v Mlynkoch bolo dejiskom veľkolepého podujatia - II. Celoštátneho slovenského národnostného festivalu a celoštátnej kvalifikačnej prehliadky KÓTA (Celoštátne združenie speváckych zborov, hudobných kapiel a folklórnych súborov v Maďarsku). Vyše dvesto umelcov z približne dvadsiatich Slovákmi obývaných obcí Maďarska zavítalo do pilíšskej obce, aby prezentovali hudobné dedičstvo svojich predkov a dosiahli jeden z troch stupňov odbornej kvalifikácie KÓTY, prípadne za výnimočne kvalitnú produkciu cenu Zlatý páv.

Krásne, pre november netypické, slnečné počasie vítalo veľkú skupinu talentovaných spevákov ľudových spolkov a sólistov pred strediskom pilíšskych Slovákov, ktorí prišli na odbornú prezentáciu a ohodnotenie výsledku svojej tvrdej práce. Pred javiskom sa ťažko našli prázdne stoličky, sála sa naplnila vystupujúcimi a zvedavými záujemcami. Na podujatí sa zúčastnili aj riaditeľ Slovenského Inštitútu v Budapešti Gabriel Hushegyi, predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Ján Fuzik, starosta hostiteľskej obce Jozef Lendvai, kurátorka správy fondu Ministerstva ľudských zdrojov Ildika Klauszová Fúziková, predsedníčka slovenskej samosprávy v Mlynkoch a Združenia regionálneho centra pilíšskych Slovákov Marta Demjénová,predsedníčka spolku Identita Karola Klauszová, predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku Ondrej Kiszely a predseda národnostného podvýboru KÓTA Géza Salczer. Gestorom podujatia bol veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Rastislav Káčer, ktorý sa však nemohol na podujatí zúčastniť.

 

Všetkých prítomných pozdravil hlavný organizátor Levente Galda, ktorý na úvod zaspomínal na dirigentku, učiteľku a kantorku Mártu Pálmaiovú Pápayovú, ktorá nás pred niekoľkými týždňami navždy opustila, a prítomní si uctili jej pamiatku minútou ticha. Tohtoročná prehliadka bola venovaná dvom významným jubileám, 1150. výročiu príchodu slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie a 20. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Podujatie usporiadali v spolupráci KÓTY a Kultúrneho spolku pre Mlynky, s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, CSSM, OC CSSM a samosprávy obce Mlynky.

 

L. Galda predstavil členov poroty, ktorých delegovali národnostné folklórne výbory KÓTY. Predsedom poroty bolŠtefan Alföldy-Boruss, riaditeľ folklórnych skupín maďarského rozhlasu, odbornú komisiu ďalej tvorili Katarína Király, etnologička a etnografka, zberateľka slovenských ľudových piesní v Maďarsku, zároveň riaditeľka OC CSS, a Ján Dévai, výskumník ľudovej hudby a folklórny editor maďarského rozhlasu. Po uvítacích slovách odovzdali javisko vystupujúcim.

 

V tomto roku po prvýkrát vystúpili len reprezentanti slovenskej menšiny v Maďarsku. Na pódiu sa vystriedalo 23 skupín a sólistov, ktorí predviedli bohaté a pestré hudobno-kultúrne dedičstvo Slovákov. Vystupujúce skupiny a sólisti si vybrali piesne z vlastných zbierok, piesne typické pre svoju oblasť, ale vyskytli sa aj opačné príklady. Pilíšske Trio si pripravilo na prehliadku tardošské ľúbostné piesne, Anna Rakitová z Maglódu prekvapila obecenstvo pesničkou so zmiešaným maďarsko-slovenským textom, ženy pávieho krúžku z Huty zaspievali vojenské piesne.

 

Porota nemala jednoduchú úlohu. Počas jej rozhodovania sa o dobrú náladu postarala skupina zo Slovenska Šurianski tamburáši, ktorí zahrali slovenské a chorvátske ľudové piesne. Trojčlenná porota ohodnotila výkony vystupujúcich pozitívnymi slovami a upozornila iba na menšie chyby. Katarína Király vo svojej kritike vystupujúcim povedala, že by mali klásť väčší dôraz na výber vhodnej úpravy hlavy u žien a na jazykovú a textovú presnosť. Pripomenula význam kurzov, ktoré usporiadali pred dvoma rokmi pre vedúcich speváckych zborov a asistentov, na ktorých si mohli osvojiť správne javiskové vystupovanie, či správnosť výberu piesní.

 

Predseda poroty Alföldy-Boruss vyzdvihol vyrovnanú úroveň a vysoký štandard kvalifikačnej prehliadky. Na radosť mnohých ešte dodal, že zriedkavo sa stáva, aby nemuseli udeliť bronzovú kvalifikáciu: všetci účastníci prekročili hranicu minimálne striebornej kvalifikácie. O vysokej úrovni vystupujúcich svedčí aj skutočnosť, že cenu Zlatý páv taktiež odovzdali viacerým. Na základe rôznych kritérií, ako čisté znenie a intonácia, pestrosť v tempe, rytme, správne tematické zloženie, porota vyhlásila výsledky: striebornú kvalifikáciu udelili folklórnej skupine Hajtóka, slovenskému ženskému speváckemu zboru Zimozeleň, páviemu krúžku z Huty, Laure a Vanesse Glückovým,Viktórii Petre GaldovejRegőovi Kovácsovi, sólistke Anne Rakitovej a Rozálii Keleczovej.

 

Zlatou kvalifikáciou ocenili spevácke zbory sarvašskej a budapeštianskej slovenskej školy, Die Mondschein Kapelle, slovenský krúžok v Sarvaši, citarový súbor Bažalička, súbor Kóborzengő, ženský spevácky zbor z Čívu, Furmičku z Čemeru, sólistov Valentínu Hevesiovú, Leventeho Galdu, Antonellu Janu Morongovú a Alízu Agodovú. Prestížnu cenu Zlatý páv udelila porota trom súborom: ženskému speváckemu zboru Rozmarín z Baňačky, Pilíšskemu triu v Mlynkoch a slovenskému speváckemu zboru folklórneho súboru Pilíš taktiež z Mlynkov.

 

KÓTA organizuje kvalifikačné prehliadky každý druhý rok, pomaly sa končí už 17. cyklus. V októbri na celoštátnej kvalifikačnej prehliadke v Szigethalome sa zúčastnil aj páví krúžok Borouka z Telekgerendášu, ktorý získal zlatú kvalifikáciu. Výsledky 17. celoštátnej kvalifikačnej prehliadky KÓTA znovu dokazujú, že vytrvalá a pokorná práca prináša svoje ovocie, napomáha zachovávaniu kultúrneho vlastníctva a tradícií predkov, a v neposlednom rade prináša radosť vystupujúcim i obecenstvu.

Autor: Andrea Kiss

 Prameň: Ľudové noviny, týždenník Slovákov v Maďarsku

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Fljajsovan

Prahno vocka, prahno - Ni do trnja

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV