3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  „PIESNE, MOJE PIESNE...“ - CELOŠTÁTNA KVALIFIKAČNÁ PREHLIADKA KÓTA S VÝBORNÝMI VÝSLEDKAMI
„PIESNE, MOJE PIESNE...“ - CELOŠTÁTNA KVALIFIKAČNÁ PREHLIADKA KÓTA S VÝBORNÝMI VÝSLEDKAMI

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

„PIESNE, MOJE PIESNE...“ - CELOŠTÁTNA KVALIFIKAČNÁ PREHLIADKA KÓTA S VÝBORNÝMI VÝSLEDKAMI

03. 12. 2013

Stredisko pilíšskych Slovákov v Mlynkoch bolo dejiskom veľkolepého podujatia - II. Celoštátneho slovenského národnostného festivalu a celoštátnej kvalifikačnej prehliadky KÓTA (Celoštátne združenie speváckych zborov, hudobných kapiel a folklórnych súborov v Maďarsku). Vyše dvesto umelcov z približne dvadsiatich Slovákmi obývaných obcí Maďarska zavítalo do pilíšskej obce, aby prezentovali hudobné dedičstvo svojich predkov a dosiahli jeden z troch stupňov odbornej kvalifikácie KÓTY, prípadne za výnimočne kvalitnú produkciu cenu Zlatý páv.

Krásne, pre november netypické, slnečné počasie vítalo veľkú skupinu talentovaných spevákov ľudových spolkov a sólistov pred strediskom pilíšskych Slovákov, ktorí prišli na odbornú prezentáciu a ohodnotenie výsledku svojej tvrdej práce. Pred javiskom sa ťažko našli prázdne stoličky, sála sa naplnila vystupujúcimi a zvedavými záujemcami. Na podujatí sa zúčastnili aj riaditeľ Slovenského Inštitútu v Budapešti Gabriel Hushegyi, predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Ján Fuzik, starosta hostiteľskej obce Jozef Lendvai, kurátorka správy fondu Ministerstva ľudských zdrojov Ildika Klauszová Fúziková, predsedníčka slovenskej samosprávy v Mlynkoch a Združenia regionálneho centra pilíšskych Slovákov Marta Demjénová,predsedníčka spolku Identita Karola Klauszová, predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku Ondrej Kiszely a predseda národnostného podvýboru KÓTA Géza Salczer. Gestorom podujatia bol veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Rastislav Káčer, ktorý sa však nemohol na podujatí zúčastniť.

 

Všetkých prítomných pozdravil hlavný organizátor Levente Galda, ktorý na úvod zaspomínal na dirigentku, učiteľku a kantorku Mártu Pálmaiovú Pápayovú, ktorá nás pred niekoľkými týždňami navždy opustila, a prítomní si uctili jej pamiatku minútou ticha. Tohtoročná prehliadka bola venovaná dvom významným jubileám, 1150. výročiu príchodu slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie a 20. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Podujatie usporiadali v spolupráci KÓTY a Kultúrneho spolku pre Mlynky, s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, CSSM, OC CSSM a samosprávy obce Mlynky.

 

L. Galda predstavil členov poroty, ktorých delegovali národnostné folklórne výbory KÓTY. Predsedom poroty bolŠtefan Alföldy-Boruss, riaditeľ folklórnych skupín maďarského rozhlasu, odbornú komisiu ďalej tvorili Katarína Király, etnologička a etnografka, zberateľka slovenských ľudových piesní v Maďarsku, zároveň riaditeľka OC CSS, a Ján Dévai, výskumník ľudovej hudby a folklórny editor maďarského rozhlasu. Po uvítacích slovách odovzdali javisko vystupujúcim.

 

V tomto roku po prvýkrát vystúpili len reprezentanti slovenskej menšiny v Maďarsku. Na pódiu sa vystriedalo 23 skupín a sólistov, ktorí predviedli bohaté a pestré hudobno-kultúrne dedičstvo Slovákov. Vystupujúce skupiny a sólisti si vybrali piesne z vlastných zbierok, piesne typické pre svoju oblasť, ale vyskytli sa aj opačné príklady. Pilíšske Trio si pripravilo na prehliadku tardošské ľúbostné piesne, Anna Rakitová z Maglódu prekvapila obecenstvo pesničkou so zmiešaným maďarsko-slovenským textom, ženy pávieho krúžku z Huty zaspievali vojenské piesne.

 

Porota nemala jednoduchú úlohu. Počas jej rozhodovania sa o dobrú náladu postarala skupina zo Slovenska Šurianski tamburáši, ktorí zahrali slovenské a chorvátske ľudové piesne. Trojčlenná porota ohodnotila výkony vystupujúcich pozitívnymi slovami a upozornila iba na menšie chyby. Katarína Király vo svojej kritike vystupujúcim povedala, že by mali klásť väčší dôraz na výber vhodnej úpravy hlavy u žien a na jazykovú a textovú presnosť. Pripomenula význam kurzov, ktoré usporiadali pred dvoma rokmi pre vedúcich speváckych zborov a asistentov, na ktorých si mohli osvojiť správne javiskové vystupovanie, či správnosť výberu piesní.

 

Predseda poroty Alföldy-Boruss vyzdvihol vyrovnanú úroveň a vysoký štandard kvalifikačnej prehliadky. Na radosť mnohých ešte dodal, že zriedkavo sa stáva, aby nemuseli udeliť bronzovú kvalifikáciu: všetci účastníci prekročili hranicu minimálne striebornej kvalifikácie. O vysokej úrovni vystupujúcich svedčí aj skutočnosť, že cenu Zlatý páv taktiež odovzdali viacerým. Na základe rôznych kritérií, ako čisté znenie a intonácia, pestrosť v tempe, rytme, správne tematické zloženie, porota vyhlásila výsledky: striebornú kvalifikáciu udelili folklórnej skupine Hajtóka, slovenskému ženskému speváckemu zboru Zimozeleň, páviemu krúžku z Huty, Laure a Vanesse Glückovým,Viktórii Petre GaldovejRegőovi Kovácsovi, sólistke Anne Rakitovej a Rozálii Keleczovej.

 

Zlatou kvalifikáciou ocenili spevácke zbory sarvašskej a budapeštianskej slovenskej školy, Die Mondschein Kapelle, slovenský krúžok v Sarvaši, citarový súbor Bažalička, súbor Kóborzengő, ženský spevácky zbor z Čívu, Furmičku z Čemeru, sólistov Valentínu Hevesiovú, Leventeho Galdu, Antonellu Janu Morongovú a Alízu Agodovú. Prestížnu cenu Zlatý páv udelila porota trom súborom: ženskému speváckemu zboru Rozmarín z Baňačky, Pilíšskemu triu v Mlynkoch a slovenskému speváckemu zboru folklórneho súboru Pilíš taktiež z Mlynkov.

 

KÓTA organizuje kvalifikačné prehliadky každý druhý rok, pomaly sa končí už 17. cyklus. V októbri na celoštátnej kvalifikačnej prehliadke v Szigethalome sa zúčastnil aj páví krúžok Borouka z Telekgerendášu, ktorý získal zlatú kvalifikáciu. Výsledky 17. celoštátnej kvalifikačnej prehliadky KÓTA znovu dokazujú, že vytrvalá a pokorná práca prináša svoje ovocie, napomáha zachovávaniu kultúrneho vlastníctva a tradícií predkov, a v neposlednom rade prináša radosť vystupujúcim i obecenstvu.

Autor: Andrea Kiss

 Prameň: Ľudové noviny, týždenník Slovákov v Maďarsku

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

Marianna Zelezna

Hej, gurol jo se gurol

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV