3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Dedina roka 2013 zhodnotenie
Dedina roka 2013 zhodnotenie
NávštevaNávštevaKonferenciaMalé DvorníkyŠpania DolinaPruskéAuditóriumOdovzdanie štafety

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 2 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Dedina roka 2013 zhodnotenie

19. 01. 2014
Slovenské obce

 

V minulom roku zorganizovala Slovenská agentúra životného prostredia za pomoci ostatných vyhlasovateľov súťaže, generálneho partnera a partnerských organizácií už 7. ročník národnej súťaže Dedina roka, súťaže o prestížny titul a právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú od roku 1990 vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni. Cieľom súťaže Dedina roka je preveriť úspešnosť fungovania Programu obnovy dediny na Slovensku, povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, zdôrazniť tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť snahy obnovy slovenských dedín európskej úrovni a upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti. Hlavnou myšlienkou je zachovanie tváre a duše dediny.

Súťaž bola vyhlásená 26. marca 2013 Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP), Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR), Spolkom pre obnovu dediny (SPOD) a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Generálnym partnerom súťaže bola COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Súťaž umožnila zúčastneným obciam prezentovať celú škálu aktivít, ktoré sa na vidieku odohrávajú a upozorniť na to, že vidiecky priestor je podstatnou a nezanedbateľnou súčasťou územia Slovenska. Zúčastniť sa jej mohla každá obec Slovenskej republiky bez štatútu mesta, ktorá dokáže prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity a iniciatívy, uskutočnené v procese obnovy dediny a v zmysle trvalo udržateľného rozvoja vidieka.

Do súťaže sa prihlásilo spolu 27 obcí zo siedmich krajov Slovenska. V priebehu mesiacov jún a júl 2013 navštívili všetky prihlásené obce členovia národnej hodnotiacej komisie súťaže Dedina roka 2013, ktorí posúdili jednotlivé obce v zmysle siedmich oblastí hodnotenia – Dedina ako hospodár, Dedina ako maľovaná, Dedina ako klenotnica, Dedina ako pospolitosť, Dedina ako partner, Dedina ako hostiteľ a Dedina ako záhrada. Hodnotiacu komisiu tvorili zástupcovia vyhlasovateľov súťaže, generálneho partnera a partnerských organizácií (Agentúra pre rozvoj vidieka, Národné osvetové centrum, Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu a Vidiecky parlament na Slovensku), zástupca Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny a zástupca víťaznej obce súťaže Dedina roka 2011 – Oravskej Lesnej. Úspešné postupy obnovy vidieka, zlepšovania kvality životného prostredia a rozvoja našich dedín na národnej aj medzinárodnej úrovni prezentovali pred členmi národnej hodnotiacej komisie súťažiace obce: Alekšince, Baďan, Bánov, Blatnica, Bošáca, Červeník, Dubník, Heľpa, Jablonka, Jasenica, Kechnec, Malé Dvorníky, Matejovce nad Hornádom, Miklušovce, Močenok, Mošovce, Mútne, Pavlovce nad Uhom, Pruské, Sebechleby, Slovinky, Šarovce, Špania Dolina, Štitáre, Tešedíkovo, Vaďovce, Vyšný Kubín.

Národná hodnotiaca komisia, ktorej záverečné rokovanie sa uskutočnilo v dňoch 10. – 11. septembra 2013 v Selciach-Čachove, hodnotila prihlásené obce v duchu motta európskej súťaže na rok 2014: „Lepšie žiť“. Komisia skonštatovala viditeľný nárast zvyšujúcej sa kvality súťažiacich obcí vo všetkých oblastiach hodnotenia. V porovnaní s predošlými ročníkmi súťaže zaznamenala zvýšenú úroveň starostlivosti obcí o svoj vzhľad. Väčšina obcí má vyrovnané hospodárenie, mnohé z nich majú vlastné podniky, čím pozitívne vplývajú na miestnu zamestnanosť. Ekonomiku posilňuje aj efektívnejšie zhodnocovanie miestneho prírodného, kultúrneho, ľudského a materiálneho potenciálu pri zohľadnení požiadaviek na ochranu životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Obce zveľaďujú svoj majetok a zvyšujú kvalitu života obyvateľov obce aj aktívnym využívaním finančných zdrojov EÚ. Dokážu úspešne spolupracovať v partnerstvách na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Pozoruhodný je narastajúci lokálpatriotizmus, ktorý sa prejavuje v originálnych a tvorivých prístupoch obyvateľov pri riešení obecných problémov a pri prezentácii svojej obce navonok. Komisia opätovne vyzýva obce, aby vyvíjali tlak na tvorbu a dôsledné dodržiavanie legislatívnych nástrojov na zlepšenie uplatňovania adekvátneho stavebného poriadku či regulatívov vo výstavbe, rešpektujúc identitu svojho vidieckeho prostredia. Komisia odporúča všetkým obciam hlbšiu a intenzívnejšiu spoluprácu s odborníkmi a vyzýva odborníkov k spracovávaniu kvalitných a efektívnych projektových dokumentácií, rešpektujúcich zachovanie a obnovu charakteristického vzhľadu vidieckeho sídla a krajiny.

Výsledky súťaže Dedina roka 2013 boli vyhlásené 18. septembra 2013 v Banskej Bystrici na konferencii 15 rokov Programu obnovy dediny na Slovensku. Podľa názoru členov národnej hodnotiacej komisie najkomplexnejšie splnila všetky požadované kritériá obec Malé Dvorníky v okrese Dunajská Streda, ktorá sa stala víťazom súťaže, získala titul Dedina roka 2013 a právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Druhé miesto obsadila obec Špania Dolina v okrese Banská Bystrica a tretie miesto obec Pruské v okrese Ilava. Vzhľadom na výnimočnosť obce Kechnec v okrese Košice-okolie sa komisia rozhodla udeliť jej mimoriadnu cenu „Za výnimočný, inovatívny, vizionársky a zároveň trvalo udržateľný rozvoj obce“. Okrem týchto ocenení udelila komisia i ďalšie ocenenia v siedmich kategóriách: Dedinou ako hospodár sa stala obec Jablonka v okrese Myjava, Dedina ako maľovaná je obec Baďan v okrese Banská Štiavnica, Dedina ako klenotnica to sú Sebechleby v okrese Krupina, Dedina ako pospolitosť sú Pavlovce nad Uhom v okrese Michalovce, Dedinou ako partner sa stala obec Šarovce v okrese Levice, ocenenie Dedina ako hostiteľ získala Blatnica v okrese Martin a Dedinou ako záhrada je Bošáca v okrese Nové Mesto nad Váhom. Súčasťou súťaže bolo aj internetové hlasovanie, ktoré bolo dostupné na webovej stránke www.e-obce.sk. Víťazom internetového hlasovania verejnosti sa stala obec Dubník v okrese Nové Zámky.

Slávnostné odovzdanie ocenení najúspešnejším obciam v súťaži Dedina roka 2013 sa uskutočnilo 14. novembra 2013 vo víťaznej obci Malé Dvorníky. Ocenenia odovzdali zástupcovia vyhlasovateľov súťaže – riaditeľ kancelárie ministra životného prostredia Vladimír Rak, generálny riaditeľ SAŽP Martin Vavřinek, podpredsedníčka ZMOS a predsedníčka komory obcí Viera Krakovská, predsedníčka SPOD Anna Kršáková, zástupca generálneho partnera súťaže – podpredseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo Martin Katriak, spolu s ďalšími zástupcami partnerských organizácií. „Aj počas aktuálneho ročníka tejto súťaže sme boli svedkami toho, že naše dediny dokážu aj v neľahkých podmienkach intenzívne pracovať na svojej obnove. Hospodársky rast Slovenska spočíva aj v schopnosti využiť zdroje, ktorými vidiek a vidiecka krajina disponujú, k čomu už 15 rokov prispieva aj Program obnovy dediny,“ povedal počas udeľovania ocenení riaditeľ kancelárie ministra životného prostredia Vladimír Rak. Zdôraznil tiež, že do tohto programu sa za 15 rokov jeho existencie zapojilo 85 percent vidieckych obcí, prostredníctvom dotácií sa prerozdelilo takmer 8 miliónov eur.

Ocenené obce získali, okrem vecných cien od vyhlasovateľov a partnerov súťaže, finančné prostriedky od generálneho partnera súťaže na realizáciu vybraných projektov obnovy dediny alebo obohatenia života na dedine a zároveň získali možnosť realizovať projekt obnovy dediny vo väzbe na finančný mechanizmus Programu obnovy dediny v roku 2014 v zmysle pravidiel pre príslušný ročník programu. Víťaz súťaže okrem toho získal od generálneho partnera súťaže finančný príspevok na organizačné zabezpečenie slávnostného odovzdania ocenení najúspešnejším obciam v súťaži a finančný príspevok na reprezentáciu v európskej súťaži.

Od roku 2001 bolo za Slovenskú republiku do európskej súťaže nominovaných už šesť národných víťazov súťaže Dedina roka, ktorí Slovensko úspešne reprezentovali na európskej úrovni. V roku 2002 to bola obec Soblahov v okrese Trenčín, v roku 2004 obec Hrušov v okrese Veľký Krtíš, v roku 2006 obec Vlachovo v okrese Rožňava, v roku 2008 obec Liptovská Teplička v okrese Poprad, v roku 2010 obec Dobrá Niva v okrese Zvolen, v roku 2012 obec Oravská Lesná v okrese Námestovo, ktorá bola víťazom národnej súťaže Dedina roka 2011. Šesticu národných víťazov súťaže Dedina roka doplnila v tomto roku obec Malé Dvorníky, ktorá bude v roku 2014 reprezentovať Slovenskú republiku v európskej súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Pevne veríme, že aj Malé Dvorníky zanechajú v Európe nezmazateľný dojem rovnako ako víťazi predošlých ročníkov súťaže Dedina roka.

Podrobnejšie informácie o súťaži Dedina roka 2013 sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke Programu obnovy dediny: www.obnovadediny.sk.

 

Jednotlivé ocenené obce Vám predstavíme postupne na našom webe www.jankohrasko.sk

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

Lívia Vansacová

Ej, bula ja červena

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV