3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Dedina roka 2013 - 1. miesto Malé Dvorníky
Dedina roka 2013 - 1. miesto Malé Dvorníky

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Dedina roka 2013 - 1. miesto Malé Dvorníky

19. 01. 2014
Malé Dvorníky

Dedina roka 2013

Malé Dvorníky

Okres: Dunajská Streda

Počet obyvateľov: 1 077

www.maledvorniky.sk www.klatovskerameno.sk

www.masvodnyraj.sk  www.sunislife.sk

Obec Malé Dvorníky sa nachádza v južnej časti Trnavského kraja, v tesnom susedstve okresného mesta Dunajská Streda na Žitnom ostrove. Výnimočnosť obce spočíva v tom, že napriek susedstvu s okresným mestom si zachováva svoj jedinečný vidiecky charakter a žije veľmi aktívnym spoločenským životom.

Obec, podľa spisov uložených v budapeštianskom archíve, bola známa ako usadlosť dvoranov slúžiacich na bratislavskom hrade už v roku 1252. Od roku 1356 sa obec v písomnostiach objavuje ako šľachtická osada už pod svojím dnešným názvom ODUOR (DVOR). Obec je typickou poľnohospodárskou žitnoostrovnou dedinou – orná pôda tvorí takmer 89 % rozlohy obce a dominuje na nej výroba ekologických potravín. Pôdu obhospodaruje hlavne Školské hospodárstvo Búšlak, spol. s r.o., poľnohospodárske subjekty Istra a Áldor a súkromne hospodáriaci roľníci. Obec prostredníctvom napĺňania strategických cieľov uplatňuje svoje vízie vo všetkých oblastiach života obyvateľov. V hospodárskej oblasti, okrem poľnohospodárstva, zabezpečuje priemyselnú výrobu vo svojej hospodárskej zóne – malom priemyselnom parku na ploche približne8 ha. Pri rozvoji obce sa popri obnove staršej časti obce premyslene usmerňuje i nová výstavba, pričom sa veľký dôraz kladie na celkový vzhľad obce a na zachovanie a využitie prvkov tradičnej architektúry tak, aby výstavba nenarúšala vidiecky ráz obce. Vďaka systematickej starostlivosti aj o verejnú a súkromnú zeleň už na prvý dojem pôsobí obec malebne a upravene. Pre podporu mladých rodín obec vybudovala 39 nájomných bytov. Silnou stránkou obce sú partnerstvá, v rámci ktorých obec spolupracuje s miestnymi podnikateľmi a spolkami a tiež realizuje projekty regionálnej a hlavne cezhraničnej spolupráce. Vďaka týmto úspechom obec v roku 2009 získala v súťaži Dedina roka ocenenie Dedina ako partner. Bohatá je aj jej spolková činnosť a podpora obce venovaná všetkým vekovým skupinám obyvateľstva. Obec leží v tesnej blízkosti 3 kúpeľných stredísk – Dunajskej Stredy, Veľkého Medera a Topoľníkov. Spolu s obcami združenými v mikroregióne Klátovské rameno sa rozhodla ísť cestou rozvoja cykloturistiky, vodnej turistiky a agroturistiky, vhodne prepojenej s gastroturizmom. Obec vybudovala cyklotrasy v dĺžke2 km, ďalšie úseky v dĺžke18 kmsú v príprave. Po celej obci a mikroregióne Klátovské rameno je rozmiestnené jednotné turistické a informačné značenie, v katastri obce sú vybudované dve drevené odpočívadlá pre potreby turistov. Obec prevádzkuje Turistickú informačnú kanceláriu (TIK) a požičovňu bicyklov. Pre ochranu životného prostredia obce a regiónu sa mikroregión rozhodol cykloturistiku vhodne prepojiť s ekoturistikou. V obci je zriadené Mikroregionálne informačné a školiace centrum. V rámci starostlivosti o životné prostredie sa okrem pravidelnej údržby verejnej zelene obec venuje separovanému zberu odpadu a pred dokončením je kompletné odkanalizovanie obce. Solárnym systémom na prípravu teplej vody a na podporu vykurovania sú vybavené všetky obecné budovy – materská škola, základná škola, obecný dom, objekt športového štadiónu a miestny kostol. Snahou o úplnú energetickú sebestačnosť obce je pripravovaná realizácia projektu zameraného na inštaláciu fotovoltaických panelov na obecné budovy a nájomné byty.

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Magura Kezmarok

Pres zelone jarne zitko

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV