3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Fašáng v Levároch.....alebo „Jak sme basu pochovali“
Fašáng v Levároch.....alebo „Jak sme basu pochovali“

Ohodnoť článok hráškami


(10/10 hráškov, hlasovali 1 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Fašáng v Levároch.....alebo „Jak sme basu pochovali“

04. 03. 2014
Veľké Leváre

V sobotu 1.marca bolo v našej dedine veru veselo. Deti z detského folklórneho súboru Leváranek opäť po roku prebudili k životu celú dedinu. Už od rána sa schádzali pred kultúrny dom v rôznych starodávnych maskách aj so svojimi rodičmi, ktorí sa tiež dali od detí nahovoriť a zamaskovali sa.
Tento rok bol však výnimočný tým, že priebeh fašiangov bol úplne iný, ako doteraz. Ráno k nám pricestovali traja  kamaráti z neďalekej Moravy, členovia Cimbalovej muziky Mišuňk.
Doobeda spoločne fašiangovali po dedine a navštevovali ľudí, ktorí si želali aby prišli zahrať a zatancovať práve pred ich dom. Deti začali pri dome pána starostu Štefana Kudličku, ktorý ich aj s manželkou radostne privítal, prispel do fašiangovej pokladničky  a pohostil deti šiškami, sladkosťami a dospelých aj pálenkou na zohriatie.  I keď zohrievať sa vlastne ani veľmi nemuseli, pretože vonku bolo nádherné  jarné počasie, nezvyčajné počas fašiangovej obchôdzky.
Celou dedinou sa niesol spev, piskot, tóny Cimbalovej hudby Leváranek a Cimbalovej muziky Mišuňk. Deti sa zastavovali pri obchodoch a domoch, spievali Fašángy - Hromnice.....a švárni chlapci zo súboru si zatancovali valčík s mladými dievkami, ženami i starenkami z Levár. Ľudia, ku ktorým prišli fašiangovať boli štedrí a okrem príspevku do pokladničky obdarúvali deti chutnými šiškami a rôznymi sladkosťami. Tento rok prekvapili deti niektorí ľudia aj nezvyčajným privítaním. Keď prišli zaspievať pred bytovky, tak ich tam čakalo prekvapenie. Z balkóna na prvom poschodí  sa po rebríku prišlo na nich pozrieť slamené strašidlo, za ktoré sa prezliekla jedna z mamičiek detí zo súboru. Strašiak nielenže zišiel dolu rebríkom , ale si s deťmi i zatancoval a pohostil ich šiškami. Nálada bola veselá aj pri rodine pána Tea Nedúchala, ktorý si aj napriek svojim 86.rokom rád zakrepčil s tanečnicou z Leváranku. Jeho dcéra, pani Mária nás všetkých prekvapila svojim oblečením, keď nám otvorila dvere ako starenka zo starého filmu s modlitebnou knižkou v ruke.
Deti sa okrem týchto zážitkov potešili aj priazni divákov na hasičskej zabíjačke, kde  dievky vyzvŕtali miestnych hasičov a najstarší šablár Tibor dostal na ražeň  chvostík  a paprčku z prasaťa. Hasičov potešili aj naši priatelia z Moravy, ktorí im za zabíjačkové pohostenie chvíľku vyhrávali pesničky pre potešenie. Po fašiangovej obchôdzke si išli deti domov oddýchnuť, aby sa čerstvé a plné elánu opäť vrátili do kultúrneho domu, kde bolo v podvečer vystúpenie súboru pre celú dedinu.  Všetky vekové kategórie súboru Leváranek sa predstavili divákom v pásme Jak sme basu pochovali. Preplnená sála kultúrneho domu  by mohla rozprávať o skvelom zážitku, za ktorý boli deti odmenené   búrlivým potleskom. V pásme vystupovali deti od troch rokov, ktoré zaujali svojou šikovnosťou. Malých i veľkých tanečníkov a spevákov sprevádzala pri ich tradičných a autentických tancoch Cimbalová hudba Leváranek, ktorá si v poslednom období získala veľa priaznivcov nielen z Veľkých Levár a  okolia, ale dokonca i z Rakúska.
Keď sa skončilo vystúpenie detí, tak sa diváci nemuseli rozbehnúť domov, ako to bolo zvykom v minulých rokoch. Vedúca súboru so svojim manželom Štefanom spoločne so skvelými rodičmi a priateľmi súboru pripravila novinku pre občanov Veľkých Levár. Po prvý krát urobili zábavu pod názvom Beseda pri cimbale, kde sa ľudia mohli započúvať do ľudových pesničiek zo Slovenska a Moravy v podaní Cimbalovej hudby Leváranek a Cimbalovej muziky Mišuňk z Moravy. Aby nesedeli len tak „na sucho“, tak si mohli zakúpiť guláš, pražené šišky, víno, kávu alebo čaj. Ľudia sa skvele bavili, spievali, tancovali a mnohým sa ani nechcelo odísť. Napriek rôznorodej vekovej skupine návštevníkov,  od najmenších detí po starších občanov, sa  Beseda pri cimbale vydarila a určite nebola poslednou. Sme radi, že k nám zavítali aj ľudia z okolitých dedín, ktorých oslovili tradície a folklór našej dediny.
Veríme, že udržiavanie tradícií nie je zbytočné a ľudia si pri takýchto akciách oddýchnu a zabudnú na každodenné starosti života. Pre naše deti je to zároveň  aktívne a zmysluplné vyplnenie voľného času.
Detský folklórny súbor by sa chcel aj touto cestou poďakovať za skvelú pomoc a spoluprácu, či už finančnú, alebo inú Obecnému úradu Veľké Leváre, pánovi starostovi Štefanovi Kudličkovi , rodičom detí zo súboru, zvukárovi pánovi Robovi Perničkovi, pani  Ľubke Kozmovej a jej manželovi a ostatným dobrým ľuďom, ktorí pomáhali. Veľká vďaka patrí aj mamičkám, pani Veronike,  Janke a Katke s dcérou, ktoré boli v bufete a skvele zvládli  túto náročnú úlohu.
Basu sme pochovali, no nebuďte smutní, po 40.dňovom pôste sa k vám  opäť vrátime so svojimi záhoráckymi tancami a piesňami.
Vedúca DSF Leváranek Svetlana Valachovičová

Foto: Ľuboš Hollý, Viktória Žilavá, František Michálek, Robert Pernička.

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

LH BORIEVKA BANSKA BYSTRICA

Kuri krik s Valcerom

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV