3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Gajdošské fašiangy 2014
Gajdošské fašiangy 2014

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Gajdošské fašiangy 2014

28. 03. 2014
Malá Lehota, Dom kultúry

Gajdošské fašiangy 2014 - medzinárodné stretnutie gajdošov a gajdošských hudieb sa uskutočnilo po dvadsiaty siedmy krát. Podujatie na Malej Lehote svojou úrovňou – umeleckou, spoločenskou i organizačnou potvrdilo, že patrí medzi tie najvýznamnejšie akcie organizované na Slovensku, ktoré sa počas roka nachádzajú vo folklórnom kalendári a je vrcholným podujatím v oblasti ľudovej kultúry (spev, tanec, zvyky, tradície, odev), duchovného, hmotného i nehmotného dedičstva ľudového umenia regiónov Slovenska, ale i zvyklostí krajín našich susedov. 

V hlavnom programe Gajdujte gajdence (1. marca) sa v Dome kultúry v Malej Lehote, predstavili nie len gajdoši z regiónov Slovenska, ale pozvanie neodmietli hostia ako napríklad Gajdoši z Kopaníc, Moravské Kopanice (Česká republika), Ulrich Morgenstern, Viedeň (Rakúsko), Paul Martin a Stewart Hibbert z Anglicka.  Gajdošské fašiangy každoročne zaujmú širokú verejnosť. Podujatie má svojich skalných fanúšikov, ale čomu sú organizátori veľmi radi je narastajúci záujem. Popri hlavnom programe mali možnosť sa zoznámiť s gajdami aj takmer štyri stovky žiakov na základných školách v regióne, kam priamo medzi nich zavítali gajdoši a boli skutočnými hviezdami.

Obec Malá Lehota, Cech slovenských gajdošov a BBSK - Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hornom ďakujú všetkým návštevníkom, sympatizantom a priaznivcom tohto jedinečného podujatia za podporu a priazeň, ktorú im už dlhé roky preukazujú. Organizátori podujatia veria, že tak , ako v minulosti i teraz bude podujatie podporené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

(pos zh)

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

Vychodna

Veruze mi zahraj

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV