3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Javorové husličky 2014 výsledky
Javorové husličky 2014 výsledky

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Javorové husličky 2014 výsledky

01. 04. 2014
Žilina, Konzervatórium

V sobotu 29. marca 2014 sa v žilinskom Konzervatórium uskutočnila regionálna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru Javorové husličky. Do súťaže sa v štyroch kategóriách prihlásili deti z ôsmich detských súborov okresu Žilina a Bytča: DFS Cipovička zo Žiliny, DFS Hajovček zo Strečna, DFS Terchovec z Terchovej, DFS Terchovček z Terchovej, DFS Lieska zo Žiliny, DFS Javorníček zo Štiavnika a Hvozdnice, DFS Kolárik z Kolárovíc a DFS Stavbárik zo Žiliny. Organizátor súťaže Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zabezpečilo pre účastníkov odbornú porotu s hudobným, inštrumentálnym a speváckym zameraním v zložení: Doc. Ing. Karol Kočík, CSc. zo Zvolena, PhDr. Hana Kyseľová z Bratislavy a Mária Hrebeňárová zo Žiliny. Po slávnostnom otvorení pokračovala súťažná prehliadka v štyroch kategóriách: ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti. Okrem prvej kategórie boli súťažiaci zastúpení z oboch okresov. Kategória ľudové hudby bola reprezentovaná len okresom Žilina, no po veľmi dlhom čase tromi detskými hudbami.

Po záverečnom odbornom seminári porota vyhlásila výsledky a riaditeľka Krajského kultúrneho strediska odovzdala spoločne s predsedom poroty Doc. Ing. Karolom Kočíkom, CSc. diplomy a vecné ceny. Výsledky súťaže sú nasledovné:

Kategória ľudové hudby:

OKRES ŽILINA

1. miesto: ĽH Martinky Bobáňovej (DFS Terchovec, Terchová)

Návrh na postup: ĽH Terchovec (DFS Terchovec, Terchová)

Kategória Spevácke skupiny

OKRES ŽILINA

1. miesto: Spievanky – DFS Cipovička (Žilina)

Návrh na postup: Spevácka skupina DFS Lieska (Žilina)

OKRES BYTČA

1. miesto: Spevácka skupina DFS Javorníček (Hvozdnica a Štiavnik)

Kategória Sólisti speváci

OKRES ŽILINA

1. miesto: Tomáš Jánošík (DFS Terchovček Terchová)

OKRES BYTČA

1. miesto: Vanesa Várošová a Sabina Pelikánová (DFS Javorníček Hvozdnica a Štiavnik)

Návrh na postup: Laura Gajdošová (DFS Javorníček Hvozdnica a Štiavnik)

Kategória Sólisti inštrumentalisti

OKRES ŽILINA

1. miesto: Martin Repáň (DFS Terchovec Terchová)

Návrh na postup: Nikola Laceková (DFS Terchovec Terchová)

 

Víťazi vo všetkých kategóriách spoločne s tými, ktorým porota udelila návrh na postup, sa so svojimi hudobnými a speváckymi číslami predstavia na Krajskej prehliadke detského hudobného folklóru, ktorá sa bude konať 27. apríla 2014 v Dolnom Kubíne pod názvom „Kubínske spievanky“.  Spoločne držíme palce všetkým deťom, ktoré týmto spôsobom reprezentujú náš región aj na súťažných prehliadkach. Nech ich láska k folklóru formuje ako osobnosti a otvára im možnosti širokého kultúrneho poznania. Záverečné slovo patrilo riaditeľke KrKS v Žiline doktorke Soni Řehákovej: „Vyzdvihujem Vašu náročnú, ale úžasnú prácu, milí vedúci súborov. Vďaka Vám naše tradície neupadnú do zabudnutia a budú stále živou súčasťou nášho života!“

 

 

Mgr. Júlia Marcinová

Manažér pre oblasť folklóru,
folklorizmu a tradičnej ľudovej tvorby
Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Počúvate reláciu:

Klenotnica


Práve hrá:

FS Ponitran

Hore

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV