3
Nebíčko v papuľke Dedina roka 2015
JankoHrasko.sk • slovenský folklór • rádio • televízia
Články  >  Javorové husličky 2014 výsledky
Javorové husličky 2014 výsledky

Ohodnoť článok hráškami


(0/10 hráškov, hlasovali 0 )

Janko Hraško (jankohrasko)

jankohrasko Niektoré články pre Vás zverejňuje, ale aj ľudové pesničky z archívu rádia a rozprávky pre Vás vyberá a hrá náš najmilší redaktor a moderátor Janko Hraško ;).

Javorové husličky 2014 výsledky

01. 04. 2014
Žilina, Konzervatórium

V sobotu 29. marca 2014 sa v žilinskom Konzervatórium uskutočnila regionálna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru Javorové husličky. Do súťaže sa v štyroch kategóriách prihlásili deti z ôsmich detských súborov okresu Žilina a Bytča: DFS Cipovička zo Žiliny, DFS Hajovček zo Strečna, DFS Terchovec z Terchovej, DFS Terchovček z Terchovej, DFS Lieska zo Žiliny, DFS Javorníček zo Štiavnika a Hvozdnice, DFS Kolárik z Kolárovíc a DFS Stavbárik zo Žiliny. Organizátor súťaže Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zabezpečilo pre účastníkov odbornú porotu s hudobným, inštrumentálnym a speváckym zameraním v zložení: Doc. Ing. Karol Kočík, CSc. zo Zvolena, PhDr. Hana Kyseľová z Bratislavy a Mária Hrebeňárová zo Žiliny. Po slávnostnom otvorení pokračovala súťažná prehliadka v štyroch kategóriách: ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti. Okrem prvej kategórie boli súťažiaci zastúpení z oboch okresov. Kategória ľudové hudby bola reprezentovaná len okresom Žilina, no po veľmi dlhom čase tromi detskými hudbami.

Po záverečnom odbornom seminári porota vyhlásila výsledky a riaditeľka Krajského kultúrneho strediska odovzdala spoločne s predsedom poroty Doc. Ing. Karolom Kočíkom, CSc. diplomy a vecné ceny. Výsledky súťaže sú nasledovné:

Kategória ľudové hudby:

OKRES ŽILINA

1. miesto: ĽH Martinky Bobáňovej (DFS Terchovec, Terchová)

Návrh na postup: ĽH Terchovec (DFS Terchovec, Terchová)

Kategória Spevácke skupiny

OKRES ŽILINA

1. miesto: Spievanky – DFS Cipovička (Žilina)

Návrh na postup: Spevácka skupina DFS Lieska (Žilina)

OKRES BYTČA

1. miesto: Spevácka skupina DFS Javorníček (Hvozdnica a Štiavnik)

Kategória Sólisti speváci

OKRES ŽILINA

1. miesto: Tomáš Jánošík (DFS Terchovček Terchová)

OKRES BYTČA

1. miesto: Vanesa Várošová a Sabina Pelikánová (DFS Javorníček Hvozdnica a Štiavnik)

Návrh na postup: Laura Gajdošová (DFS Javorníček Hvozdnica a Štiavnik)

Kategória Sólisti inštrumentalisti

OKRES ŽILINA

1. miesto: Martin Repáň (DFS Terchovec Terchová)

Návrh na postup: Nikola Laceková (DFS Terchovec Terchová)

 

Víťazi vo všetkých kategóriách spoločne s tými, ktorým porota udelila návrh na postup, sa so svojimi hudobnými a speváckymi číslami predstavia na Krajskej prehliadke detského hudobného folklóru, ktorá sa bude konať 27. apríla 2014 v Dolnom Kubíne pod názvom „Kubínske spievanky“.  Spoločne držíme palce všetkým deťom, ktoré týmto spôsobom reprezentujú náš región aj na súťažných prehliadkach. Nech ich láska k folklóru formuje ako osobnosti a otvára im možnosti širokého kultúrneho poznania. Záverečné slovo patrilo riaditeľke KrKS v Žiline doktorke Soni Řehákovej: „Vyzdvihujem Vašu náročnú, ale úžasnú prácu, milí vedúci súborov. Vďaka Vám naše tradície neupadnú do zabudnutia a budú stále živou súčasťou nášho života!“

 

 

Mgr. Júlia Marcinová

Manažér pre oblasť folklóru,
folklorizmu a tradičnej ľudovej tvorby
Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Pridaj komentár

Vypočujte si rádio pomocou Real playeru Vypočujte si rádio pomocou Winampu Vypočujte si rádio pomocou WMP Vypočujte si rádio pomocou Webového prehrávača Nalaďte si rádio

Janko Hraško Práve hrá:

LH JURAJA PECNIKA

Vy cerenski mladenci; A vtej nasej zahradocky

viac ... Nalaďte si televíziu

Naladte si Folklor TV